pixelg
WZ - podjęte uchwały: wybór audytora - 2021-04-23 - ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: wybór audytora - komunikat spółki ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Atlas Estates Limited

Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ( Spółka ) niniejszym informuje, że na Walnym
Zgromadzeniu Spółki ( WZ ), które odbyło się 23 kwietnia 2021 r. wszystkie uchwały które
zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 r. zostały podjęte
jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.
Na WZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 roku,
uchwałę o następującej treści:

UCHWALONO powołanie BDO Ireland jako łącznego audytora Spółki do czasu odbycia
kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, na którym sprawozdania Spółki zostaną
przedstawione.

Uchwała dotycząca BDO Ireland została podjęta jednomyślnie.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu WZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja
Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Raport Bieżący nr 5 Walne Zgromadzenie 2021 04 23 (PL) .pdfRaport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Current Report no 5 Result of GM 2021 04 23 (ENG).pdfCurrent report no. 5/2021 dated 23.04.2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Mark Chasey
Director
2021-04-23Guy IndigDirector
2021-04-23Andrew FoxDirector


Nazwa jednostki:ATLAS ESTATES LIMITED
Nazwa skrócona jednoskti:ATLAS ESTATES LTD
Adres: 3rd Floor, 1 Le Truchot, GY1 1WD St. Peter Port, Guernsey
Telefon: +44 _0_ 1481 749 360
Fax: +44 _0_ 1481 740 054
Email:InvestorRelations@AtlasEstates.com
www:www.atlasestates.com
NIP:N/A
REGON:N/A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlas Estates Ltd.
ATLASEST
2021-05-31 SA-QSr1
2021-04-30 SA-R
2021-04-30 SA-RS
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2021-04-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-04-21 zmiana znaczącej umowy
2021-03-26 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy