pixelg
WZ - korekta podjętych uchwał - 2020-09-24 - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA (drewex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - korekta podjętych uchwał - komunikat spółki DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA (drewex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020k

Data sporządzenia: 2020-09-24
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje o dokonaniu korekty pomyłek zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., który to raport zawiera informacje o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020. W raporcie bieżącym błędnie wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad uchwałami od nr 1 do nr 16. W raporcie bieżącym błędnie wskazano, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad w/w uchwałami wyniosła 10.000. W raporcie bieżącym powinno być wskazane, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad w/w uchwałami wyniosła 5.000.
Jednocześnie, w raporcie bieżącym nie wskazano liczby akcji i głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą nr 17. W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia raport bieżący o następującą informację:
Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą nr 17 zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił
on jego wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.000 , co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki;
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;
za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; nikt nie głosował przeciwko;
nikt nie wstrzymał się od głosu;
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym. Ponadto, Zarząd informuje, że w głosowaniu nad uchwał nr 7 udzielającą absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu uczestniczył jedynie Pan Paweł Paluchowski pomimo iż zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika brać udziału w głosowaniu udzielającym mu absolutorium.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-24Paweł PaluchowskiPrezes zarządu


Nazwa jednostki:DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DREWEX S.A.
Adres:NAruszewicza 13A, 02-627 Kraków
Telefon:012 260 91 67
Fax:012 260 91 67
Email:kontakt@drewex.biz.pl
www:drewex.biz.pl
NIP:6792904110
REGON:120307910

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Drewex SA
DREWEX
2020-09-24 WZ - korekta podjętych uchwał
2020-07-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-26 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-03-23 WZ - odwołanie walnego
2020-03-09 korekta RB nr 1/2020
2020-02-28 WZ - rozszerzenie porządku obrad
2020-02-26 WZ - zwołanie, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy