pixelg
zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną - 2020-02-14 - NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA (NESTMEDIC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną - komunikat spółki NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA (NESTMEDIC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), mając na uwadze postanowienia dotyczące realizacji KPI sprzedażowych zawartych w umowie inwestycyjnej opisanej raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. doszło do zawarcia umowy (dalej: Umowa ) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: "MCT") a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku (dalej: "Zamawiający").
Przedmiotem Umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego 2 urządzeń systemu Pregnabit (dalej: Urządzenia ) oraz świadczenie przez okres 12 miesięcy usług z zakresu telemedycyny związanych z wykorzystywaniem Urządzeń w celu poprawy jakości opieki nad pacjentkami w ciąży świadczonej przez Zamawiającego.
Umowa ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie należne MCT z tytułu dostawy Urządzeń zostanie uiszczone jednorazowo w terminie przewidzianym w Umowie, zaś wynagrodzenie związane ze świadczeniem usług z zakresu telemedycyny będzie płatne w okresach miesięcznych.
Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Pozyskanie kolejnego partnera publicznego na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-14Jacek GnichPrezes Zarządu
2020-02-14Patrycja Wizińska-SochaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NESTMEDIC S.A.
Adres:Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
Telefon:+48 664 346 559
www:www.nestmedic.com
NIP:8943054930
REGON:022455255

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy