pixelg
Ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015 - 2013-06-27 - NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (nttsystem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015 - komunikat spółki NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (nttsystem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
Arkusz Plik
RAPORT BIEŻĄCY NTT System strategia 2013-2015 (1095 KB)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-27
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT SYSTEM S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki przyjął Strategię Spółki na lata 2013-2015 (dalej "Strategia"). Strategia zaprezentowana w postaci prezentacji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Główne elementy strategii NTT System SA zakładają w omawianym okresie: • Zwiększenie poziomu rentowności EBIT Spółki (1-1,5%) • Systematyczne zwiększanie przychodów r/r (5-15%) • Zwiększenie oferty produktów pod własną marką szczególnie urządzeń mobilnych (smartfon, tablet, ebook) • Intensywny rozwój oferty kontentu na produkowane urządzenia • Zwiększanie udziału usług integratorskich z zakresu infrastruktury IT • Zwiększanie obszaru działalności (eksport, nowe sektory: smb, opieka zdrowotna, edukacja) Wskazane założenia Strategii w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Spółki NTT System S.A. i jej grupy kapitałowej. Podawane liczby i informacje, dotyczące przyszłości, nie stanowią prognoz ani szacunków.
Załączniki
Plik Opis
NTT System strategia 2013-2015_prezentacja.pdf NTT System strategia 2013-2015
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-27 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2013-06-27 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski


Nazwa jednostki:NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NTT SYSTEM S.A.
Adres:Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
Telefon:+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98
Fax:+48 (22) 773 62 99
Email:inwestor@ntt.pl
www:www.ntt.pl
NIP:113-25-18-415
REGON:15854360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy