pixelg
SA - QS1 i SA - Q1 - 2020-05-15 - AUTO-SPA (autospa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS1 i SA - Q1 - komunikat spółki AUTO-SPA (autospa) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiAUTO-SPA
Nazwa skrócona jednostkiASP
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Fince Holding S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku, w którym przedstawione zostały dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO z uwzględnieniem zmian jakie zostały do niego wprowadzone. Management Board of Fince Holding hereby presents in the attachment consolidated and entily quarterly report for IQ 2020 including data according do Appendix 3 of the Alternative Trading System. Podstawa prawna / Legal basis: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" §5 item 1 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System NewConnect
Plik
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartal 2020.pdf (1035 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert IlskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy