pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - 2019-03-07 - NESTMEDIC (NESTMEDIC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - komunikat spółki NESTMEDIC (NESTMEDIC) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiNESTMEDIC
Nazwa skrócona jednostkiNST
Numer w roku:6/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w §4 ust. 6-13 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (dalej: Uchwała ). Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 632.883,40 zł do kwoty 682.883,40 zł, tj. o kwotę 50.000 zł. Emisja akcji serii E zostanie w całości skierowana do spółki Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu. Zgodnie z treścią Uchwały wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 1,50 zł za jedną akcję. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 682.883,40 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na: a. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, b. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, c. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, d. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, e. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd Emitenta informuje, że postanowił o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect). Zarząd Emitenta informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Patrycja Wizińska-SochaPrezes Zarządu
Konrad KowalczukCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy