pixelg
zawarcie porozumienia z Hydropress SE - 2019-01-28 - FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (AUTOSPA)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie porozumienia z Hydropress SE - komunikat spółki FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (AUTOSPA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2019

Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
FINCE HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia z Hydropress S.E. / Conclusion of an agreement with Hydropress S.E.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fince Holding S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 28.01.2018 zostało podpisane porozumienie ( Porozumienie ) pomiędzy: Panem Dariuszem Ilskim, Panem Bartłomiejem Herodeckim, Fince Holding Spółką Akcyjną oraz Hydropress Spółką Europejską dotyczące zamiaru integracji kapitałowej oraz operacyjnej podmiotów Fince Holding S.A. ( Fince ) oraz Hydropress SE ( Hydropress ).

Główne punkty Porozumienia przewidują podjęcie działań zmierzających do nabycia przez Hydropress SE od Pana Dariusza Ilskiego nie mniej niż 4.577.096 akcji Fince Holding S.A stanowiących 40,10% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fince Holding S.A.

Równolegle do przeprowadzonej transakcji sprzedaży akcji Fince Holding SA, Pan Dariusz Ilski nabędzie od Pana Bartłomieja Herodeckiego nie mniej niż 2.403.274 akcji Hydropress SE stanowiących 12,96% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Hydropress SE. Wyżej opisane transakcje zostaną przeprowadzone w sposób neutralny dla wyników finansowych obu grup kapitałowych (tj. Fince oraz Hydropress) oraz przy zachowaniu danej, na dzień podpisania porozumienia, struktury akcjonariatów obu grup kapitałowych (z wyłączeniem p. Dariusza Ilskiego oraz p. Bartłomieja Herodeckiego).

W wyniku realizacji Porozumienia, Pan Dariusz Ilski, podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Fince, złoży rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Fince S.A. Jednocześnie, strony Porozumienia podejmą działania zmierzające do wyboru p. Bartłomieja Herodeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Fince Holding S.A
Porozumienie zastrzega przyznanie Panu Dariuszowi Ilskiemu prawa pierwokupu wobec akcji Fince Holding S.A., o których mowa powyżej, w przypadku sprzedaży przez Hydropress SE tychże akcji w okresie 36 miesięcy od daty niniejszego Porozumienia.

Porozumienie zastrzega przyznanie Panu Bartłomiejowi Herodeckiego prawo pierwokupu wobec akcji Hydropress SE, o których mowa powyżej, w przypadku sprzedaży przez p. Dariusza Ilskiego tychże akcji w okresie 36 miesięcy od daty niniejszego porozumienia.

W wyniku realizacji opisanych powyżej transkacji, głównym akcjonariuszem Fince Holding SA zostanie Hydropress SE. Wyżej opisane transakcje są przede wszystkim odpowiedzią na poziom konkurencyjności rynku, na którym działają oba podmioty. Współpraca poprzez wzajemną wymianę kompetencji, doświadczeń i skoordynowane działania prorozwojowe powinny przynieść wymierne efekty synergii w szczególności wobec oczekiwanych zmian w otoczeniu formalno-prawnym oraz technologicznym.

W ramach integracji przewidziana jest modernizacja sieci myjni należących do grupy kapitałowej Fince, budowa własnych myjni na rynkach krajowych oraz zagranicznych, podjęcie działań konsolidacyjnych wobec podmiotów zewnętrznych, integracja programów lojalnościowych i przedpłaconych (wwwwash oraz Hydropress Club) a także rozwój technologiczny produktu. Szczegółowa strategia działań zostanie opublikowana w późniejszym terminie, po przeprowadzeniu wyżej opisanych zmian.

Strony porozumienia będą informowały o postępach w realizacji Porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-28Dariusz IlskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FINCE HOLDING S.A.
Adres:Sycowska 44, 51-319 Wrocław
Telefon:+48 71 320 71 38
Fax:+48 71 320 71 38
Email:office@fince.pl
www:www.auto-spa.pl
NIP:1010004483
REGON:021466989

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fince Holding SA
AUTOSPA
2021-05-31 zmiana terminu publikacji SA-R
2021-05-17 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2021
2021-02-25 zawarcie umowy z audytorem
2021-02-15 SA-Q4 i SA-QS4
2021-02-14 rozwój grupy w związku z zawartą istotną umową przez podmiot zależny
2021-01-17 terminarz raportów
2020-12-12 SA-Q3 i SA-QS3
2020-11-25 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy