pixelg
rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia - 2020-02-19 - POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (pekabex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia - komunikat spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (pekabex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-02-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego będącej jedynym właścicielem niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu zlokalizowanego w północnej Bawarii ( Potencjalny Cel Przejęcia ).
Potencjalny Cel Przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do Emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że Potencjalny Cel Przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25mln Euro przychodów, oraz wygenerował zysk netto na poziomie 1,4 mln Euro oraz EBITDA na poziomie 2,4 mln Euro. Obecny potencjał produkcyjny Potencjalnego Celu Przejęcia Emitent szacuje na ok. 30.000 m3 rocznie.
Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych wyżej udziałów za kwotę 14.800.000 Euro przy czym dotychczasowi właściciele będą dodatkowo uprawnieni do wypłaty 500.000 Euro z zysku Potencjalnego Celu Przejęcia za rok 2019. Wstępna, niewiążąca oferta Emitenta została zaakceptowana a Emitent został dopuszczony do przeprowadzenia badania due diligence. Ponadto przez okres 120 dni od dnia dzisiejszego Emitentowi przysługiwać będzie wyłączność na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania zakupu 100% udziałów w Potencjalnym Celu Przejęcia.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota potencjalnej transakcji nabycia udziałów przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, że potencjalna transakcja może doprowadzić do zwiększenia zaangażowania Emitenta na rynku niemieckim co wpisuje się w strategię grupy Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-19Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu
2020-02-19Przemysław BorekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEKABEX
Adres:Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
Telefon:61 821 04 00
Fax:61 822 11 42
Email:info@pekabex.pl
www:www.pekabex.pl
NIP:777-00-00-844
REGON:630007106

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy