pixelg
terminarz raportów - 2021-01-27 - ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 1/2021 z dnia 27 January 2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ( Spółka ) niniejszym na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ), niniejszym informuje o następujących terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe: - pierwszy kwartał 2021 roku 31 maja 2021 roku; - trzeci kwartał 2021 roku 24 listopada 2021 roku;
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe 14 września 2021 roku.
3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 27 kwietnia 2021 roku.
Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:
- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, - zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
Raport Bieżący nr 1_202.pdfRaport Bieżący Nr 1
Current report no 1_2021.pdfCurrent Report No 1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-27Mark ChaseyDirectorMark Chasey
2021-01-27Andrew FoxDirectorAndrew Fox


Nazwa jednostki:ATLAS ESTATES LIMITED
Nazwa skrócona jednoskti:ATLAS ESTATES LTD
Adres:3rd Floor, 1 Le Truchot, GY1 1WD St. Peter Port, Guernsey
Telefon:+44 _0_ 1481 749 360
Fax:+44 _0_ 1481 740 054
Email:InvestorRelations@AtlasEstates.com
www:www.atlasestates.com
NIP: N/A
REGON: N/A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlas Estates Ltd.
ATLASEST
2021-05-31 SA-QSr1
2021-04-30 SA-R
2021-04-30 SA-RS
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2021-04-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-04-21 zmiana znaczącej umowy
2021-03-26 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy