pixelg
zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności - 2020-03-06 - SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA (softblue)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności - komunikat spółki SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA (softblue) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent ) informuje, że w dniu 05.03.2020 zawarł umowę o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA) z niderlandzką (holenderską) spółką specjalizującą się w dostarczaniu branżowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla wyspecjalizowanych odbiorców (dalej: Kontrahent ). Kontrahent jest największym dostawcą tego typu rozwiązań w krajach Beneluksu oraz jednym z większych w Europie. Kontrahent wchodzi w skład grupy kapitałowej podmiotu notowanego na kanadyjskiej giełdzie, którego przychody przekraczają 2,5 mld USD.
Kontrahent analizuje europejskie rynki w poszukiwaniu możliwości długoterminowej współpracy inwestycyjnej i przygląda się m.in. dostawcom oprogramowania branżowego w Polsce i tym samym zainteresował się Emitentem, który świadczy rozwiązania IT dla sektora publicznego, będącego w kręgu zainteresowań Kontrahenta. W skład Kontrahenta wchodzi ponad 80 niezależnie zarządzanych europejskich przedsiębiorstw informatycznych, którym Kontrahent zapewnia doradztwo strategiczne celem ułatwienia im osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Celem zawartej umowy jest przedstawienie Kontrahentowi bieżącej działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej, planów i strategii rozwoju, co w konsekwencji może doprowadzić do inwestycji Kontrahenta w Emitenta która może przybrać formę strategicznego zaangażowania w Emitenta. Umowa MNDA ma pozwolić stronom rozpoczęcie rozmów/negocjacji w celu przeprowadzenia Inwestycji oraz zabezpieczyć informacje poufne, które będą wzajemnie przekazywane pomiędzy stronami przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. W przypadku realizacji Inwestycji, Kontrahent również w stosunku do Emitenta będzie podejmował działania mające na celu umożliwienie mu osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Emitent wskazuje, że strategiczne zaangażowanie nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego (emisji nowych akcji).
Zgodnie z zawartą umową MNDA, Emitent zobowiązał się do nieujawniania nazwy (firmy) Kontrahenta oraz jego danych.


Nazwa jednostki:SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SOFTBLUE S.A.
Adres:Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 340 50 30
Fax:+48 52 340 50 30
NIP:9671355663

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
SoftBlue SA
SOFTBLUE
2020-05-22 zawarcie umowy o zachowaniu poufności
2020-05-15 SA-Q1
2020-04-15 sprzedaż akcji przez Tomasza Kierula
2020-04-15 sprzedaż akcji przez prokurenta
2020-03-27 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
2020-03-13 podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnej platformy konsumenckiej
2020-03-11 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-03-10 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy