pixelg
WZ - projekty uchwał - 2020-04-28 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - projekty uchwał - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020
Data sporządzenia:2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 25 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: Spółka ), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Projekty_uchwal_NWZ_25_05_2020.pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna zwołane na dzień 25 maja 2020 roku.
Dokumenty_pkt_5_NWZ_25_05_2020.pdfUchwała Nr 297/IX/2020 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki, w/s udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z projektem inwestycyjnym pt. Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej wraz z wnioskiem Zarządu Spółki pismo znak: I-0000/39/20 z dnia 24.03.2020 r.
Dokumenty_pkt_6_NWZ_25_05_2020 .pdfUchwała Nr 302/IX/2020 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zmiany Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Dokumenty_pkt_6_NWZ_25_05_2020.pdfPismo Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w sprawie zmiany w/w Regulaminu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-28Tomasz HryniewiczPrezes Zarządu
2020-04-28Anna Zarzycka-RzepeckaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednoskti:PUŁAWY
Adres:Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 565 2833
Fax:+48 81 565 2856
Email:kontaktpulawy@grupaazoty.com
www:www.pulawy.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Azotowe Puławy SA
PULAWY
2020-12-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-28 WZ - podjęte uchwały
2020-11-27 WZ - projekty uchwał
2020-11-27 WZ - zwołanie walnego
2020-11-19 SA-QSr3
2020-11-18 kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem Bogdanka SA
2020-09-16 korekta SA-PSr
2020-09-16 korekta SA-P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy