pixelg
zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z podmiotem na rynku nigeryjskim - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z podmiotem na rynku nigeryjskim

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2018

Data sporządzenia: 2018-11-26
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z podmiotem na rynku nigeryjskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy dystrybucji (dalej Umowa ) z Health Cross Global Medical Solutions Company Limited z siedzibą w Abudży, Nigeria (dalej Dystrybutor ).
Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji określonych w Umowie urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT - abonamenty na terenie Nigerii (dalej Produkty ), a także prawa do oferowania i dostarczania podmiotom trzecim takim jak szpitale i inne ośrodki lecznicze usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m. in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Nigerii w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału rynkowego Produktów.
Na mocy Umowy Dystrybutor jest zobowiązany m. in. do przekazywania Spółce do dziesiątego dnia miesiąca następnego raportu dokumentującego wyniki sprzedaży za poprzedni miesiąc. Dystrybutor szacuje, że w pierwszym roku kalendarzowym (od stycznia do grudnia 2019) obowiązywania Umowy dojdzie do sprzedaży ok. 295 urządzeń Pregnabit oraz ok. 1105 miesięcznych licencji (liczonych jako liczba urządzeń razy liczba miesięcy) na korzystanie z systemu PREGNABIT abonamenty na rzecz nowych klientów.

Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy.
Pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na rynku nigeryjskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-26Patrycja Wizińska-SochaPrezes Zarządu
2018-11-26Konrad KowalczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NESTMEDIC S.A.
Adres:Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
Telefon:+48 664 346 559
www:www.nestmedic.com
NIP:8943054930
REGON:022455255

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Nestmedic SA
NESTMEDIC
2019-11-29 powołanie członków zarządu
2019-11-29 rezygnacja prezesa zarządu
2019-11-29 rezygnacja członka zarządu
2019-11-27 wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C, D oraz E
2019-11-14 Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
2019-11-14 raport miesięczny X.2019
2019-10-24 zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT z podmiotem na rynku bułgarskim
2019-10-14 raport miesięczny IX.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR