pixelg
brak RN wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w Enea SA - 2020-02-11 - MENNICA POLSKA SA (MENNICA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

brak RN wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w Enea SA - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (MENNICA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-02-11
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta decyzji o braku wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku, przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 11 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o braku wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 (dalej: "Inwestycja").

Mając na uwadze podjętą przez Radę Nadzorczą decyzję, o której mowa powyżej, Emitent nie będzie zwiększał zaangażowania w Inwestycję ponad limit określony w raporcie bieżącym numer 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku.
Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w akcje Enea wynosi 75.652.900,28 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych i 28/100) i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-11Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2020-02-11Andrzej StefaniukProkurent


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mennica Polska SA
MENNICA
2020-05-25 WZ - korekta zwołania walnego
2020-05-25 zawarcie znaczącej umowy
2020-05-23 wybór audytora
2020-05-14 SA - QSr1
2020-05-11 kandydatura do RN
2020-05-08 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-08 rezygnacja członka RN
2020-05-05 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy