pixelg
kolejny etap rozmów w sprawie potencjalnego przejęcia - 2020-07-09 - POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (pekabex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kolejny etap rozmów w sprawie potencjalnego przejęcia - komunikat spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (pekabex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Kolejny etap rozmów w sprawie potencjalnego przejęcia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż osiągnął kolejny etap rozmów potencjalnie zmierzających do nabycia 100% udziałów w Potencjalnym Celu Przejęcia.
W wyniku dotychczas przeprowadzonego procesu due diligence Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych udziałów za kwotę 12.250.000 Euro. Jedyny właściciel Potencjalnego Celu Przejęcia wyraził wstępną aprobatę na główne założenia nowej oferty Emitenta. Emitent będzie tym samym kontynuował proces badania due diligence. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września 2020 roku. W tym terminie Zarząd Emitenta wyraża nadzieję na zakończenie procesu due diligence i dojście stron do ostatecznego porozumienia, skutkującego zawarciem finalnej umowy sprzedaży.

Do podstawowych założeń zaakceptowanej oferty zaliczyć można:
1. niepodejmowanie do czasu finalnego zakończenia transakcji działań, które w znaczący sposób zmieniałyby interesy lub zasoby majątkowe Potencjalnego Celu Przejęcia, chyba że zostanie to uzgodnione z Emitentem,
2. proces due diligence nie skutkować będzie negatywnymi ustaleniami w zakresie materialnym, a w szczególności rozbieżnymi ustaleniami w odniesieniu do przedstawionych planowanych wielkości sprzedaży i zysków Potencjalnego Celu Przejęcia w istotnym zakresie,
3. zarząd i kluczowe osoby Potencjalnego Celu Przejęcia będą nadal wspierać i towarzyszyć Emitentowi na tych samych stanowiskach zgodnie z przyjętą praktyką po przejęciu,
4. strony uzgodnią standardową rynkową umowę sprzedaży Potencjalnego Celu Przejęcia odpowiednią dla danej transakcji.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota potencjalnej transakcji nabycia udziałów przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz fakt, że potencjalna transakcja może doprowadzić do zwiększenia zaangażowania Emitenta na rynku niemieckim co wpisuje się w strategię grupy Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-09Beata Żaczek
Wiceprezes Zarządu
2020-07-09Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEKABEX
Adres:Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
Telefon:61 821 04 00
Fax:61 822 11 42
Email:info@pekabex.pl
www:www.pekabex.pl
NIP:777-00-00-844
REGON:630007106

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy