pixelg
Informacja na temat wykupu obligacji serii C - 2013-12-09 - EASTPICT (epictures)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Informacja na temat wykupu obligacji serii C - komunikat spółki EASTPICT (epictures) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiEASTPICT
Nazwa skrócona jednostkiEAP
Numer w roku:27/2013
Rok bieżący:2013
W związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii C, przypadającym na dzień 20 grudnia 2013 roku Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka nie dokona wykupu obligacji w wyżej wymienionym terminie. Bezpośrednią przyczyną opóźnienia w terminowej realizacji wykupu obligacji jest konieczność zmiany zamierzeń Emitenta odnośnie źródła pozyskania środków na wykup. Przepraszając za zaistniałą sytuację uprzejmie prosimy Obligatariuszy o bezpośredni kontakt z Emitentem poprzez przesłanie swoich danych teleadresowych, PESEL/NIP oraz ilości posiadanych obligacji na adres mailowy: obligacje@eastpictures.pl. Przesłane dane pozwolą Emitentowi na nawiązanie bezpośredniego kontaktu w celu przedstawienia Obligatariuszom propozycji spłaty zadłużenia. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-12-09 21:28:59 Tomasz Tokarski Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
East Pictures SA
EPICTURES
2014-11-17 incydentalne naruszenie dobrych praktyk
2014-11-17 incydentalne naruszenie dobrych praktyk
2014-11-17 korekta SA-Q3
2014-11-17 korekta SA-Q2
2014-11-17 korekta SA-Q1
2014-11-14 SA-Q3
2014-11-14 korekta SA-Q2
2014-11-14 korekta SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy