pixelg
aktualizacja informacji nt. działań realizowanych w ramach prowadzonej upadłości - 2020-08-11 - ELEKTROBUDOWA SA (elbudowa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji nt. działań realizowanych w ramach prowadzonej upadłości - komunikat spółki ELEKTROBUDOWA SA (elbudowa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr77/2020

Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Aktualizacja informacji nt. działań realizowanych w ramach prowadzonej upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie planowanych działań realizowanych w ramach prowadzonej upadłości, Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w dniu 11 sierpnia 2020 r. pomiędzy Spółką a MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach [Mostostal Zabrze, Potencjalny Inwestor] obustronnie podpisany został niewiążący list intencyjny datowany na dzień 10 sierpnia 2020 r., dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Emitenta na rzecz Potencjalnego Inwestora 100% udziałów ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach [Energotest].

Mostostal Zabrze oświadczył, że jest spółką dominującą w Grupie MOSTOSTAL ZABRZE oraz, że jego spółka zależna, tj. MOSTOSTAL ZABRZE Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach złożyła Syndykowi ofertę nabycia udziałów Energotest, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2020 oraz, że zgodnie z przedmiotową ofertą, nabycia udziałów może dokonać składający ofertę lub spółka z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest [Udziały] w ramach postępowania upadłościowego Spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu się warunków nabycia tych udziałów tj.: satysfakcjonujące dla Potencjalnego Inwestora przeprowadzenie finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego badania Spółki oraz uzyskanie przez Mostostal Zabrze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK] na bezwarunkową koncentrację.
Intencją Mostostal Zabrze jest zawarcie umowy sprzedaży Udziałów do dnia 30 czerwca 2021 r., natomiast w zależności od przebiegu postępowania przed UOKiK oraz postępowania upadłościowego Spółki, Potencjalny Inwestor dopuszcza przesunięcie tego terminu do końca grudnia 2021 r. Jednocześnie zgodnie z zapisami list intencyjny wygasa z upływem dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że strony przedłużą jego obowiązywanie.
Syndyk wyraża intencję zbycia całości Udziałów w ramach postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem, że powinno ono nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa upadłościowego oraz po uzyskaniu zgód właściwych organów postępowania upadłościowego, a jednocześnie nie jest zobowiązany do zbycia Udziałów na rzecz Inwestora i ma prawo poszukiwania lub przyjmowania ofert nabycia Udziałów od innych niż Inwestor podmiotów.
List intencyjny ma charakter niewiążący i wyraża wstępną intencję Emitenta i Potencjalnego Inwestora oraz nie stanowi oferty, umowy przedwstępnej ani umowy zobowiązującej do realizacji transakcji. Ponadto podpisanie listu intencyjnego nie wyłącza możliwości sprzedaży udziałów Energotest przez Syndyka na rzecz innej osoby niż Potencjalny Inwestor na zasadach przewidzianych w Prawie upadłościowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-11Marcin FerdynSyndyk masy upadłości


Nazwa jednostki:ELEKTROBUDOWA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELBUDOWA
Adres:ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Telefon:(032) 25 90 100
Fax:032 20 52 760
Email:elektrobudowa@elektrobudowa.pl
www:www.elektrobudowa.pl
NIP:634-01-35-506
REGON:271173609

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy