pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-10-27 - ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr83/2020

Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. w dniu 27 października 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: Emitent" lub Spółka ), na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 października 2020 roku (dalej jako: NWZ ).

1. JJR Invest sp. z o. o. przysługiwało na NWZ 55.980.174 głosów, co stanowiło 47,38% głosów na NWZ oraz stanowi 32,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. EFF B.V. przysługiwało na NWZ 47.711.247 głosów, co stanowiło 40,38% głosów na NWZ oraz stanowi 27,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Maciejowi Rogalińskiemu przysługiwano na NWZ 8.474.576 głosów, co stanowiło 7,17% głosów na NWZ oraz stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że akcjonariusze obecni na NWZ dysponowali 118.136.141 akcjami i głosami, stanowiącymi 69,30% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-10-27Michał ZygmuntWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ELEMENTAL HOLDING S.A.
Adres:Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 390 91 35
Fax:+48 22 390 91 36
NIP:529 175 64 19
REGON:141534442

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy