pixelg
oferta Cedrob nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa - 2020-02-19 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

oferta Cedrob nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa - komunikat spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-02-19
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Złożenie oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ( Spółka ) informują, iż dnia 18 lutego 2020 r. doręczono zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym Mirosławowi Mozdżeniowi, ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa ( ZCP ) Spółki, złożoną przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku ( Oferta ). Oferta została zło-żona w ślad za wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 90/2019.
CEDROB S.A. zaoferował nabycie składników majątkowych stanowiących ZCP Spółki za cenę 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów. CEDROB S.A. zawnioskował jednocześnie o złożenie w Sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP na jego rzecz, tj. wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP w ramach przygotowanej likwidacji, uregulowanej w art. 56a i nast. Prawa upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-19Mirosław MozdżeńZarządca


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Nazwa skrócona jednoskti:KANIA
Adres:ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:604-978-717
Fax:648-41-29
Email:zmhksa@gmail.com
www:www.zmkania.pl
NIP:7440003325
REGON:510258637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy