pixelg
SA-PS - 2020-09-30 - ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PS - komunikat spółki ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42
(ulica)(numer)
+48 22 390 91 35+48 22 390 91 36
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
529 175 64 19141534442
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 657 2531 035 019373 146241 376

Koszt własny sprzedaży 1 436 8091 005 193323 511234 420

Zysk _strata_ na działalności operacyjnej84 16429 13118 9506 794

Zysk _strata_ brutto77 29123 39517 4035 456

Zysk _strata_ netto73 74320 25516 6044 724

Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego41 71512 1959 3932 844

Liczba akcji w sztukach średnioważona170 466 065170 466 065170 466 065170 466 065

Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_0,240,070,060,02

Na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

Aktywa trwałe 562 586533 349125 971125 243

Aktywa obrotowe547 560537 642122 606126 251

Kapitał własny534 214532 833119 618125 122

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej455 076465 724101 898109 363

Zobowiązania długoterminowe219 837168 65949 22539 605

Zobowiązania krótkoterminowe 356 095369 49879 73586 767

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,672,730,600,64

Za okres01.01-30.06.202001.01-30.06.201901.01-30.06.202001.01-30.06.2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej113 61315 06225 5813 513

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-53 989-3 521-12 156-821

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 632-6 3211 268-1 474

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF GK Elemental h1 2020 30.09.2020-sig.pdfRaport okresowy
Sprawozdanie Zarządu GK Elemental h1 2020 30.09.2020-sig.pdfSprawozdanie zarządu
2410 Elemental 2020 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport z przeglądu jedn.
2410 Elemental 2020 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport z przeglądu skons.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Paweł JarskiPrezes Zarządu
2020-09-30Michał ZygmuntWiceprezes Zarządu
2020-09-30Anna Kostro Członek Zarządu
2020-09-30Krzysztof SpyraCzłonek Zarządu
Nazwa jednostki:ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ELEMENTAL HOLDING S.A.
Adres:Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 390 91 35
Fax:+48 22 390 91 36
NIP:529 175 64 19
REGON:141534442

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elemental Holding SA
ELEMENTAL
2020-11-27 SA-QSr3
2020-11-19 ocena wniosku o dofinansowanie dokonana przez NCBiR
2020-11-02 akcje w posiadaniu porozumienia akcjonariuszy
2020-11-02 kupno akcji przez członka porozumienia akcjonariuszy
2020-10-28 kupno akcji przez EFF BV
2020-10-27 kupno akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-10-27 kupno akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-10-27 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy