pixelg
zawarcie umowy z Reflextions LLC na wykonanie gry o roboczym tytule Adder - 2020-01-29 - SONKA SPÓŁKA AKCYJNA (sonka)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy z Reflextions LLC na wykonanie gry o roboczym tytule Adder - komunikat spółki SONKA SPÓŁKA AKCYJNA (sonka) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SONKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Reflextions LLC na wykonanie gry o roboczym tytule Adder
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej z Reflextions LLC z siedzibą w Derwood, USA (dalej jako: Umowa).

Przedmiotem Umowy jest sfinansowanie, wykonanie oraz wydanie gry o roboczej nazwie Adder (dalej jako: Gra) na platformy Nintendo Switch oraz PC, przy czym Spółka nie wyklucza możliwości wydania Gry również na innych platformach. Emitent odpowiedzialny jest za sfinansowanie oraz wydanie Gry. Zarząd Spółki postanowił zlecić wykonanie Gry zewnętrznemu podmiotowi, aby nie opóźniać prac nad innymi własnymi produkcjami. Z tytułu realizacji Umowy Emitentowi przysługuje określony w Umowie procent zysków ze sprzedaży Gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier.

Planowany termin premiery Gry określony został na 2021 rok. W pierwszej kolejności Gra zostanie wydana w wersji na konsolę Nintendo Switch oraz komputery PC. Dokładne daty premier zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportów ESPI.

Adder (nazwa robocza) to platformowa gra o widoku 2D o stylistyce pixel art. Zarząd Spółki zdecydował się na sfinansowanie produkcji tego typu ze względu na sukces gry The Way Remastered, podobnej gatunkowo i z tą samą grupą docelową, a która na dzień publikacji niniejszego raportu sprzedała się w liczbie 394 000 egzemplarzy na konsoli Nintendo Switch.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-29Rafał SankowskiPrezes Zarządu
2020-01-29Bartosz MoniewskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SONKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SONKA S.A.
Adres:Niegolewskiego 22, 01-570 Warszawa
Telefon:+48 511 993 330
Email:contact@sonkagames.com
www:sonkagames.com
NIP:5252728206
REGON:36868906000000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy