pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-05-31 - MARSOFT (marsoft)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki MARSOFT (marsoft) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMARSOFT
Nazwa skrócona jednostkiMAR
Numer w roku:4/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki MARSOFT S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Świdnik, ul. Głogowa 2A. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
ogłoszenie zwza 2019 r.pdf (321 KB)
formularz do glosowania.pdf (259 KB)
wzór pełnomocnictwa.pdf (328 KB)
uchwaly na zwza.pdf (349 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marek PawluczukPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Marsoft SA
MARSOFT
2019-08-30 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacyjną majątku
2019-08-22 WZ - podjęte uchwały: odwołanie RN
2019-07-31 rezygnacja prezesa zarządu
2019-07-31 SA-Q2
2019-07-31 WZ - zmiany w porządku obrad
2019-07-29 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2019-07-25 istotne wydarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą
2019-07-25 rezygnacje członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy