pixelg
zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego - 2020-05-09 - DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA (datawalk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego - komunikat spółki DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA (datawalk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-05-09
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka , Emitent ) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji na pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w charakterze centralnego repozytorium oraz usług w zakresie analitycznego wsparcia w działaniach związanych z zapobieganiem rozwojowi pandemii i skutkom COVID-19 ( Projekt ).

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja Projektu może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku globalnym, stanowi pierwszą referencję dla zastosowań związanych z obszarem zarządzania epidemiologicznego.

The Executive Board of DataWalk S.A. ( Company , Issuer ), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with an entity based in Warsaw that provides cloud services for the implementation of the project at the request of the state administration. The agreement concerns the sale of licenses for full production use of the DataWalk platform as a central repository and services in the field of analytical support in activities related to preventing the development of a pandemic and the effects of COVID-19 ("Project").

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the agreement as confidential information, as there are indications that the execution of the Project may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer s Capital Group on global market, by becoming a first reference in epidemiological management applications.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-09Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2020-05-09Katarzyna GraczykProkurent


Nazwa jednostki:DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DATAWALK S.A.
Adres:Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław
Telefon:+ 48 (71) 70 72 174
Fax:+48 (71) 70 72 273
Email:inwestorzy@datawalk.com
www:www.datawalk.pl
NIP:8943034318
REGON:021737247

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
DataWalk SA
DATAWALK
2020-06-30 umowa z LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń
2020-06-30 powołanie członka RN
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu, powołanie członka RN
2020-06-29 rezygnacja członka RN
2020-06-26 rezygnacja członka RN
2020-06-23 kandydatura do RN
2020-06-22 rezygnacja członka RN
2020-06-17 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy