pixelg
wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - 2020-03-20 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - komunikat spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ( Spółka ) informują, iż dnia 19 marca 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o złożeniu przez wierzyciela Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach ( Wnioskodawca ) w dniu 21 lutego 2020 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (na rzecz CEDROB S.A.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w ofercie z dnia 17 lutego 2020 r. złożonej przez CEDROB S.A. i opinii określającej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, które to dokumenty stanowią załączniki do wniosku zarządcy z dnia 19 lutego 2020 r. o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2020.
Wnioskodawca zawnioskował o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w ww. ofercie CEDROB S.A. i wniosku zarządcy o którym mowa powyżej, tj. za cenę w wysokości 100.000.000,00 (słownie: sto milionów złotych).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Mirosław MozdżeńZarządca


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Nazwa skrócona jednoskti:KANIA
Adres:ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:604-978-717
Fax:648-41-29
Email:zmhksa@gmail.com
www:www.zmkania.pl
NIP:7440003325
REGON:510258637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy