pixelg
wypłata dywidendy 0,8 zł/akcja - 2020-08-31 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy 0,8 zł/akcja - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2020

Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TOYA S.A. we Wrocławiu ( Emitent ) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r. ZWZA postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 60 033 780,80 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 80/100zł), co stanowi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) dywidendy przypadające na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 75 042 226. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 24 listopada 2020 r. Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 14 grudnia 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Radosław Czajkowski z up. Prezesa ZarząduPrawnik


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2021-01-21 terminarz raportów
2020-12-11 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-11-13 wypłata dywidendy
2020-11-12 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-11-05 SA-QSr3
2020-10-12 sprzedaż akcji przez Tomasza Koprowskiego
2020-09-24 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2020-09-16 sprzedaż akcji przez Tomasza Koprowskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy