pixelg
SA - R - 2020-03-19 - GWARANT (gwarant)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki GWARANT (gwarant) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiGWARANT
Nazwa skrócona jednostkiGWR
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019. Jednocześnie, Zarząd Emitent wskazuje, iż zastosowawszy się do zaleceń UKNF dot. zapewnienia przejrzystości informacji dot. faktycznego i potencjalnego wpływu koronawirusa COVID-19 na ich działalność, dodał stosowną adnotację odnoszącą się do potencjalnego zagrożenia w treści raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
Plik
Raport roczny Gwarant SA 2019.pdf (1006 KB)
Zał. nr 1 - Sprawozdanie z badania SF Gwarant SA. za 2019 r.pdf (198 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Edward KuczerPrezes Zarządu
Grzegorz WojtasikWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy