pixelg
zmiana terminu publikacji SA-Q3 - 2019-11-14 - SYMBIO POLSKA (symbio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-Q3 - komunikat spółki SYMBIO POLSKA (symbio) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSYMBIO POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiSYM
Numer w roku:29/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki Symbio Polska S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI nr 28/2019 z dnia 31 października 2019 r. informuje o zmianie daty publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2019 r. z dnia 14 listopada 2019 r. na dzień 29 listopada 2019 r. W związku z powyższym publikacja raportów okresowych w 2019 r. będzie odbywała się w następujących terminach: - raport okresowy na IV kwartał 2018 r. 5 lutego 2019 r. - raport okresowy na I kwartał 2019 r. 10 maja 2019 r. - raport okresowy za II kwartał 2019 r. 19 sierpnia 2019 r. - raport okresowy za III kwartał 2019 r. 29 listopada 2019 r. - korekta raportu rocznego za 2018 r. 22 listopada 2019 r. W związku z publikacją niniejszego raportu doszło do naruszenia zapisów § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zakresie nieterminowego przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2019 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
SEBASTIAN FRYDRYCHPREZES ZARZĄDU
MARCIN GŁÓWKAPROKURENT

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy