pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2019-10-22 - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (abcdata)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (abcdata) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr85/2019

Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. ( Spółka ) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( NWZ ) w dniu 22 października 2019 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na NWZ:
1) MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. łącznie wykonywała prawo głosu z 9.575.140 akcji, z których przysługiwało jej 9.575.140 głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ (zgodnie bowiem z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych) oraz stanowi 7,64% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
2) Spółka posiadająca 115.691.759 akcji własnych, uprawniających do 115.691.759 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 92,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podczas NWZ nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Andrzej LisPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ABC DATA S.A.
Adres:Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
NIP:5242617178
REGON:141054682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vicis New Investments SA
ABCDATA
2019-11-30 SA - QSr3
2019-11-29 wykluczenie akcji z obrotu giełdowego
2019-11-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-11-25 umorzenie postępowania w sprawie z powództwa OFE PZU Złota Jesień
2019-11-21 złożenie pisma do GPW dot. wykluczenia akcji z obrotu na GPW
2019-11-19 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy