pixelg
ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. zapisu na akcje o istotnej wartości spółki Huuuge, Inc. - 2021-02-09 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. zapisu na akcje o istotnej wartości spółki Huuuge, Inc. - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ultgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2021

Data sporządzenia: 2021-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. zapisu na akcje o istotnej wartości spółki Huuuge, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ws. nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") Zarząd Ultimate Games S.A. ( Spółka , Emitent ) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą złożenia zapisu na akcje w ramach oferty publicznej spółki Huuuge, Inc. ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 3 lutego 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu 03.02.2021 r. w ramach oferty publicznej Huuuge, Inc. ( Huuuge ) Spółka złożyła zapis na akcje o łącznej wartości 9,01 mln zł.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) z uwagi na istotną wartość złożonego zapisu. Liczba ostatecznie nabytych akcji Huuuge może zostać jednak ograniczona wskutek ewentualnej redukcji zapisów złożonych przez inwestorów. Ostateczna wartość zapisu Spółki zostanie opublikowana po przekazaniu przez Huuuge informacji o przydziale, ewentualnej redukcji zapisów i jej wysokości.
W wyniku przekazanej w dniu 9.02.2021 r. przez dom maklerski prowadzący zapisy informacji Spółka uzyskała wiedzę o ostatecznej wartości zapisu oraz inwestycji dokonanej w akcje Huuuge, co stanowiło podstawę do podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Łączna kwota zapisu Emitenta po redukcji wynosi 273 900,00 zł. Liczba akcji Huuuge nabytych przez Spółkę wynosi 5 478 sztuk.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-09Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ultimate Games SA
ULTGAMES
2021-06-12 informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier w sklepie STEAM
2021-05-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-05-31 wypłata dywidendy 2 zł/akcja
2021-05-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 2 zł/akcja
2021-05-14 SA-QS1
2021-05-13 wyniki Q1.2021
2021-05-11 raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
2021-05-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy