pixelg
zgoda na zawarcie umowy kredytowej - 2019-02-25 - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (KGHM)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zgoda na zawarcie umowy kredytowej - komunikat spółki KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (KGHM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2019

Data sporządzenia: 2019-02-25
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zgoda na zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego na okres finansowania do 84 miesięcy, w formie odnawialnej linii kredytowej w kwocie 450 mln USD na okres 60 miesięcy, z opcją przekształcenia w kredyt nieodnawialny po upływie 60 miesięcy.
Każda spłata kredytu dokonana w okresie udostępnienia tj. do daty przypadającej 60 miesięcy po dacie zawarcia umowy kredytu, odnawia przyznany limit kredytowy. Począwszy od pierwszego dnia przypadającego po upływie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu, kredyt zostanie przekształcony w kredyt nieodnawialny, spłacany w czterech równych półrocznych ratach kapitałowych. Każda spłata raty kapitałowej będzie pomniejszała kwotę kredytu aż do jego całkowitej spłaty.

Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku zaplanowane jest podpisanie umowy. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana w dniu 27 lutego 2019 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu
2019-02-25Katarzyna Kreczmańska-GigolWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Telefon:(+48) 76 7478 200
Fax:(+48) 76 7478 500
Email:ir@kghm.com
www:www.kghm.com
NIP:6920000013
REGON:390021764

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
KGHM Polska Miedź SA
KGHM
2021-04-23 wyniki III.2021
2021-04-20 rezygnacja członka RN
2021-04-01 powołanie zarządu
2021-03-29 podpisanie umowy kredytu przez Sierra Gorda S.C.M z BGK
2021-03-26 podpisanie umowy sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
2021-03-24 SA-RS
2021-03-24 SA-R
2021-03-24 skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy