pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - notowania, dywidendy, wiadomości, analizy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 25.05.2018, godziny 06:00
SMS Kredyt Holding: Za 3 lata powinniśmy posiadać w grupie w pełni operacyjny bank SMS Kredyt Holding SA
W piątek 25 maja o godzinie 14.00 odbędzie się czat inwestorski z zarządem spółki SMS Kredyt Holding SA.

Tematem spotkania będą wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 r. oraz plany rozwoju Grupy.

SMS Kredyt Holding SA tworzy grupę kapitałową, której główną działalnością operacyjną jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Działalność pożyczkowa uruchomiona została w 2007 roku a spółka jest notowana na rynku New Connect od 2011 roku. Grupa Kapitałowa koncentruje się na udzielaniu pożyczek na kwoty do 15 tys. PLN i okres do 4 lat. Strategia produktowa polega na oferowaniu pożyczek spłacanych w miesięcznych ratach. Grupa SMS Kredyt Holding wykorzystuje kilka kanałów dystrybucji takich jak internet, call center czy też współpraca z pośrednikami finansowymi. Więcej informacji na temat Grupy znajduje się na stronie internetowej >>www.smsholding.pl

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z zarządem SMS Kredyt Holding. Dziś porozmawiamy na temat wyników finansowych za I kwartał 2018 r. oraz planów rozwoju grupy.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding: Dzień dobry, witamy Państwa na czacie z zarządem SMS Kredyt Holding w składzie: Wioletta Bartkowiak, Michał Stanioch, Daniel Meniów. Zapraszamy do zadawania pytań.
 • ETI: Z przedstawionych wyników za q1_2018 zauważalny jest wzrost przychodów do 11 mln PLN - czy zarząd jest w pełni zadowolony z osiągniętych wyników? Czy w 2018 można się spodziewać wartości udzielonych pożyczek na poziomie większym niż 150 mln PLN (za 2016 rok przybliżone estymacje 123 mln PLN, za 2017 rok 110 mln PLN)?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2017 roku. Odnośnie pytania o sprzedaż, to uprzejmie odpowiadamy, iż planujemy stabilny wzrost wolumenów sprzedaży.
 • ETI: Z estymacji wynika, że koszty usług obcych w q1_2018 wzrosły w przybliżeniu o 600k PLN na wydatki niezwiązane z kosztami zmiennymi sprzedaży, tj. inwestycje. Czy projekt licencji bankowej na Litwie stanowi znaczny odsetek przyrostowej zmiany kosztów usług obcych czy są również w niej koszty integracji z Bancovo lub inne inwestycje? Czy porównywalnych tendencji (obciążeń wyniku) można się spodziewać w kolejnych kwartałach?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Główny wpływ na wartość kosztów usług obcych miał projekt uzyskania licencji bankowej na Litwie. Natomiast co do kosztów uruchomienia współpracy z Bancovo, to były to głównie koszty osobowe. W kolejnych okresach będziemy dalej ponosić koszty projektu licencji bankowej na Litwie.
 • ETI: Koszty wynagrodzeń wzrosły w q1_2018 w przybliżeniu o 400k. Podano informację, że utworzone rezerwy na wynagrodzenia zostaną wypłacone pod warunkiem osiągnięcia wyników za 2018 rok. Czy kolejne kwartały przewidują rezerwy w przybliżonych wartościach? Czy osiągnięte wyniki + wypłacone bonusy będą się równać wzrost zysku netto r/r?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Rezerwy na wynagrodzenia są ustalane zgodnie z zasadami premiowania ustalonymi przez radę nadzorczą. Premie są zależne od wyniku finansowego ustalonego w naszym budżecie.
 • ETI: Jaka jest recepta Zarządu na sukces, tak aby za 3 lata każdy mógł powiedzieć: "Spółka jest perfekcyjnie zarządzana, sprzedaż mocno w górę"? (pytanie kierowane w oparciu o założenie, że obecnie jest odczuwalny lekki niedosyt w tym zakresie)
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Prosimy o wyjaśnienie, czym jest spowodowany "niedosyt"?
 • ETI: Jakie są plany zarządu w kwestii wejścia na zagraniczne rynki / nowych produktów sprzedażowych / finansowania / innych decyzji strategicznych. Na które z wymienonych czynników będzie kładziony nacisk w kolejnych latach?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Odnośnie zagranicznych rynków, to dla nas kluczowy jest obecnie rynek litewski, w związku z projektem bankowym. W zakresie nowych kanałów dystrybucji proszę zwrócić uwagę na naszą współpracę choćby z Bancovo - uważamy, iż jest to bardzo dobry kierunek. Natomiast co do nowych produktów, to bardzo wierzymy w naszą współpracę w Brutto.pl i finansowanie mikro przedsiębiorców.
 • Gość: W jaki sposób działalność bankowa ma pomóc finansowaniu grupy? Nie będziecie udzielać kredytów na zewnątrz grupy tylko utrzymywać depozyty?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Depozyty pomogą nam w stabilizacji i zabezpieczeniu finansowania. Będzie to kolejne źródło finansowania. Bank będzie również udzielał kredytów.
 • User: Czy nie obawiają się Państwo, że sytuacja z Getbackiem odetnie firmy z branży finansowej od finansowania, w szczególności te mniejsze jak SMS?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Aktualnie nie widzimy niepokojących sygnałów w tym zakresie dla naszej firmy.
 • Akcjonariusz: We wrześniu sprzedaliście wierzytelności o wartości nominalnej 12,7 mln zł. Jaka była kwota transakcji?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Tak jak podaliśmy w komunikacie giełdowym: Ceny transakcyjne zbycia poszczególnych pakietów wierzytelności odzwierciedlają warunki rynkowe dla transakcji obejmujących tego typu wierzytelności.
 • Akcjonariusz: W 2017 r. przychody z tytułu prowizji wzrosły jedynie o 20 proc. przy 40 proc. wzroście portfela. Z czego wynika obniżenie jednostkowej prowizji? To efekt regulacji prawnych?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza 20-proc. wzrost prowizji ? O jaką prowizję chodzi?
 • Gość: W pierwszym kwartale tego roku pokazaliście wzrost przychodów. Ile z tego wzrostu wynika ze sprzedaży pożyczek, a ile z naliczonych prowizji i odsetek?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Głównym motorem zwiększonych przychodów jest wzrost sprzedaży pożyczek.
 • Gość: Czy będzie Pan głosował za dywidendą na walnym? Czy wypłata dywidendy w świetle uruchomienia działalności bankowej i potencjalnych problemów z finansowaniem nie jest pochopną decyzją?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Jako zarząd nie rekomendowaliśmy walnemu wypłaty dywidendy.
 • Migotka: Odpaliliście nową działalność w segmencie dla firm. Jak oceniacie pierwsze wyniki? Czy szkodowość takich pożyczek różni się mocno od szkodowości konsumenckiej?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Projekt finansowania mikro przedsiębiorców jest wciąż w fazie pilotażowej, dlatego też nie jesteśmy w stanie jeszcze precyzyjnie wypowiadać się na temat wyników.
 • gość : Jakie wyniki w zeszłym roku miała Profeskasa?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Profeskasa jest dochodowa, jednak jej wpływ na wyniki finansowe grupy jest nieistotny.
 • Gość : Czy MIFID II wpływa w jakikolwiek sposób na spółkę?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Ta regulacja póki co nie ma istotnego wpływu na naszą działalność.
 • SMS_fan: W jaki sposób zamierzacie finansować rozwój działalności bankowej?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Początkowo projekt będzie finansowany przez naszą grupę. Nie wykluczamy jednak poszukiwania inwestorów zewnętrznych.
 • User: Nabywające pożyczki fundusze zewnętrzne mają prawo do ich zwrotu w przypadku braku płatności przez wierzyciela. Jaki proc. ze sprzedanych wierzytelności do Was wraca?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Takie szczegóły umowy są objęte tajemnicą handlową.
 • Gość: Jaką liczbę certyfikatów Kreosa posiada w tej chwili SMS i jaka liczba tych certyfikatów jest przedmiotem zastawu?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: SMS Kredyt Holding posiada 100 proc. certyfikatów w liczbie 311.311 natomiast zastawionych jest 263.069.
 • Zainteresowany : W 2017 r. bilansowa wartość pożyczek wzrosła o 40 proc. natomiast przychody spadły o 3 proc. Co jest tego powodem?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Aktywa bilansowe nie oddają wartości przychodów, gdyż przychody są rozłożone w czasie.
 • JL: Jak długo windykujecie wierzytelności we własnym zakresie przed ich sprzedażą do firm windykacyjnych? Czy zmiany w KPC i skrócenie okresu przedawnienia coś zmieni w biznesie?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Generalnie nie sprzedajemy wierzytelności nieregularnych. Nie mamy kłopotu z wierzytelnościami przedawnionymi, dlatego nie przewidujemy negatywnego wpływu tych zmian na naszą działalność.
 • ETI: Niedosyt - chodziło mi o spadek wartości udzielonych pożyczek w 2017 roku. Wcześniejsza odpowiedź zarządu poniekąd wyjaśnia "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2017 roku", że owego "niedosytu nie ma". Jednak w 2017 roku pojawiały się informacje w raportach odnośnie nieosiąganych celów sprzedażowych, więc niedosyt można zdefiniować jako nieosiągnięcie celów sprzedażowych w 2017 roku. Czy przyhamowanie sprzedaży w 2017 było planowane, czy jest ten "niedosyt"?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: W 2017 roku odczuliśmy przejściowo niższą sprzedaż, jednak finalnie osiągnęliśmy zadowalające wyniki. Koniec roku był dla nas bardzo dobry.
 • Gość: Czy przejęcie zarządzania przez Saturn po FinCrea odbyło się bez problemów operacyjnych i strat finansowych?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Sytuacja z TFI zaskoczyła nas jednak uważamy, iż wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, aby wyniki grupy nie ucierpiały.
 • Gość: Z jakiego powodu grupa chce prowadzić działalność bankową na Litwie, a nie w Polsce?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Docelowo działalność bankową zamierzamy prowadzić na Litwie jak również w Polsce. Jednak formalnie bank będzie posiadał licencję bankową na Litwie.
 • ETI: Jakie jest ryzyko nieuzyskania Licencji bankowej na Litwie? 0-10%, 10-30%, 40-50%, 50-100%
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Na obecnym etapie projektu nie jesteśmy w stanie odpowiadać na tak szczegółowe pytania.
 • gosc: Z czego Pana zdaniem wynika taka niska kapitalizacja spółki na giełdzie?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Trudno jednoznacznie ocenić poziom kapitalizacji. Pytanie dla analityków giełdowych.
 • Akcjonariusz: Czy chcielibyście wejść na duża giełdę, czy to nie ma sensu w świetle wymogów informacyjnych?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Nie planujemy obecnie przejścia na główny parkiet.
 • ETI: Czy współpraca z Bancovo zapewni w 2018 roku znaczny / zauważalny wzrost wartości udzielanych pożyczek?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Współpraca z Bancovo rozpoczęła się miesiąc temu, dlatego trudno ocenić po tak krótkim czasie, jednakże wiążemy z nimi duże nadzieje.
 • Yamakoto: Dlaczego warto być akcjonariuszem Spółki w 3 kolejnych latach?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Dlatego: prowadzimy zyskowny i stabilny biznes, jesteśmy ponad 10 lat na rynku, mamy kilka źródeł finansowania i pozyskiwania klientów, jesteśmy bardzo dobrzy w zarządzaniu ryzykiem, za 3 lata powinniśmy posiadać w grupie w pełni operacyjny bank.
 • Miko: Dzień dobry Czy wejście w życie RODO utrudni Wam marketing czy kontakt z klientami? Jak przełoży się to na biznes? Jesteście już w pełni gotowi? :)
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Nie przewidujemy negatywnego wpływu RODO na nasze wyniki finansowe.
 • Zenek: Czy planujecie wprowadzenie nowych produktów kredytowych w tym roku?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Tak, planujemy.
 • ETI: Z danych finansowych wynika, że sprzedaż wierzytelności do Equesa daje rentowność na poziomie 24,5%. Jaką rentowność z tych samych pożyczek jest wstanie osiągnąć firma na własnym portfelu z uwzględnieniem kosztów ryzyka. Obecna rentowność własnego portfela to około 45%-50%. Pojawiło się wcześniej pytanie o wracające pożyczki z Equesa "Fraud" - czy ten koszty pojawia się na wyniku portfela wierzytelności na poziomie przychodów, czy jest pokazywany w pozostałych kosztach operacyjnych?
  Zarząd SMS Kredyt Holding: Fraudy ewidencjonujemy w pozostałych kosztach operacyjnych. Natomiast co do szczegółowego porównania, to nie możemy ujawniać takich informacji z uwagi na tajemnicę handlową.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding: Dziękujemy Państwu za udział w czacie i zadane pytania. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu ze spółką w razie kolejnych pytań. Pozdrawiamy serdecznie.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,42% +31 883,35 zł 51 883,35 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy