Polski Holding Nieruchomości SA - Oferta pierwotna - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Oferty Pierwotne

Polski Holding Nieruchomości SA

Spółka jest jednym z największych podmiotów posiadających i zarządzających nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Polsce. Działa poprzez spółki zależne, których udziały i akcje skupia w grupie kapitałowej. Jej oferta to m.in. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, realizacja inwestycji oraz obrót nieruchomościami. Portfel grupy obejmuje 150 nieruchomości o łącznej powierzchni najmu brutto przekraczającej 300 tys. m2. Dysponuje także 1,1 tys. ha nieruchomości gruntowych.

Wyliczenia oparte są o maksymalną cenę 26 zł wg stanu na 23.01.2013 r. Dane wynikowe zostały zannualizowane na podstawie danych na 30.09.2012 r. Spółka nie sporządziła prognoz.

Parametry oferty

Cena emisyjna 22,00 zł
Liczba akcji oferowanych 10,85 mln szt.
Szacowany Free Float 25,00%
Wartość oferty brutto 238,61 mln zł
Zapisy od 2013-01-24
Zapisy do 2013-02-01
Debiut 2013-02-13
Prospekt emisyjny: pokaż

Analiza oferty pre-money

Wycena kapitałów własnych Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość C/WK Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość C/Z Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość EV/EBITDA Dostępne tylko w abonamencie

Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora

Wycena 1 akcji - Spółka przy cenie emisyjnej
Wartość księgowa Dostępne tylko w abonamencie
Wartość skorygowanych aktywów netto Dostępne tylko w abonamencie
Wartość likwidacyjna Dostępne tylko w abonamencie
Wartość renty wieczystej Dostępne tylko w abonamencie
Wartość zysków dodatkowych Dostępne tylko w abonamencie
Wartość metodą berlińską Dostępne tylko w abonamencie
Wartość metodą szwajcarską Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/WK Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/ZO Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/P Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/EBITDA Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/EBIT Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/P Dostępne tylko w abonamencie

Symulacja debiutu post-money

Wskaźnik WIG Sektor Spółka ATLASEST GTC EFH
C/WK 1,85 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 0,17 1,26 -0,01
C/ZO 11,58 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 1,30 5,81 -0,17
C/P 1,96 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 0,39 8,40 21,99
EV/EBITDA 8,09 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 9,73 9,99 -12,79
EV/EBIT 14,58 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 12,39 9,99 -20,61
EV/P 2,90 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 3,76 14,50 0,00

Przejdź do listy Ofert Pierwotnych »

Parametry zawarte powyżej z ogólnodostępnych informacji, tj. prospektów emisyjnych spółek, aneksów i ogłoszeń oraz informacji domów maklerskich. StockWatch.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i nieścisłości powyższych danych. Niniejsze zestawienie nie jest rekomendacją ani zachętą do kupna akcji w ofercie pierwotnej.


logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 61
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 122

Dane aktualne na 28.06.2017

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Maxcom SA 72,00 zł 62,21 mln zł 2017-06-12
Getback SA 27,00 zł 1,08 mld zł 2017-07-03
AD.bx ad3d