zmiany w RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zmiany w RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21.01.2019 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej tj. Pana Grzegorza Magdziarza oraz Pana Pawła Laskowskiego Fabisiewicza, nie zostały podane przyczyny rezygnacji.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż XXXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej obecnej kadencji następujące osoby: Pana Henry ego Gabay oraz Pana Dariusza Krawczyka, powierzając im funkcje Członków Rady Nadzorczej.
Pan Dariusz Krawczyk złożył oświadczenie, iż nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Henry Gabay nie złożył oświadczenia, o którym mowa w z § 10 pkt 5 i 6 Rozporządzenia. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku do raportu.
Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ).

Załączniki


PlikOpis

życiorys H.Gabay, D.Krawczyk.pdfżyciorys H.Gabay, D.KrawczykPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-01-21Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-01-21Marcin Mosz Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d