rekomendacja zarządu dotyczący wypłaty dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYPŁATY DYWIDENDY

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2017

Data sporządzenia: 2017-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Rekomendacja Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Asseco Poland S.A. ( Asseco ) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100).


Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) w związku z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-17Adam GóralPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco Poland SA
ASSECOPOL
2019-07-08 sprzedaż akcji przez Aviva OFE
2019-06-28 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-05-23 SA-QSr1
2019-04-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-04-26 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,07 zł/akcja
2019-04-26 wypłata dywidendy 3,07 zł/akcja
2019-03-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-03-25 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d