pixelg
złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez reprezentanta akcjonariusza mniejszościowego - 2020-01-13 - SYMBIO POLSKA (symbio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez reprezentanta akcjonariusza mniejszościowego - komunikat spółki SYMBIO POLSKA (symbio) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSYMBIO POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiSYM
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Symbio Polska S.A. zawiadamia o złożeniu w dniu 13 stycznia 2020 roku przez prezesa zarządu Spółki zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez reprezentanta Trio Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (mniejszościowego akcjonariusza Spółki) przestępstwa z art. 191 § 1 k.k., w celu zmuszenia Look Group Sp. z o.o. (większościowego akcjonariusza Spółki,) do nabycia akcji Spółki po cenie znacznie przekraczającej ich wartość rynkową. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w Jej ocenie informacja o działaniach reprezentanta jednego z akcjonariuszy, wymierzonych przeciwko reprezentantowi akcjonariusza większościowego może być istotna dla innych akcjonariuszy, w szczególności w świetle informacji pochodzących od anonimowych osób w przestrzeni publicznej. Podstawa prawna: art.17 Rozporządzenia MAR
Imię i nazwiskoStanowisko
SEBASTIAN FRYDRYCHPREZES ZARZĄDU
MARCIN GŁÓWKAPROKURENT

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy