pixelg
sprzedaż akcji przez porozumienie akcjonariuszy - 2020-09-09 - M-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA (mtrans)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez porozumienie akcjonariuszy - komunikat spółki M-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA (mtrans) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/202009

Data sporządzenia:2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
M-TRANS S.A.
Temat
Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie (w dół) przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( ustawa o ofercie ) Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2020 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, od przedstawiciela porozumienia akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
200907130702_0001.pdf


Nazwa jednostki:M-TRANS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:M-TRANS S.A.
Adres:Juranda ze Spychowa 61, 03-257 Warszawa
Telefon:+48 22 614 43 16
Fax:+48 22 814 37 54
NIP:5242363306
REGON:016386607

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy