pixelg
zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp - 2020-07-31 - ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (adiuvo)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp - komunikat spółki ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (adiuvo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w ostatnim raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. dotyczących inwestycji kapitałowej w HealthUp oraz informacji komunikowanych w tym zakresie raportami bieżącymi, w szczególności raportem bieżącym nr 2/2020, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. pomiędzy udziałowcami spółki portfelowej funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] tj.: HealthUp Sp. z o.o. [HealthUp], w tym JPIF, a kanadyjską spółką Trudell Medical Limited będącą międzynarodowym liderem produkującym i dystrybuującym urządzenia medyczne [Inwestor] została zawarta umowa przewidująca zaangażowanie kapitałowe Inwestora w HealthUp [Umowa]. W tym samym dniu zostały spełnione warunki zawieszające wypłaty Pierwszej Transzy w formie pożyczki konwertowalnej na udziały w HealthUp w szczególności: zawarcie umowy pożyczki, umowy wspólników z udziałem Inwestora, powołanie przedstawicieli Inwestora w radzie nadzorczej HealthUp oraz zawarcie stosownych umów zastawu na udziałach oraz majątku HealthUp.
Zgodnie z zawartą Umową, Inwestor zainwestuje w HealthUp, poprzez udzielenie HealthUp pożyczki konwertowanej w kwocie ok. 5,9 mln zł [Pierwsza Transza] oraz po upływie 6 miesięcy, po spełnieniu warunków zawieszających oraz osiągnięcia przez HealthUp uzgodnionych kamieni milowych, poprzez objęcie akcji HealthUp w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie ok. 8,8 mln zł [Druga Transza]. Całkowita wartość inwestycji Inwestora w HealthUp, po spełnieniu uzgodnionych warunków zawieszających, wyniesie ok. 14,7 mln zł.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki konwertowalnej, o której mowa powyżej obejmuje zastaw na części udziałów HealthUp (w tym części udziałów posiadanych w HealthUp przez JPIF), uprawniających łącznie do 30,27% głosów, z których Inwestorowi będzie przysługiwało prawo głosu i zastaw na materialnych i niematerialnych składnikach majątku HealthUp na rzecz Inwestora.
Realizacja Drugiej Transzy Inwestycji uzależniona jest od spełniania określonych warunków zawieszających, w tym: przekształcenia HealthUp w spółkę akcyjną wraz z rejestracją ustalonej treści statutu HealthUp, dokonanie uzgodnionych zmian w składach organów HealthUp, zawarcie umowy dystrybucji pomiędzy HealthUp a podmiotem powiązanym z Inwestorem. Docelowo, Inwestorowi będzie przysługiwało 51% ogólnej liczby głosów w HealthUp.

Umowa zakłada, że każdy z warunków Drugiej Transzy powinien zostać spełniony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Pierwszej Transzy.

HealthUp rozwija mobilną platformę monitorowania i wspomagania leczenia chorób płuc wyposażoną w elektroniczny spirometr oraz oprogramowanie pozwalające na optymalizację diagnostyki i zarządzania chorobami układu oddechowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-31Marek OrłowskiPrezes Zarządu
2020-07-31Anna Aranowska-BablokCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Adres:Gen. Józefa Zajączka 11 lok.14, 01-510 Warszawa
Telefon:+48 22 398 39 02
Fax:+48 22 300 99 87
NIP:5272682571
REGON:146271705

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy