pixelg
WZ - zwołanie walnego - 2021-03-26 - ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego - komunikat spółki ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółka Atlas Estates Limited (dalej Spółka ) ogłasza, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 4 załącznika do niniejszego raportu.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com
Pan Aimee Gontier
Pani Elaine Smeja

Załącznik: Lista Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnienia do wszystkich uchwał, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżacy nr 2 Zawiadomienie o zgromadzeniu akcjonariuszy (BDO).pdfRaport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Current report no 2 Notice of General Meeting (BDO).pdfCurrent report no. 2/2021 dated 26 March 2021
EGM Notice and Proxy (003).pdfEGM Notice and Proxy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Mark Chasey
Director
2021-03-26Andrew FoxDirector
2021-03-26Guy IndigDirector


Nazwa jednostki:ATLAS ESTATES LIMITED
Nazwa skrócona jednoskti:ATLAS ESTATES LTD
Adres: 3rd Floor, 1 Le Truchot, GY1 1WD St. Peter Port, Guernsey
Telefon:+44 _0_ 1481 749 360
Fax:+44 _0_ 1481 740 054
Email: InvestorRelations@AtlasEstates.com
www: www.atlasestates.com
NIP:N/A
REGON:N/A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlas Estates Ltd.
ATLASEST
2021-05-31 SA-QSr1
2021-04-30 SA-R
2021-04-30 SA-RS
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2021-04-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-04-21 zmiana znaczącej umowy
2021-03-26 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy