pixelg
korekta terminarzu raportów - 2020-06-30 - KREZUS Spółka Akcyjna (krezus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta terminarzu raportów - komunikat spółki KREZUS Spółka Akcyjna (krezus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej Emitentem ) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 4/2020 z dnia 29 marca 2020 r., raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., raportu bieżącego numer 8/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., raportu bieżącego 16/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., raportu bieżącego numer 17/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., raportu bieżącego numer 19/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., raportu bieżącego numer 20/2019 z dnia 30 września 2019 r., raportu bieżącego numer 22/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 31 października 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 4/2020 z dnia 29 marca 2020 r., raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz raportu bieżącego numer 23/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 31 października 2020 r.

Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r., których opóźnienia spowodowane zostały przez brak wszystkich informacji niezbędnych do zbadania sytuacji finansowej Emitenta, a także konieczność ich poprawnego ujęcia w dokumentach sprawozdawczych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-30Mateusz GromekPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:KREZUS Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:KREZUS SA
Adres:Płaska 23B, 87-100 Toruń
Email:biuro@krezus.com
www:www.krezus.com
NIP:526-10-32-881
REGON:011154542

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy