pixelg
zmiany w RN - 2019-01-21 - POLNORD SA (POLNORD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w RN - komunikat spółki POLNORD SA (POLNORD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21.01.2019 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej tj. Pana Grzegorza Magdziarza oraz Pana Pawła Laskowskiego Fabisiewicza, nie zostały podane przyczyny rezygnacji.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż XXXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej obecnej kadencji następujące osoby: Pana Henry ego Gabay oraz Pana Dariusza Krawczyka, powierzając im funkcje Członków Rady Nadzorczej.
Pan Dariusz Krawczyk złożył oświadczenie, iż nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Henry Gabay nie złożył oświadczenia, o którym mowa w z § 10 pkt 5 i 6 Rozporządzenia. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku do raportu.
Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ).

Załączniki


PlikOpis

życiorys H.Gabay, D.Krawczyk.pdfżyciorys H.Gabay, D.KrawczykPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-01-21Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-01-21Marcin Mosz Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polnord SA
POLNORD
2020-02-20 otrzymanie zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji
2020-02-19 rezygnacja członka RN
2020-02-14 akcje w posiadaniu BGK
2020-02-14 zakup akcji przez Gabora Futo
2020-02-13 akcje w posiadaniu Hanapeta Holdings Co Ltd
2020-02-12 akcje w posiadaniu PKO BP SA
2020-02-12 akcje w posiadaniu Nationale- Nederlanden OFE
2020-02-11 akcje w posiadaniu TFI PZU SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR