pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - notowania, dywidendy, wiadomości, analizy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 21.08.2017, godziny 06:00
Czat inwestorski z zarządem spółki SMS Kredyt Holding SA SMS Kredyt Holding SA Logo
W poniedziałek 21 sierpnia o godzinie 15.00 odbędzie się czat inwestorski z zarządem spółki SMS Kredyt Holding SA. Tematem spotkania będą wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 r.

SMS Kredyt Holding SA tworzy grupę kapitałową, której główną działalnością operacyjną jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Działalność pożyczkowa uruchomiona została w 2007 roku a spółka jest notowana na rynku New Connect od 2011 roku. Grupa Kapitałowa koncentruje się na udzielaniu pożyczek na kwoty do 10 tys. PLN i okres do 4 lat. Strategia produktowa polega na oferowaniu pożyczek spłacanych w miesięcznych ratach.

Grupa SMS Kredyt Holding wykorzystuje kilka kanałów dystrybucji takich jak internet, call center czy też współpraca z pośrednikami finansowymi. Więcej informacji na temat Grupy znajduje się na stronie internetowej www.smsholding.pl

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z zarządem spółki SMS Kredyt Holding SA. Tematem spotkania będą wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 r.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 15:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony klawisz F5.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na czacie z zarządem SMS Kredyt Holding SA w składzie: Lucyna Haśnik, Michał Stanioch, Daniel Meniów. Zapraszamy do zadawania pytań.
 • SW-fan: Witam Państwa ponownie i dziękuję za możliwość rozmowy. Jestem szczęśliwy że zainteresowałem się SMS Kredyt po poprzednim spotkaniu i zostałem nagrodzony bardzo dużą dywidendą. Jakie szanse na utrzymanie jej poziomu w przyszłości?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Również dziękujemy za udział w czacie z nami. Niezwykle trudno nam odpowiadać na pytania o dywidendę, gdyż jak Państwo wiecie decyduje o niej walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 • windykator: Szanowni Państwo, czy możecie podać przeciętną szkodowość udzielanych pożyczek i scenariusz dalszego postępowania w razie szkody: rezerwa? Przekazanie do windykacji? Własnej albo cudzej?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Możemy ujawnić, iż samodzielnie prowadzimy windykację od monitoringu po windykację prawną.
 • Lightning: Witam serdecznie. Mamy już za sobą dobrze ponad rok działania programu 500plus. Z początku była mowa o natychmiastowym negatywnym przełożeniu na firmy pożyczkowe. Jak teraz wygląda sytuacja po ustabilizowaniu i jakie są trendy?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W związku z faktem, iż nie ma precyzyjnych informacji rynkowych oraz raportów trudno nam wypowiadać się na temat tego czy program Rodzina 500+ wywiera wpływ na nasz rynek i jaki on jest.
 • samurai: Czy i kiedy będzie wprowadzona możliwość przedłużenia terminu spłaty, nawet za dodatkową opłatą czy większe odsetki?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W najbliższym czasie nie planujemy takich zmian produktowych.
 • SW-fan: Mam zapytanie w jaki sposób jest sprzedawana oferta pożyczek Firmy SMS Kredyt. Widzę wiele ogłoszeń na internecie i ciekawi mnie jakie są główne kanały sprzedaży i ich udział w sprzedaży. Oraz jakiej wysokości prowizje płacicie za CPC, CPL i CPA w internecie?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nasze dwa główne kanały sprzedaży to współpraca z pośrednikami finansowymi oraz internet. Nasze stawki prowizji są rynkowe.
 • Gość niepotwierdzony: Jaki wpływ na wyniki spółki mają wprowadzane zmiany w ustawie? Jak spółka się do nich przygotowuje?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Jak rozumiem, ma Pani/Pan na myśli projekt zmian prawnych ujawniony w grudniu 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący m.in. kosztów pożyczek. Trudno ocenić, co będzie dalej działo się z tym projektem. Mamy generalną nadzieję, iż każda zmiana przepisów przed jej wprowadzeniem będzie skonsultowana z naszą branżą i dostaniemy odpowiednio dużo czasu na dostosowanie działalności, tak jak było to w ostatnim przypadku.
 • inwestor Andrzej: Co Państwo robicie dla dalszej poprawy płynności? Nie ukrywam że interesuje się Spółką ale mimo poprawy ciągle obroty są za małe jak na moje poczucie komfortu.
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W okresie niepewności związanym z projektami zmian prawnych niezwykle trudno nam aktywnie zachęcać inwestorów do zakupu akcji. Staramy się to czynić głównie poprzez osiąganie jak najlepszych wyników finansowych.
 • Móstafa niepotwierdzony: Czy wynagrodzenia pośredników są ujmowane w kosztach w momencie poniesienia czy są rozliczane w czasie z użyciem efektywnej stopy procentowej?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Wynagrodzenia pośredników są rozliczane w czasie.
 • Móstafa niepotwierdzony: Jaka jest orientacyjnie średnia zapadalność obecnie udzielanych pożyczek?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Około dwóch lat.
 • Gość niepotwierdzony: Proszę powiedzieć dlaczego sprzedane pożyczki odsprzedajecie dalej na zewnątrz poza grupę? Czy ponoszenie ryzyka spłaty nie wiąże się z większą rentownością? To się wydaje nieracjonalne o ile oczywiście nie ma kłopotów z płynnością...
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Część pożyczek jest sekurytyzowana, a część zostaje na portfelu własnym. Dzięki sekurytyzacji mamy szybszą rotację kapitału i dywersyfikację przychodów.
 • Gość niepotwierdzony: Czy niższe przychody w ostatnim kwartale to efekt decyzji biznesowej spółki, efekt braku popytu, większęj konkurencji, czy może relacji z pośrednikami?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak jak pisaliśmy w raporcie kwartalnym, zakończony okres był trudny pod względem sprzedażowym. W naszej ocenie największy wpływ miała na to zaostrzająca się konkurencja i malejący popyt.
 • Gość: Dlaczego część firm z sektora pożyczkowego, które miały obligacje na Catalyst popadło w kłopoty finansowe? Nie umieli dostosować się do ustawy czy to jakieś inne powodu Państwa zdaniem?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W naszej ocenie, przyczyną kłopotów niektórych podmiotów mogło być zbyt liberalne podejście do zarządzania ryzykiem.
 • Gość: Czy w związku z utratą płynności przez część emitentów nie obawia się Pan zmniejszonego zainteresowania inwestorów w finansowaniu działalności SMS?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tego typu sytuacje zawsze negatywnie wpływają na branżę. Wierzymy jednak, iż racjonalni inwestorzy analizują szczegółowo dany podmiot, który chce pozyskać finansowanie.
 • AT: Czy może Pan powiedzieć jak obecnie wygląda rynek pożyczkowy oczami uczestnika? Według google trends wyszukiwanie hasła pożyczka jest w ostatnich miesiącach coraz bardzie popularne w przeciwieństwie do hasła szybka pożyczka
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Rynek nasz jest coraz bardziej konkurencyjny. Firmy prześcigają się w pomysłach na pozyskiwanie Klientów. Uważamy, iż nie przybywa nowych Klientów na rynek.
 • Rafał niepotwierdzony: Witam Państwa. Jako akcjonariusza cieszy mnie podjęta decyzja o wypłacie dywidendy. Czy zdaniem zarządu, w kolejnych latach, również można liczyć na wypłatę dywidendy?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Jako zarząd nie proponowaliśmy wypłaty dywidendy - była to decyzja akcjonariuszy. Nie wiemy jak w kolejnych latach zdecydują akcjonariusze.
 • Rafał niepotwierdzony: Wyniki I półrocza są dość optymistyczne, jednak wyniki samego II qw, r/r, ciut pogorszyły się. Jaka jest główna przyczyna?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak jak pisaliśmy w raportach za I i II kwartał, osiągamy niższe wyniki sprzedażowe od planowanych i to jest główna przyczyna.
 • Rafał niepotwierdzony: Rynek obligacji ostatnio poprawił się na rynku firm pożyczkowych. Kolejnym firmom udaje się plasować emisje obligacji. Czy spółka pracuje/planuje emitować obligacje w tym roku?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W najbliższym czasie nie planujemy emisji obligacji.
 • Ted: Czy ktoś poza zarządem spółki sprawdza poziom i zasadność dokonywanych odpisów na udzielonych pożyczkach?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak, audytor przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych.
 • 10k akcji niepotwierdzony: Dlaczego Pana zdaniem SMS jest wyceniany przez rynek tak nisko i jakie macie pomysły żeby ten stan zmienić?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W naszej ocenie wynika to z projektu zmian prawnych, który wciąż jest procedowany i nie wiadomo jaką treść finalnie przyjmie.
 • Gość niepotwierdzony: Czy spółka albo podmioty zależne posiadają w portfelach wierzytelności przedawnione?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak, posiadamy z uwagi na to, iż zarządzamy samodzielnie całym procesem monitoringu i windykacji portfela.
 • Gość niepotwierdzony: Czy zamierzacie się otworzyć także na klienta korporacyjnego małe firmy?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Planujemy testować tego typu produkty.
 • Sarin niepotwierdzony: Dzień dobry, czy planujecie wprowadzenie nowych produktów do portfela pożyczek?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak, ciągle poszukujemy nowych szans rynkowych i testujemy różne produkty.
 • Zero7 niepotwierdzony: Witam, czy pojawią się w Państwa portfelu produkty charakteryzujące się większym ryzykiem? Większa kwota pożyczki, dłuższy okres kredytowania?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Obecnie nie planujemy obsługi klientów o wyższym ryzyku.
 • Miriam: Jak wyglądały w IIq wyniki profeskasy?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie raportujemy jednostkowych wyników tej spółki. Profeskasa SA utrzymuje dodatnie wyniki finansowe, które jednak z punktu widzenia grupy nie są istotne.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego w samym drugim kwartale znacząco spadły przychody zarówno w stosunku do pierwszego kwartału jak i drugiego kwartału poprzedniego roku?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Spadek przychodów był tylko w relacji do drugiego kwartału. Tak jak napisaliśmy powyżej, wynikał on z niższej sprzedaży.
 • gamingo: Korzystając z okazji, czy nie wiecie Państwo jakie są losy rejestru firm pożyczkowych, którego stworzenie zapowiadała KNF?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Taki rejestr już powstał. Instytucje pożyczkowe mają 6 miesięcy, aby się w nim zarejestrować.
 • AF: Witam, czy planujecie rozwój działalności i w jaki sposób, dywersyfikacja czy nowe segmenty rynku, może pożyczki dla firm, leasingi?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak jak pisaliśmy powyżej, prowadzimy testy różnych nowych produktów. Nasze działania zmierzają w kierunku pozyskiwania klientów o lepszym profilu ryzyka.
 • inwestor: Witam, proszę o krótki komentarz do najnowszych wyników. Jak oceniają Państwo rezultaty?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Komentarz znajduje się w raporcie.
 • migotkaa niepotwierdzony: Czy wprowadzenie zapowiadanych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim będzie wiązało się z koniecznością zrobienia odpisów na utratę wartości dla posiadanego portfela pożyczek, a jeśli tak to jak wysokie będzie to obciążenie dla rachunku wyników?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Wciąż nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt przepisów. Mamy nadzieję, iż przepisy nie będą odnosiły się do już udzielonych pożyczek.
 • INWESTOR niepotwierdzony: Czy w tym połroczu spółka albo spółki zależne dokonywały sprzedaży portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych spoza grupy, a jeśli tak to jaka kwota jest z tego w przychodach?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Stale współpracujemy z zewnętrznymi funduszami sekurytyzacyjnymi.
 • Marian: Jak układa się współpraca między podmiotami wchodzącymi w skład holdingu, czy wykorzystujecie Państwo usługi innych podmiotów windykacyjnych, czy każdą sprawą zajmuje się Kreos?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Funduszem Kresos zarządzamy samodzielnie.
 • inwestor Andrzej: Drodzy Państwo, jeśli spółka jest rzeczywiście niedowartościowana, to przy takich wynikach i jakości portfela, może stać się celem wrogiego przejęcia, nie obawiacie się tego?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dwóch głównych akcjonariuszy posiada ponad 75 proc. akcji, dlatego też nie obawiamy się wrogiego przejęcia.
 • Rafał niepotwierdzony: czy jakieś podmioty konkurencja bądź TFI analizuje lub zwraca się do spółki z pytaniem o nabycie większych pakietów akcji? Lub jakaś emisja akcji plasowana? Ryzyko prawne duże, ale wycena przy PE ok 3 jest dość śmieszna...
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie otrzymujemy takich zapytań, jako spółka.
 • migotkaa niepotwierdzony: Niedawno w kłopoty finansowe wpadła Marka, a ostatnio Eurocent. Czy widzi Pan na tę chwilę ryzyko utraty płynności przez spółkę?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie widzimy takiego ryzyka.
 • Gość niepotwierdzony: Jeszcze raz się chciałem upewnić. Macie pożyczki przedawnione? Przedawnione, bo przeterminowane to naturalnie, że macie. Jaki jest poziom odpisów na tych pożyczkach i jaka wartość bilansowa?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tego typu wierzytelności są objęte odpisem aktualizacyjnym w 100 proc. i nie są wykazywane w bilansie.
 • Gość niepotwierdzony: Czy w związku z mniejszymi przychodami i 6 mln gotówki rozważacie wcześniejszy wykup jakiejś serii obligacji?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W najbliższym czasie nie planujemy wykupu obligacji.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dziękujemy Państwu za udział w czacie i zadane pytania. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu ze spółką w razie kolejnych pytań. Pozdrawiamy serdecznie.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za poświęcony czas i dyskusję oraz zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy