pixelg
Copernicus Securities SA [COPERNIC] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Copernicus Securities SA - Notowania i wskaźniki finansowe

CRS 6,50 (-10,96%)

Grupa Kapitałowa Copernicus specjalizuje się w oferowaniu usług na rynku kapitałowym oraz usług pochodnych z nimi związanymi. W szczególności Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje kompleksowe usługi doradztwa finansowego z zakresu doradztwa corporate finance, przeprowadzania niepublicznych i publicznych ofert papierów wartościowych oraz pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi (capital markets), jak również w obszarze strukturyzacji transakcji oraz aktywów majątkowych i tworzenia oraz zarządzania aktywami (asset management).

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-Q1 i SA-QS1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za drugi kwartał
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres copernic od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +149,95% +29 989,86 zł 49 989,86 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Jozefkkk: Omówienie raportu okresowego GK Copernicus za 3k 2015r Właściwie to będzie bardziej omówienie wyników za pierwsze trzy [b]Omówienie raportu okresowego GK Copernicus za 3k 2015r[/b]Właściwie to będzie bardziej omówienie wyników za pierwsze trzy kwartały 2015r.Podmiot dominujący GK Copernicus, tj. Copernicus Securities SA działa i świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego corporate finance, tj. pozyskiwanie kapitału, doradztwo, obsługa emisji instrumentów finansowych. Udział przychodów podmiotu dominującego w skali przychodów całej Grupy Kapitałowej jest jednak stosunkowo niewielki. Większość przychodu generuje Copernicus Capital TFI, spółka zależna powołana w celu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.[delay=60][b]Wyniki GK Copernicus w ostatnich 3 latach[/b][img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/02/copernicus.jpg[/img]Jak widać, w 2015r. przychody się wyraźnie skurczyły. Choć pewne problemy można było już dostrzec w 2014r. kiedy to znacznie pogorszyła się rentowność sprzedaży. W 2015r. już w ogóle ciężko mówić o czymś takim jak rentowność. Gdyż już na poziomie zysku brutto na sprzedaży jest ona bliska zeru, co oznacza, że sam core business przestał być rentowny. Zajrzyjmy w to trochę głębiej. Przez pierwsze trzy kwartały 2015r. GK wygenerowała 34,288 mln zł przychodów (wobec 71 mln zł w analogicznym okresie 2014r.) ponosząc przy tym koszty operacyjne w wys. 34,285 mln zł., co daje zysk na sprzedaży w wys. 3 tys. zł. Zysk na tym poziomie rachunku wyników stanowi więc 0,00009% wartości przychodów, czyli po prostu 0.Mając to na względzie już nawet nie ma potrzeby zagłębiać się w dalsze poziomy rachunku wyników, gdyż w większości zyski na tych poziomach są kształtowane przez zdarzenia jednorazowe. Niemniej, strata netto przypadająca na okres 01.01.-30.09.2015r. wyniosła 640 tys. zł.Można w sumie jeszcze zerknąć jak radzi sobie jednostka dominująca. Ale tutaj wyłania się jeszcze bardziej negatywny obraz: W omawianym okresie Copernicus Securities SA wygenerowała 5,122 mln zł przychodów (co stanowi ok. 15% przychodów całej Grupy) ponosząc przy tym 6,312 mln zł kosztów operacyjnych. A więc strata brutto na sprzedaży wyniosła 1,190 mln zł. Bardzo podobnie to wyglądało zresztą w 2014r. (1,648 mln zł straty na tym poziomie rachunku wyników).W rachunku przepływów pieniężnych GK Copernicus widzimy ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (-4,318 mln zł). Ujemne przepływy pieniężne na działalności operacyjnej wystąpiły również w 2014r. W omawianym okresie, były skutkiem głównie zmiany stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej są również ujemne, aczkolwiek są to wartości pomijalne.Na poziomie bilansu Grupy również można zauważyć, że majątek firmy się kurczy (aczkolwiek to głównie za sprawą zmniejszenia stanu zobowiązań, bo kapitał własny pozostaje na względnie zbliżonej wartości do stanu na 31.12.2014r.). W stosunku do stanu na 31.12.2014r. aktywa trwałe zmniejszyły się o 1,2 mln zł, a aktywa obrotowe o 12,8 mln zł. Struktura kapitału (stosunek długu do sumy pasywów) jest na dzień bilansowy dosyć konserwatywna. Przy czym należy zauważyć, że majątek firmy jest finansowany głównie przez kapitał własny i… zobowiązania krótkoterminowe, bo tych długoterminowych praktycznie nie ma (te zobowiązania powinny być rolowane, bądź przekształcone na długoterminowe). Niemniej jednak kapitał stały pokrywa aktywa długoterminowe niemalże dwukrotnie.W raporcie opublikowanym przez Copernicusa można wyczytać również, że liczba dedykowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Copernicus Capital TFI zwiększa się z roku na rok, i tak w 2014r. było ich 61, a we wrześniu 2015r. już 76. Jak to się ma jednak do w skandalicznym tempie malejących przychodów? Malejąca rentowność również sugerowałaby, że takie zwiększanie skali działania może niekoniecznie wychodzi Spółce na dobre.Na dzień dzisiejszy, tj. 09.02.2016r. kapitalizacja Copernicus SA wynosi 13,44 mln zł podczas gdy jego wartość księgowa to 39,18 mln zł. (C/WK = 0,34). Oznacza to, że inwestorzy za złotówkę posiadanego przez Copernicus SA majątku są skłonni zapłacić 34 gr. Patrząc z jeszcze innej strony, na dzień bilansowy (ale to jednak ponad 4 miesiące temu co też trzeba mieć na uwadze) GK Copernicus posiadała 12,4 mln zł środków pieniężnych i drugie tyle (12,5 mln zł) w instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu. Rynek zdaje się nie do końca wierzyć prezentowanym przez Grupę wycenom posiadanych aktywów, lub po prostu spodziewając się dalszego pogorszenia wyników, wycenia spółkę dochodowo (choć nie jestem pewien czy w przypadku Copernicusa wyceny dochodowe mają jakąś zasadność). Niemniej jednak, akcje wydają się być niedowartościowane.[/delay]http://www.stockwatch.pl/gpw/copernic,wykres-swiece,wskazniki.aspx[url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 6,50 7,23 5,97
Zmiana -10,96% -1,54% +5,16%
Open-Close -14,47% +4,77% +3,93%
High-Low 14,47% 13,01% 15,78%
Zmiana ceny [pln] -0,80 -0,18 0,17
Transakcja [szt.] 5 9,8 17,35
Średnia transakcja [pln] 475,43475,43 570,55204081632653061224489796570,55 970,9058213256484149855907781970,91
Wolumen [szt.] 339339 779,4779,4 2545,252,55t
Obrót [pln] 2377,152,38t 5591,415,59t 16845,21616,8t
Obrót pozytywny 31,97% 26,54% 26,41%
Obrót negatywny 68,03% 33,48% 42,14%
Obrót neutralny 0,00% 39,98% 31,45%
Wolumen ws. % Free Float 0,08 0,19 0,63
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,07 0,23
Informacje ogólne
Na giełdzie od 122 miesięcy
Liczba akcji 1 087 206
Free float 37,45%
Kapitalizacja 7,07 mln zł
Wartość księgowa 16,52 mln zł
Zysk operacyjny 12m -5,65 mln zł
Przychody 12m 84,49 mln zł
Zysk netto 12m -11,91 mln zł
Główny akcjonariusz
Marek Witkowski 24,05%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
NCIndex 0,07%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,48
Kroczące C/ZO -1,41
Kroczące C/P 0,09
Kroczące C/Z -0,67

Zmiana 12m 10,61%
Śr. płynność dzienna 0,31%
Zakres wahań kursu 211,87%
Beta kursu -0,09

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 2,17
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2012-01-01 do 2012-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 03-08-2020
Dane finansowe z dnia: 31-05-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy