pixelg
zmiana znaczącej umowy - 2021-04-21 - ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana znaczącej umowy - komunikat spółki ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zmiana znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zmiana znaczącej umowy

Spółka Atlas Estates Limited (dalej Spółka ) zawiadamia że dnia 21 kwietnia 2021 roku podpisała ze
spółką Atlas Management Company Limited z siedzibą na Guernsey (dalej Zarządca ) ugodę
( Ugoda ) dotyczącą umowy zarządzania nieruchomościami z dnia 24 lutego 2006 r. ( Umowa
Zarządzania Nieruchomościami ). Umowa Zarządzania Nieruchomościami jest uznawana za umowę
znaczącą dla Spółki. Spółka i Zarządca są dalej łącznie zwani Stronami .

W Ugodzie Strony postanowiły o zmniejszeniu o kwotę 10.000.000 Euro zaległego wynagrodzenia za
wynik należnego Zarządcy za lata 2018 i 2017. W konsekwencji na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite
wynagrodzenie Zarządcy na podstawie Umowy Zarządzania Nieruchomościami wynosi 2.254.010,09
Euro.

Ugoda obejmuje ostateczne uregulowanie wszystkich roszczeń Spółki i Zarządcy wynikających z
Umowy Zarządzania Nieruchomościami związanych z corocznym wynagrodzeniem za wynik do końca
roku 2020. Obie Strony zachowują swoje argumenty w odniesieniu do wszelkich przyszłych wyliczeń
wynagrodzenia za wynik.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Raport bieżący nr 3 Zawiadomienie o zmianie znaczącej umowy.pdfRaport bieżący nr 3/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Current report no3 Change of significant agreement.pdfCurrent report no. 3/2021 dated 21 April 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Mark Chasey
Director
2021-04-21Andrew FoxDirector
2021-04-21Guy IndigDirector


Nazwa jednostki:ATLAS ESTATES LIMITED
Nazwa skrócona jednoskti:ATLAS ESTATES LTD
Adres: 3rd Floor, 1 Le Truchot, GY1 1WD St. Peter Port, Guernsey
Telefon:+44 _0_ 1481 749 360
Fax: +44 _0_ 1481 740 054
Email:InvestorRelations@AtlasEstates.com
www:www.atlasestates.com
NIP:N/A
REGON:N/A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlas Estates Ltd.
ATLASEST
2021-05-31 SA-QSr1
2021-04-30 SA-R
2021-04-30 SA-RS
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2021-04-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-04-21 zmiana znaczącej umowy
2021-03-26 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy