pixelg
wypłąta dywidendy przez spółkę zależną - 2020-08-27 - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (FERRO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłąta dywidendy przez spółkę zależną - komunikat spółki FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (FERRO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. ( Emitent ) informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, tj. NOVASERVIS spol. s r.o. z siedzibą w Brnie, Republika Czeska ("Spółka Zależna"), podjęło w dniu 27 sierpnia 2020 roku uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Emitenta w kwocie 280 000 000,00 CZK, co stanowi 46 984 000,00 zł, wg średniego kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2020 roku. Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych. Wypłata wskazanej powyżej kwoty nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Emitent posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej. Pozyskane środki zwiększą majątek obrotowy Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2020-08-27Olga PanekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+48 12 256 21 50
Fax:+48 12 276 76 07
www:www.ferro.pl
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ferro SA
FERRO
2020-09-17 SA - PSr
2020-08-31 wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-27 wypłąta dywidendy przez spółkę zależną
2020-08-18 wyrok sądu administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał
2020-07-29 rekomendacja wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy