pixelg
istotne wydarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą - 2019-07-25 - MARSOFT (marsoft)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

istotne wydarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą - komunikat spółki MARSOFT (marsoft) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMARSOFT
Nazwa skrócona jednostkiMAR
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy MARSOFT S. A., a B2B Eco Trade Sp. z o. o. SP. k. z siedzibą Świdniku została zawarta umowa sprzedaży składników mienia Sprzedającego tj. MARSOFT S. A. wchodzących w skład jego sieci telekomunikacyjnej. Przeniesienie prawa własności mienia określonego w umowie nastąpiło z dniem 30 czerwca 2019 r. Otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie, w całości zostało przelane na konto Lubelskiego Urzędu Skarbowego, w celu uregulowania zaległości podatkowych spółki. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Za zwłokę w publikacji powyższej informacji przepraszamy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Emitent oświadcza, że przedmiot umowy nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 554 § 1 k.c. ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Imię i nazwiskoStanowisko
Marek PawluczukPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Marsoft SA
MARSOFT
2019-08-30 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacyjną majątku
2019-08-22 WZ - podjęte uchwały: odwołanie RN
2019-07-31 rezygnacja prezesa zarządu
2019-07-31 SA-Q2
2019-07-31 WZ - zmiany w porządku obrad
2019-07-29 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2019-07-25 istotne wydarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą
2019-07-25 rezygnacje członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy