sprzedaż akcji przez Altus TFI SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SPRZEDAŻ AKCJI PRZEZ ALTUS TFI SA

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2018

Data sporządzenia: 2018-09-10
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 10 września 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. poniżej 15%.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 6 września 2018 roku transakcji zbycia na rynku regulowanym 308 250 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 328 286 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 16,71% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 328 286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 16,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 2 020 036 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 14,50% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 020 036 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 14,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-09-10Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu


2018-09-10Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPONEO.PL S.A.
Adres:Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
Telefon:052 374 03 95
Fax:052 3418850
Email:zarzad@oponeo.pl
www:www.oponeo.pl
NIP:9532457650
REGON:093149847

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Oponeo.pl SA

OPONEO.PL
2019-06-18 wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja, zmiana statutu
2019-06-18 plan połączenia z Oponeo Brandhouse sp. z o. o.
2019-06-05 wyniki V.2019
2019-05-24 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2019-05-17 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-17 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2019-05-14 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d