pixelg
zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych - 2020-03-20 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych - komunikat spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ( Spółka ) informują, iż dnia 19 marca 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o wydaniu w dniu 12 marca 2020 r., przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, w ramach prowadzonego postępowania o ogłoszenie upadłości Spółki, postanowienia w przedmiocie postępowania zabezpieczającego, na mocy którego postanowił na podstawie art. 39 Prawa upadłościowego:
I. zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez:
1) Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer 4/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.;
2) Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności objętych tytułami wykonawczymi numer TW 1340220000216, TW 4340220000455 i TW 4340220000456 z dnia 4 lutego 2020 r.;
3) Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer TW1340220000248 z dnia 12 lutego 2020 r.;
4) Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer 2472.723.89689.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.;
5) Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Macieja Łopadczak pod sygn. akt GKm 63/20;
6) Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Macieja Łopadczak pod sygn. akt GKm 64/20;
7) Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej na rzecz wierzyciela Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach w celu egzekucji należności wierzyciela objętej tytułem wykonawczym numer AD.3151.3.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.;
II. uchylić zajęcia rachunków bankowych prowadzonych przez:
1) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. lutego 2020 r. dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym nr 4/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.;
2) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach z dnia 12 lutego 2020 r. lutego 2020 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności wierzyciela objętych tytułem wykonawczym nr TW1340220000248 z dnia 12 lutego 2020 r.;
3) Santander Bank Polska S.A. w Warszawie, SGB-Bank S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, Alior Bank S.A. w Warszawie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z dnia 28 lutego 2020 r., dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer 2472.723.89689.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.;
4) Bank Handlowy w Warszawie S.A., Alior Bank S.A. w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, mBank S.A. w Warszawie oraz Bank Millennium S.A. w Warszawie z dnia 2 marca 2020 r., dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Macieja Łopadczak pod sygn. akt GKm 63/20;
5) Bank Handlowy w Warszawie S.A., Alior Bank S.A. w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, mBank S.A. w Warszawie oraz Bank Millennium S.A. w Warszawie z dnia 2 marca 2020 r., dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Macieja Łopadczak pod sygn. akt GKm 64/20;
6) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 4 marca 2020 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Macieja Łopadczak pod sygn. akt GKm 64/20;
7) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 14 lutego 2020 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej na rzecz wierzyciela Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach w celu egzekucji należności objętej tytułem wykonawczym numer AD.3151.3.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.;
8) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 8 listopada 2019 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer TW1340219000439 z dnia 4 czerwca 2019 r., o którym to zajęciu Spółka infor-mowała w raporcie bieżącym nr 85/2019;
9) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 grudnia 2019 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer TW 1340219001128 z dnia 9 grudnia 2019 r.;
10) Alior Bank S.A. w Warszawie i mBank S.A. w Warszawie z dnia 30 października 2019 r., dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Drugiego Ślą-skiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej na rzecz wierzyciela Gminy Goczałkowice-Zdrój w celu egzekucji należności objętej tytułem wykonawczym numer SW1/338/2019 z dnia 26 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Mirosław MozdżeńZarządca


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Nazwa skrócona jednoskti:KANIA
Adres:ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:604-978-717
Fax:648-41-29
Email:zmhksa@gmail.com
www:www.zmkania.pl
NIP:7440003325
REGON:510258637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy