pixelg
SA - RS - 2020-03-20 - ECHO INVESTMENT SA (echo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ECHO INVESTMENT SA (echo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży880 133713 035204 596167 108
Zysk operacyjny450 153404 454104 64394 789
Zysk (strata) brutto398 188424 41292 56399 466
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej299 532305 35869 62971 564
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(82 396)142 283(19 154)33 346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(132 358)(38 920)(30 768)(9 121)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej267 517(340 165)62 187(79 722)
Przepływy pieniężne netto, razem52 763(236 803)12 265(55 498)
Aktywa razem4 810 4293 891 9091 129 606905 095
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 562 3651 495 573366 882347 808
Zobowiązania długoterminowe1 781 7871 235 633418 407287 357
Zobowiązania krótkoterminowe1 188 307874 698279 044203 418
Liczba akcji412 690 582412 690 582412 690 582412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,73 0,74 0,17 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,79 3,62 0,89 0,84
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Echo Investment za 2019 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Echo Investment S.A. i jej Grupy za 2019 rok.pdf
19 Grupa ECHO Investment SA_sprawozdanie z badania (P).T.pdf
Consolidated annual report of the Echo Investment Group for 2019.pdf
Management report of Echo Investment S.A. and its Group for 2019.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Nicklas LindbergPrezes Zarządu
2020-03-20Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2020-03-20Artur LangnerWiceprezes Zarządu
2020-03-20Marcin MaternyCzłonek Zarządu
2020-03-20Rafał MazurczakCzłonek Zarządu
2020-03-20Waldemar OlbrykCzłonek Zarządu
2020-03-20Małgorzata TurekCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Anna Gabryszewska - WybraniecGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:ECHO INVESTMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:ECHO
Adres:Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Telefon:(0-41) 33 33 333
Fax:(0-41) 33 32 333
Email:office@echo.com.pl
www:www.echo.com.pl
NIP:657-023-09-12
REGON:290463755

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Echo Investment SA
ECHO
2020-04-02 wyniki III.2020
2020-03-30 transakcje na obligacjach przez osoby powiązane
2020-03-26 kupno akcji przez Lisala sp. z o. o.
2020-03-26 kupno akcji przez Lisala sp. z o. o.
2020-03-20 SA - RS
2020-03-20 SA - R
2020-03-17 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-04 wyniki II.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy