Radosław Barczyński - członek rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBack - czat inwestorski - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Radosław Barczyński - członek rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBack

Dyskusja odbyła się dnia: 29.11.2018, godziny 16:00
Radosław Barczyński - członek rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBack Logo GetBack
GETBACK
W czwartek 29 listopada br. o godz. 16:00 rozpocznie się czat inwestorski z Radosławem Barczyńskim, członkiem rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBack. Tematem rozmowy będą propozycje układowe spółki.

Radosław Barczyński (ur. 1978 r.), inwestor indywidualny, od czerwca br. przewodniczący rady wierzycieli, a od sierpnia także członek rady nadzorczej (komitet ds. restrukturyzacji) wrocławskiej spółki.

Zapis dyskusji

 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Radosławem Barczyńskim, członkiem rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBack. Dziś porozmawiamy na temat propozycji układowych spółki.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 16:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony.
 • Radosław Barczyński: Dzień dobry! Serdecznie witam wszystkich wierzycieli oraz akcjonariuszy GetBack. Mam nadzieję, że dzisiejszy chat pozwoli na wyjaśnienie najważniejszych dla Państwa kwestii. Zachęcam do zadawania pytań.
 • Gość: W dniu 10.10.2018r. Getback skierował zapytanie do firm audytorskich, czy jakaś firma odpowiedziała na nie? Termin zapytania upłynął w dniu 26.10.2018r., czy brak komunikatu oznacza, że nikt się nie zgłosił? Jeśli nikt się nie zgłosił, co dalej, bo wyklucza to możliwość wznowienia notowań?
  Radosław Barczyński: Proszę o wyrozumiałość, to jest pytanie wykraczające poza prawne możliwości odpowiedzi w ramach niniejszego czata.
 • Gość: Na forum obligatariuszy Getback na SW pojawiły się wpisy sugerujące dokonanie przez Pana transakcji sprzedaży akcji spółki Getback Abrisowi, czy miała miejsce taka transakcja?
  Radosław Barczyński: Nie dokonałem żadnej transakcji na instrumentach finansowych GetBack. Co więcej, nikt nie prowadził ze mną rozmów na ten temat, nie oferował, ani nie nakłaniał. Na marginesie dodam, że z uwagi na zasiadanie w RN, dokonanie transakcji na instrumentach finansowych musiałoby zostać przeze mnie zgłoszone do spółki.
 • Vox: Dlaczego Abris otrzyma 10% a nie na przykład 0.1%? Co to nam, obligatariuszom daje?
  Radosław Barczyński: To pytanie często pojawia się wśród wierzycieli i wymaga szerszego komentarza:

  1. Zaproponowany przez Nadzorcę Sądowego (NS) oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wierzycieli (RW) 10 proc. poziom spłaty dla wierzyciela z grupy 4 jest najniższym poziomem spłaty wierzytelności spółki zaproponowanym w aktualnych propozycjach układowych (PU).

  2. Poziom spłaty wierzycieli w układzie nie może być niższy niż poziom spłaty w przypadku likwidacji - wg szacunków spółki i NS, poziom ten wynosi około 10 proc. W przeciwnym razie układ może być skutecznie zaskarżony.

  3. 10-proc. poziom spłaty otrzymali też wierzyciele z grupy 6, w której znajdują się wierzyciele, których wierzytelności nie miały charakteru „gotówkowego”, a pochodzą z zobowiązań warunkowych (np. z tytułu gwarantowania przez GetBack minimalnej stopy zwrotu dla instrumentów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne, gdzie GetBack był serwiserem); wierzytelność akcjonariusza jest konsekwencją faktycznego przepływu gotówki do spółki.

  4. Dodatkowym potwierdzeniem, że w PU nie występuje uprzywilejowanie wierzyciela-akcjonariusza jest to, że spłatę wierzytelności otrzyma on po spłacie wszystkich innych grup.

  5. Należy przypomnieć, że pożyczka od większościowego akcjonariusza była pożyczką „ratunkową”, dzięki najprawdopodobniej której uniknęliśmy „twardej upadłości” w okresie kwiecień-maj br. i w konsekwencji spłaty wierzycieli w wariancie likwidacyjnym – tzn., zgodnie z pkt. 2, na poziomie około 10 proc.
 • abudabi: Czy może Pan z ręką na sercu odpowiedzieć, że nie ma Pan nic wspólnego z krążącą po rynku informacją, że Abris odkupił od osoby fizycznej znaczny pakiet akcji (chyba 75000 szt.) już po rozpoczęciu afery?
  Radosław Barczyński: Mój stan posiadania instrumentów finansowych, których emitentem jest GetBack (obligacje, akcje), od czasu otwarcia PPU, pozostaje na niezmienionym poziomie. To samo dotyczy członków mojej najbliższej rodziny.
 • Vox: Dlaczego zgodnie z propozycją Nadzorcy Sądowego, Akcjonariusze posiadający chociaż jedną akcję otrzymają nie 24% a jedynie 10%? Jesli intencją było uwzględnienie DNLD(Abris), nie dało się tego jakoś inaczej sformułować? Są tutaj drobni obligatariusze posiadający akcje Getback.
  Radosław Barczyński: To bardzo słuszna uwaga, która już jest weryfikowana czy niezbędne jest doprecyzowanie grupy 1, 1a, bądź 4, w celu uniknięcia ryzyka zakwalifikowana obligatariuszy posiadających akcje GetBack do grupy 4.
 • Getbackakcje: 1/Dlaczego nie ma raportu 2/Czy Pan jest pewny wyceny portfeli.
  Radosław Barczyński: Proszę uszczegółowić, o jaki raport chodzi.
  Wyceny portfeli (a de facto certyfikatów inwestycyjnych), wg wiedzy RW, zostały przygotowane zgodnie z rynkowymi standardami i były podstawą do przygotowania opublikowanych przez spółkę raportów finansowych.
 • Gość: Jak można tak nie dbać o prywatnych starszych inwestorów, wrobionych przez Idea-Lions w obligacje GetBack, Pan nas ma reprezentować a nie statystować!
  Radosław Barczyński: Rada Wierzycieli, pomimo tego że powołana jest do reprezentowania interesów wszystkich wierzycieli oraz faktu zasiadania w niej wierzycieli zabezpieczonych (banki, TFI), od samego początku miała na szczególnej uwadze interesy wierzycieli indywidualnych (niezabezpieczonych). Wystarczy prześledzić podejmowane uchwały i wyciągnąć wnioski.

  Co do uwzględnienia interesów wierzycieli indywidualnych, którzy są bardziej zaawansowani wiekowo, to działania RW skupiają się na uprawdopodobnieniu zawarcia transakcji z inwestorem, co daje szansę odzyskania środków w znacząco szybszej perspektywie (w uproszczeniu 1 rok) niż w wariancie operacyjnym (w uproszczeniu 8 lat).
 • Mheavydrumm: Po ostatnim Zgromadzeniu Wierzycieli Kurator wręcz entuzjastycznie wypowiadał się o wysokości oferty Hoist Finance dotyczącej zakupu portfeli wierzytelności stanowiących aktywa Getback. Wiadomo, że później wartość tej oferty zostało przez Hoist znacząco obniżona. O ile procentowo i dlaczego ? Czy rozmowy w dniu 27.11.18 z inwestorem, który złożył wartościowo drugą ofertę w kolejności oznaczają, że rozważane jest jego "wejście do gry" po upływie okresu przeznaczonego na wyłączne negocjacje z Hoist ?
  Radosław Barczyński: Negocjacje z każdym z inwestorów objęte są indywidualnym zobowiązaniem o zachowaniu poufności, stąd nie mogę podać przebiegu negocjacji, także z innymi zainteresowanymi niż Hoist AB.
 • Mheavydrumm: Jaki, poza ewentualną dywidendą, jest planowany mechanizm wypłaty obligatariuszom środków odzyskanych w przyszłości z ewentualnych roszczeń ? Jakie byłyby kryteria podziału tych odzyskanych środków ? Na przykład: 1/ w proporcji do posiadanej liczby akcji (z konwersji), 2/ w proporcji do pierwotnej wysokości wierzytelności z obligacji, 3/ inny mechanizm podziału - jaki ?
  Radosław Barczyński: Dostępne są następujące mechanizmy:
  1. cash-sweep - czyli w uproszczeniu zapis w PU, na podstawie którego bez zmiany warunków układu dodatkowe środki, które są dokładnie sprecyzowane w PU, zostają rozdysponowane na poszczególne grupy wierzycieli zgodnie z proporcją zatwierdzoną w układzie. Jest to mechanizm nowatorski, ale mamy opinie prawników, że jest to możliwe do przeprowadzenia

  2. zmiana układu i jego ponowne przegłosowanie (długi i kosztowny proces)

  3. dywidenda - w wypadku braku akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, to proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
 • Gość: Mam obligacje kupione na Catalyst. Do której grupy poszkodowanych należę, ile pieniędzy mogę odzyskać i co mam zrobić, aby zgłosić posiadanie tych papierów?
  Radosław Barczyński: Przy zastrzeżeniu, że nie jest to porada prawna, a wyłącznie opinia:
  1. zakładam, że znajdzie się pani/pan w grupie 1 bądź 1a; w wariancie bazowym (tzn. bez żadnych dodatkowych czynności) będzie pani/pan w grupie 1a - tam zamierza przystąpić Kurator. Jeżeli wystąpi pani/pan o dokument potwierdzający bycie wierzycielem GetBack i przed terminem Zgromadzenia Wierzycieli (ZW) złoży w sądzie skuteczny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a sąd go pozytywnie rozpatrzy, to znajdzie się pani/pan w grupie 1. Można oczywiście zostać dopuszczonym do postępowania wyłączając się z spod kurateli i samodzielnie wstąpić do grupy 1a, ale łatwiej się to osiągnie nie wykonując żadnych dodatkowych czynności.

  2. poza przykładem opisanym powyżej nie potrzebne są żadne czynności prawne.
  3. według aktualnych propozycji układowych, wierzyciele grupy 1 oraz 1a mogą liczyć na spłatę 33 proc. lub 24 proc. kwoty posiadanej wierzytelności, odpowiednio w wariancie operacyjnym (w ciągu 8 lat) lub w wariancie inwestorskim (w ciągu 1 roku).
 • Gość: Czy zamierzacie państwo pochylić się nad ludźmi starymi powyżej 75 lat , którzy są schorowani , często po przebytych operacjach chirurgicznych na sercach i innych narządach, którzy potrzebują przecież swoich pieniędzy na leczenie i rehabilitację jak powietrza do życia i rozliczyć ich wcześniej by mogli choć częściowo skorzystać i ulżyć sobie w życiu. Błagam, zastanówcie się nad tym, przecież wielu z nas nie dożyje w tym stresie tych obiecanych 8-miu lat, a może właśnie o to chodzi, żeby starsi zmarli a dla młodszych będzie więcej do podziału. Błagam spróbujcie nas zrozumieć, wy też będziecie za chwilę starsi
  Radosław Barczyński: RW rozumie te argumenty, dlatego tak duży nacisk kładziemy na możliwie najwyższą kwotę spłaty w wariancie inwestorskim, który daje perspektywę odzyskania części środków w okresie do 1 roku.
 • Gość: Panie Radku,skąd u Pana taka niechęć do inwestorów mniejszościowych. Rada Wierzycieli zabiega o ustępstwa u zabezpieczonych obligów , a sama woli konflikt z drobnymi akcjonariuszami od ugody.
  Radosław Barczyński: Proszę o sprecyzowanie pytania, pamiętając o regułach rządzących postępowaniem układowym i kolejnością zaspokajania wierzycieli oraz akcjonariuszy.
 • Gość: Proponuję, aby każdą złotówkę odzyskaną z jakiej kolwiek sprzedaży części majątku spółki , od banków, odzyskanych przez prokuraturę od złodzie ulokować na oddzielnym koncie w banku i przeznaczyć dla obligatariuszy, gdyż pozostawienie tego na koncie spółki zostaną znów ukradzione na inne cele . Czy zostaną skonfiskowane majątki , konta bankowe tych złodziei i przekazane na rzecz okradzionych ?
  Radosław Barczyński: Trwają liczne postępowania prokuratorskie, w których GetBack ma status pokrzywdzonego i w związku z nimi ustanawiane są zabezpieczenia na majątku osób/ podmiotów trzecich. Odzyskanie w ten sposób środków przez GetBack, a w konsekwencji przez wierzycieli/ akcjonariuszy zależy od rozstrzygnięcia poszczególnych sporów na drodze sądowej.
 • Zibi: Na forum SW pojawiają się sprzeczne opinie odnośnie konwersji. Zakładając, że wersja inwestorska układu jest ostateczna - 66% akcji otrzymujemy bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków do Sędziego? Prośba o potwierdzenie.
  Radosław Barczyński: Aby, przy aktualnych PU złożonych przez NS, uzyskać konwersję 66 proc. wierzytelności na akcje, konieczne jest pozostanie w grupie 1. Wymaga to uprzedniego uzyskania zgody na indywidualne uczestnictwo w postępowaniu, do czego konieczne złożenie wniosku do sądu i dołączenie dokumentu potwierdzającego bycie wierzycielem (obligatariuszem). Szczegóły wymogów dokumentacyjnych podawał na swojej stronie Kurator (www.biurosyndyka.pl)
 • Paweł Adamczyk: Czy odsprzedał Pan swoje akcje GBK, będąc już czlonkiem RW i/lub RN GBK? Jeżeli tak to kto był nabywającym i naka była cena sprzedaży 1 akcji?
  Radosław Barczyński: Taka transakcja nie miała miejsca. W dalszym ciągu jestem drobnym akcjonariuszem GetBack z niezmienionym stanem posiadania akcji/ obligacji GetBack.
 • sjanisz: Dlaczego wszystkie zestawy propozycji układowych wierzyciele-Getback, na które ma wpływ Rada Wierzycieli lub Pan Radosław Barczyński, przez chociaż możliwość zaopiniowania -zkładają zwrot wierzycielom tylko pewnej części inwestycji w określonym czasie i resztę naszych inwestycji umarzają ? Dlaczego,zamiast umarzać, nie ma tam formuły, że na koniec okresu czasu obejmowanego układem będzie podpisywany kolejny układ wierzyciele-Getback, przewidujący zwrot wierzycielom kolejnej części naszych inwestycji ? Może się zdarzyć, że odkryta zostanie kolejna część ukradzionych wierzycielom pieniędzy, a układy zakładają rezygnację wierzycieli z takich pieniędzy, oraz zakładają rezygnację wierzycieli z ewentualnej jakiejkolwiek wartości Getback po zakończeniu układu. Dlaczego tym samym oddajemy szanse odzyskania naszych pieniędzy podmiotom uprawnionym do nich w dalszej kolejności -lub (nie)przypadkowym właścicielom posiadającym Getback w momencie po zakończeniu układu ?
  Radosław Barczyński: Układ musi być wykonalny w momencie jego głosowania. Z tego powodu, podczas ZW, konieczne będzie przedstawienie przez NS opinii o wykonalności układu. W konsekwencji tego umarzamy kwotę wierzytelności i/lub konwertujemy na akcje która, na moment głosowania PU, nie ma źródeł spłaty wierzytelności poza poziom zaproponowany w PU. Proszę zwrócić uwagę, że remedium na stan opisany przez Pana w pytaniu jest po części opisany wcześniej mechanizm cash-sweep.
 • Gość: Co wydarzyło się od ostatniego posiedzenia Sądu, że propozycje układowe zostały tak drastyczne obniżone: 23% w przypadku opcji inwestorskich oraz 33% w przypadku kontynuacji działalności?
  Radosław Barczyński: W PU w wariancie operacyjnym uwzględniona została niska płynność finansowa spółki, która jest niezbędna dla prowadzenia czynności windykacyjnych, warunkujących zwiększenie odzysków i wyższą spłatę wierzycieli. Wynika to z: i) niedopasowania opłat za serwisowanie do poziomu kosztów operacyjnych (są one za niskie), ii) braku mechanizmu do pozyskiwania środków z TFI (umarzanie certyfikatów), iii) przeciągającymi się negocjacjami ws. sprzedaży aktywów zagranicznych. Jednocześnie, w wariancie operacyjnym, nie uwzględnione zostało umorzenie wierzytelności przez banki – one godzą się na negocjacje w tym zakresie wyłącznie w wariancie inwestorskim.
  PU w wariancie inwestorskim zostały przedstawione przez NS po raz pierwszy. Wcześniej została podjęta uchwała RW dotycząca oczekiwanego poziomu zaspokojenia wierzycieli z grupy 1 oraz 1a w wypadku realizacji tego wariantu, tzn. spłaty 35 proc. nominału posiadanych obligacji. RW pozytywnie zaopiniowała PU składane przez NS (24 proc. w wariancie inwestorskim) z uwagi na to, że cały czas trwają negocjacje z bankami oraz prowadzony jest proces M&A. To uprawdopodabnia osiągnięcie wyższego poziomu spłat niż ten w obecnych PU. Realizacja wszystkich naszych założeń powinna pozwolić na osiągnięcie poziomu spłaty wierzycieli z grupy 1 oraz 1a na poziomie ok. 35 proc.
 • Gość: W jakim celu konwertować wierzytelność na akcje w przypadku opcji zakładającej sprzedaż aktywów GetBacka?
  Radosław Barczyński: Konwersja na akcje w wariancie inwestorskim:
  1. pozwoli na kontrolę nad GetBack w trakcie prowadzenia sporów o roszczenia (gdy przejmie akcje jakiś podmiot pozwany przez GetBack, to może zaprzestać prowadzenia roszczeń przeciwko samemu sobie).
  2. zapewni mechanizm redystrybucji środków z tytułu roszczeń nawet po zakończeniu układu (musi pozostać GetBack jako pokrzywdzony, aby prowadzić spory na gruncie kodeksu karnego).
  3. umożliwi zrealizowanie straty podatkowej (19 proc.) w konsekwencji odsprzedaży akcji z konwersji po cenie np. 1 gr/szt. Niestety, umarzanie w układzie wierzytelności z obligacji nie są dla płatników PIT kosztem uzyskania przychodu.
 • Gość: Jakie propozycje układowe mają w Pana odczuciu największe szanse na przegłosowanie?
  Radosław Barczyński: Największą szansę mają te, które będą najkorzystniejsze dla wierzycieli - uwzględniające, poza nominalnym poziomem spłaty: i) ryzyko niewykonania układu z uwagi na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, ii) okres spłaty, iii) wartość pieniądza w czasie uwzględniająca ryzyka operacyjne GetBack.
 • Gość: Jest Pan z opcją Inwestorką czy kontynuowania działalności?
  Radosław Barczyński: Na ten moment nie potrafię dokonać wyboru, gdyż nie są znane ostateczne warunki wariantu inwestorskiego. Proszę pamiętać, że w ostateczności będzie to decyzja Kuratora, który reprezentuje liczbą głosów umożliwiającą przegłosowanie układu.
 • catalystOblig: Swoje obligacje gbk kupiłem na giełdzie, bez udziału pośredników. Oznacza to, że propozycje układowe to będzie jedyne moje źródło odzysku. Czy w takim układzie powinno się wybrać większy poziom konwersji w głosowaniu nad układem? Czy RW mogłaby ustanowić wspólnego pełnomocnika do głosowania nad układem? Trudno sobie bowiem wyobrazić, że na głosowanie przyszłoby 1000-2000 osób, które wolałyby oddać głos na wyższą konwersję. I ostatnie pytanie: co takiego stało się z propozycjami 50% spłat gotówkowych, że nagle zostały zredukowane do poziomów 24-30%?
  Radosław Barczyński: Rada Wierzycieli nie posiada osobowości prawnej, stąd nie może ustanowić swojego pełnomocnika.

  Wyższy poziom konwersji na akcje wiąże się z kilkoma konsekwencjami:
  - konwersja jest sposobem spłaty wierzytelności, nawet gdy wartość otrzymanych akcji będzie bardzo wątpliwa (raczej nie chcą jej ci, którzy wierzą w roszczenia wobec np. dystrybutorów obligacji).
  - obejmując akcje można je sprzedać i wygenerować realną stratę podatkową (19 proc.) od przyszłych dochodów z inwestycji finansowych (ale nie od dochodu np. z tytułu zatrudnienia).
  - posiadane akcje pozwolą na udział w przychodach z roszczeń, które GetBack będzie starał się odzyskać w trakcie postępowań sądowych, także po zakończeniu układu.

  Przyczyny obniżenia poziomu spłat w wariancie operacyjnym opisałem we wcześniejszej odpowiedzi.
 • Gośćj: Witam, Dlaczego niższa konwersja jest lepsza?
  Radosław Barczyński: Proszę o wyjaśnienie, skąd takie założenie? Wg mnie, to (w dużym uproszczeniu) zależy od tego, czy dany wierzyciel wierzy w realność roszczeń wobec dystrybutora obligacji. Jeżeli tak, to powinien rozważyć grupę 1a.
 • Gość: Zakładając sprzedaż aktywów wraz z pracownikami CC czy planujecie zabezpieczyć pracowników przez zapis w umowie kuona-sprzedaży o zobowiązaniu się kupującego do zachowania miejsc pracy?
  Radosław Barczyński: To pytanie do zarządu spółki. Mogę tylko potwierdzić za medialnymi wypowiedziami prezesa Dąbrowskiego, że negocjacje prowadzone są w taki sposób, aby w wypadku realizacji wariantu inwestorskiego, zapewnić pracę maksymalnej liczbie pracowników GetBack.
 • Gość: Czy obligatariusze którzy w wyniku konwersji dostaną akcje firmy Getback będą mogli w jakimś nieokreślonym czasie możliwość ich sprzedaży. Czy aby te akcje sprzedać bedą zmuszeni do otwarcia kont maklerskich.
  Radosław Barczyński: Akcje GetBack są zdematerializowane, więc ich posiadacze muszą posiadać rachunki w domu maklerskim. Co do ograniczeń w ich sprzedaży, to byliśmy świadkami dyskusji na ten temat i wniosek był taki, że takich ograniczeń np. czasowych, nie powinno być.
 • Gość: Jeżeli Inwestor chce kupic aktywa getback to jaką korzysc daje konwersja na akcje firmy bez aktywow getback.Przeciez posiadanie akcji kompletnego bankruta to jest niezrozumialy zabieg inwestycyjny
  Radosław Barczyński: Kwestię korzyści z konwersji części wierzytelności na akcje w wariancie inwestorskim tłumaczyłem już wcześniej.
 • bukos4: w przypadku wyplaty fraudow przez dywidende żeby je otrzymać trzeba by wziąć więcej akcji, a tym samym pozbawić się możliwości dochodzenia od dystrybutorów. jedna i druga droga są niepewne, więc nie wiem dlaczego układ konstruuje się tak, by one się wykluczały...Jeżeli odzyski z fraudów mają być wypłacane poprzez dywidendę to powinien być tylko jeden poziom konwersji i tutaj i tak ze względu na dotychczasowych akcjonariuszy proporcje nie zostana zachowane. Najlepiej, gdyby to wypłacać inaczej, albo przez zmianę układu albo może przez ten specjalny fundusz o którym pisał Pan Radek pisał. Jest też komunikat RW wzywający NS do ujęcia odzysków w PU. Jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie? Za jakim rozwiązaniem Pan jest?
  Radosław Barczyński: Niestety, należy się na coś zdecydować. Akcje albo umorzenie. Można też zostawić niewielką część wierzytelności, aby ona była "okienkiem" do wypłaty środków z roszczeń. Tutaj pomocny byłby mechanizm cash sweep, który eliminuje konieczność zmiany układu (otwarcie postępowania, kurator, nadzorca sądowy, rada wierzycieli, głosowanie, itd.).
  Rozważamy też wydzielenie roszczeń do osobnej spółki (SPV), aby uchronić roszczenia przed tymi, którzy mogą chcieć skupować akcje za 1 gr, aby przejąć kontrolę po konwersji i powstrzymać postępowania sądowe (GetBack jest pokrzywdzonym, więc przejęcie nad nim kontroli dałoby możliwość realnego ich zastopowania).
 • MA: Czy w opinii Rady Wierzycieli zgoda na umorzenie części wierzytelności w ramach układu nie utrudni lub nie uniemożliwi dochodzenia roszczeń od innych podmiotów? (Problem opisany szerzej w opinii prawnej, która ukazała się na portalu Obligacje.pl w maju: https://obligacje.pl/pl/a/czy-obligatariusze-getback-powinni-sie-zgodzic-na-umorzenie-odsetek-opinia-prawna)
  Radosław Barczyński: Zgadza się - pomimo tego, że akcje w momencie ich konwersji będą miały ujemną wartość aktywów netto na nie przypadającą, mogą w toku postępowań sądowych być uznane za sposób zaspokojenia. Ale to dotyczy roszczeń wierzycieli wobec GetBack. Sam GetBack jest poszkodowanym w wielu postępowaniach, szacujemy roszczenia na min. 500 mln zł, więc umorzenie nie przeszkodzi w tych działaniach. Pojawi się jednak pytanie jak następnie rozdysponować te środki do wierzycieli. I wracamy do dyskusji o: cash sweep, dywidendzie oraz zmianie układu.
 • Gość: Czy głosowałby Pan do RW GBK na członka RN GBK?
  Radosław Barczyński: Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem pytanie, ale domyślam się, że pytanie dotyczy oceny, czy nie istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem RN, a RW? Od strony formalno-prawnej nie ma takiego ograniczenia. Od strony praktycznej, to wierzyciele są ekonomicznymi właścicielami GetBack, więc udział ich przedstawicieli w RN wydaje się być nie tylko uzasadniony, ale pożądany. Rozwieję też wątpliwości - obecna RN nie jest "kwiatkiem u kożucha", a reprezentanci głównego akcjonariusza, też działają w interesie osiągnięcia najlepszego rozwiązania dla wierzycieli.
 • bukos4: Czy nie warto byłoby zawrzeć w propozycjach układowych wzmianki, że przyjęcie układu nie zamyka drogi do roszczeń o naprawienie szkody wobec dystrubutorów?
  Radosław Barczyński: W mojej ocenie (jako nie-prawnika) to nie jest zależne od zapisów w PU, ale od ogólnych przepisów prawa.
 • MA: Dlaczego nie zależy Panu na wznowieniu notowań GBK?
  Radosław Barczyński: To po prostu nie jest decyzja samej spółki, czy też RW.
 • kryza: Dlaczego powstały 2 podgrupy 1 i 1a. Komplikuje to całą sprawę. Zastanawia mnie która grupa 1 czy 1a może byc bardziej korzystna dla obligatariuszy. Przyznam, że nie przemawia do mnie argumentacja Pana kuratora chociaż ma pewien sens.
  Radosław Barczyński: Według mnie, przez danie wyboru (grupa 1, lub 1a) można podjąć decyzję która, w ocenie danego wierzyciela, jest dla niego korzystniejsza.
 • Gość: Witam Pana, Panie Radku: Proszę o wyjaśnienie, dlaczego kurator zawsze wybierze grupę z mniejszą konwersją a Ci, którzy będą chcieli pozostać w grupie 1 i 2 (czyli z większą konwersją (zamianą wierzytelności na akcje) powinni złożyć wniosek do sędziego-komisarza o dopuszczenie do osobistego udziału. Wówczas automatycznie są w grupie podstawowej tj. z większą konwersją. Przeczy to przedstawionej uchwale i tabeli gdzie wyższa konwersja stanowi podstawę, kupowałem obligacje na Catalyst na podstawie jak się okazało nieprawdziwych danych (raportów) więc jestem za wyższą konwersja. Dlaczego niższa konwersja jest lepsza?
  Radosław Barczyński: Już odpowiadałem na to pytanie wyżej.
 • draconiss: Czy Kenneth Maynard ma zamiar zwrocic badz juz zwrocil 3mln premii? Jest on razem z Abris odpowiedzialny za poczynania KK.
  Radosław Barczyński: Kwestie roszczeń wobec podmiotów trzecich, w szczególności tych objętych postępowaniami prokuratorskimi, nie mogą być przedmiotem dyskusji na forum. Spółka działa aktywnie w obszarze roszczeń, składane są doniesienia oraz prowadzone próby ugodowe.
 • Gość: Czy ma Pan wiedzę, od kogo DNLD/Abris odkupił ponad 60 tys akcji w miesiąc po zawieszeniu notowań? Są podejrzenia iż może być to osoba wysoko postawiona w kraju. Po co udziałowcowi większościowemu, który ma ponad 60% akcji kolejne 60 tys, i to w czasie gdy notowania są zawieszone o wielu tygodni?
  Radosław Barczyński: Nie posiadam wiedzy nt. takiej transakcji.
 • bukos4: Jaka była procentowa propozycja spłaty wierzytelności z oferty Hoist na ostatnim ZW
  Radosław Barczyński: Nie mogę odnosić się do szczegółów poszczególnych propozycji inwestorskich.
 • MA: Czy finalna oferta Hoist była faktycznie niższa od oferty pierwotnej (o ile?) i dlaczego?
  Radosław Barczyński: Nie mogę odnosić się do szczegółów poszczególnych propozycji inwestorskich.
 • kryza: Czy jest szansa na odzyskanie wyraźnie większych kwot niż w obecnych propozycjach układowych? Chyba nie takiego przebiegu spraw się spodziewaliśmy. Podejrzewam, że obecna sytuacja zaskoczyła również Pana.
  Radosław Barczyński: Myślę, że sytuacja w GetBack jest zaskoczeniem dla wszystkich jej wierzycieli. W wariancie inwestorskim możliwość poprawienia % spłat jest możliwy do osiągnięcia poprzez: 1) podwyższenie ceny zakupu aktywów przez inwestora oraz ii) umorzenia banków-wierzycieli. W obu tych obszarach trwają intensywne negocjacje.
 • Gość: Czy może Pan zaprzeczyć iż w Pańskim przypadku istnieje konflikt interesów z powodu zasiadania w RN i RW ? Jako członek RN nie może Pan działać na niekorzyść spółki pod groźbą sankcji karnej (KC, KSH) a jest oczywiste iż interes spółki nie jest tożsamy z interesem obligatariuszy!?
  Radosław Barczyński: "Konflikt interesów" to do dość pojemna definicja. Nie ma zakazu łączenia tych funkcji. Ponad wcześniej przedstawione argumenty dodam, że praktyką na rynku finansowym jest np. sytuacja, w której przedstawiciele kredytodawców (wierzycieli) wchodzą do RN kredytobiorcy w celu sprawowania nadzoru ze strony wierzycieli.
 • bukos4: Ministerstwo finansów planuje ulatwienie upadlosci konsumenckiej od nowego roku. To oczywiscie znowu znacznie obnizy wartośc portfeli GBK, po tym jak już skrócono bieg i zasady badania przedawnienia. Czy są prowadzone jakieś rozmowy z ministerstwem, aby Państwo kolejny raz nas nie pogrążało. Albo chociaż wydłużenie vacatio legis?
  Radosław Barczyński: Nie mam wiedzy o takich rozmowach.
 • Mm: Czy Getback uatalił już gdzie podziały się pieniądze z emisji obligacji? Jaka jest łączna kwota zidentyfikowanych środków wyprowadzonych z Getback?
  Radosław Barczyński: Nie było oficjalnego komunikatu GetBack w tym zakresie. Szacunki, które pojawiły się w mediach pokazywały, gdzie przetransferowane zostały środki z obligacji oraz z emisji akcji. To pytanie zdecydowanie do zarządu spółki.
 • Gość: Czy jest Pan świadomy, iż akcjonariusze także zostali oszukani i udając, że ich nie ma nie rozwiązuje Pan problemu? Akcjonariusze wynajęli renomowaną kancelarię prawną, która będzie pozywać spółkę po zatwierdzeniu układu (i wywłaszczeniu akcjonariuszy) więc nie ma mowy o żadnej dywidendzie - pieniądze z wygranych spraw/oszustw będą szły na wypłaty odszkodowań akcjonariuszom.
  Radosław Barczyński: Nie potrafię ocenić działań prawnych w tym zakresie.
  Napomknę tylko, że na chwilę obecną wartość netto aktywów GetBack na 1 akcję jest istotnie ujemna. Trudno więc zgodzić się z tezą, że obecni akcjonariusze - posiadający akcje o zerowej wartości, zostaną przez układ wywłaszczeni. Ponadto, w zakresie emitowania akcji w układzie (konwersja), prawo restrukturyzacyjne zastępuje stosowne przepisy KSH.
 • bukos4: Czy w przypadku wypłaty przez dywidendę, otrzymają ją także obecni akcjonariusze? Czy wprowadzenie mechanizmu cash-sweep, które wydaje się najrozsądniejsze, zostało już w jakiś sposób uruchomione?
  Radosław Barczyński: Cash-sweep nie jest połączony z akcjami, ale z nieumorzoną kwotą wierzytelności układowej (np. 10 proc.). Przy dystrybucji środków z roszczeń poprzez dywidendę, nie będzie uprzywilejowania do niej (emitowane mają być akcje zwykłe).
 • Krzysztof ZZ: NIe obawia sie Pan pozwow od obecnych akcjonariuszy wobec getback po zatwierdzeniu ukladu ?
  Radosław Barczyński: Kwestie ryzyk prawnych po zatwierdzeniu układu są rozważane przez RW. Jednym z możliwych środków zapobiegawczych jest np. wprowadzenie pozostałego majątku (roszczeń) do SPV, co ułatwi strukturyzację i finansowanie działań tzw. funduszu roszczeń. Analizujemy możliwe scenariusze.
 • kryza: Czy aby otrzymac pieniądze odzyskane na drodze sporów sądowych w toczących się postępowaniach prokuratorskich (np. z majątku oskarżonych osób trzecich) powinienem samodzielnie zgłosić się do prokuratury?
  Radosław Barczyński: To pytanie należy zadać adwokatowi.
 • Gość: Sprzedanie wszystkich portfeli (certyfikatów inwestycyjnych) oznacza, że firma zaprzestanie działalności czy będzie zatem sens, żeby pozostawała na GPW?
  Radosław Barczyński: Z perspektywy celów notowań akcji na rynku publicznym oraz kosztów z tym związanych, wydaje się, że de-listing mógłby być właściwym rozwiązaniem. Ale to przedwczesne pytanie.
 • Gość: Ja mam pytanie odnośnie propozycji układowych. Dlaczego spółka odeszła od wstępnych propozycji układowych prezentowanych w maju czyli 65% zaspokojenia oraz akcje po 8,63 zł ? Obecne propozycje są bardzo krzywdzące dla akcjonariuszy którzy zostaną z akcjami nic nie wartymi skoro nadrukują ich miliardy. Oraz mam jeszcze jedno pytanie na forum bankiera pewna osoba pisała że może warto by było rozważyć 100% konwersję długu na akcję wtedy spółka zostałaby bez długu i miała możliwość znalezienia inwestorów którzy włożyliby kasę w spółkę by zwiększyć jej działalność a akcje które by dostaliby obligatariusze wtedy byłyby sporą sumę warte ponieważ spółka bez długów mogłaby płacić dywidendę a tak obligatariusze zostaną z akcjami nic nie wartymi oraz z 8 letnią spłatą po 4% długu?
  Radosław Barczyński: To pytanie do zarządu spółki. Wydaje się, że sytuacja w GetBack okazała się o wiele trudniejsza, niż jej ocena w ciągu kilku tygodni po zmianie zarządu w kwietniu br.
 • Gość: Czy będzie komplet raportów przed głosowaniem?
  Radosław Barczyński: Spółka pracuje nad tym. Informacje o terminach są podawane w komunikatach ESPI.
 • Gość: Kiedy można spodziewać się raportu (sprawozdania finansowego) spółki za 3 kwartał 2018 roku i zaudytowanego raportu za pierwsze półrocze 2018 roku? Czy jest szansa, że nastąpi to do końca roku?
  Radosław Barczyński: Spółka pracuje nad tym. Informacje o terminach są podawane w komunikatach ESPI.
 • Gość: Czy to prawda, że nawet minimalna konwersja zmieni status obligatariuszy w akcjonariuszy, co w przypadku upadłości spółki, po zawarciu układu, przesunie ich do zupełnie innej grupy poszkodowanych ? W pierwszej grupie pozostaną banki i to one zgarną pulę od syndyka, bo obligatariusze zostaną dzięki konwersji przesunięci do grupy akcjonariuszy.
  Radosław Barczyński: NS oszacował, że w wypadku likwidacji wierzyciele odzyskają mniej niż 10 proc., więc obawa czysto teoretyczna (niestety).
 • Gość: Dlaczego banki nie muszą brać akcji, a my musimy. To poważnie utrudni nam dochodzenie roszczeń od pośredników.
  Radosław Barczyński: Banki nie są tym zainteresowane. Realne jest umorzenie części wierzytelności w przypadku wariantu inwestorskiego.
 • marchlik: Jak długo może trwać uprawomocnienie się układu?
  Radosław Barczyński: Wg dyskusji prawników, od 3-9 miesięcy.
 • Badacz: Czy może Pan potwierdzić czy aktywa GetBack zostały zaudytowane (nie mam na myśli audytora do sprawozdania finansowego ale chociażby wycenę aktywów) przez NIEZALEŻNY i kompetentny podmiot? Firma po dotychczasowej historii działania nie wykazała się kompetencją rzetelnej wyceny a w tym momencie nie ma nawet cienia zaufania że jest wstanie taką przeprowadzić - zatem jeśli takiego audytu nie było to 1. dlaczego? 2. W jaki sposób wierzyciele mieliby podjąć decyzję jeśli nie mają podstawowych informacji?
  Radosław Barczyński: Za rzetelność danych, także tych będących podstawą do prowadzenia postępowania układowego, odpowiada zarząd GetBack, który wyceny portfeli otrzymał od biegłego w tym zakresie. RW zleciła przeprowadzenie audytu stanu operacji windykacyjnych, który wykazał istniejące luki. Obecny członek zarządu ds. operacyjnych - p. Marcin Tokarek, prowadzi działania w tym obszarze.
 • Krzysztof ZZ: Wielokrotnie wypowiadal sie Pan lekcewazaco o akcjonariuszach miejszosciowych ktorzy takze zostali oszukani w aferze GBK. Twierdzi Pan ze jest Pan akcjonariuszem ile akcji Pan posiada ?
  Radosław Barczyński: Nie mogę się zgodzić z tą oceną, ale przyjmuję ją do wiadomości. Mam określone stanowisko co do: i) wartości akcji GetBack przed zawarciem układu oraz ii) reguł prawnych dotyczących przyspieszonego postępowania układowego. Z tego wynika ocena sytuacji ekonomicznej akcjonariuszy.
 • Gość: Akcjonariusze grożą nam, że będą pozywać spółkę za kłamstwa w raportach. Pisał Pan kiedyś - niech sobie pozywają, trzeba jeszcze wygrać. Czy tak samo nie rozumują wyłudzacze, którzy okradali spółkę za czasów Konrada K.?
  Radosław Barczyński: Nie potrafię ocenić podejścia podejrzanych w postępowaniach, w których GetBack ma status pokrzywdzonego. Faktem jest to, że można wygrać przed sądem, ale nie mieć możliwości wyegzekwować zasądzonych środków.
 • Gość: Czy konwersja zamyka nam drogę do roszczeń i pozwów wobec banków sprzedających obligacje ?
  Radosław Barczyński: W konserwatywnej ocenie prawników istnieje takie ryzyko.
 • Wierny pracownik : Co z pracownikami CC w przypadku sprzedaży do Hoista?
  Radosław Barczyński: Zakładam, że będą mieć dobrego i stabilnego pracodawcę :) Pozdrawiam
 • Gość: "gdy przejmie akcje jakiś podmiot pozwany przez GetBack, to może zaprzestać prowadzenia roszczeń przeciwko samemu sobie." Przecież większość w Radzie Wierzycieli ma grupa powiązana z bankami LC i sprzedażą obligacji !
  Radosław Barczyński: Chodzi o mechanizm, w którym taniej będzie skupić akcje po 1 gr od zdesperowanych obligatariuszy indywidualnych i przejąć kontrolę nad GetBack, by doprowadzić do fiaska sporów prawnych, niż płacić np. ugody.
 • Krzysztof ZZ: A co jesli firma oglosi updlosc powiedzmy 6 miesiecy po tak zwanym ukladzie inwestorskim ( w sumie nie jest to uklad inwestorski tylko wyprzedaz wszytkiego co cenne) Jak Pan sobie wyobraza prowdzenie roszczen ? Kto za to bedzie placil ?
  Radosław Barczyński: Słuszna obawa - pracujemy teraz na koncepcją w tym zakresie. Można np. wydzielić roszczenia do SPV, sprzedać te najbardziej pewne, aby uzyskać środki na sfinansowanie pozostałych sporów. Można też zaprosić do współpracy (koinwestycji) wyspecjalizowane fundusze zagraniczne, które nie będą miały lokalnych powiązań biznesowych.
 • bukos4: pisze Pan, że konwersja: 2. zapewni mechanizm redystrybucji środków z tytułu roszczeń nawet po zakończeniu układu (musi pozostać GetBack jako pokrzywdzony, aby prowadzić spory na gruncie kodeksu karnego). to rozumiem, że tym którzy wybiorą wyższą konwersję przypadnie więcej?
  Radosław Barczyński: Proporcjonalnie, tak.
 • Krzysztof ZZ: Co jesli zostanie wybrana opcja kontynuacji a jednak spolka po 6 miesiacach nie splaci raty ? Wtedy jest automatyczna updalosc czyli zabezpieczni beda w pierwszej kolejnosci do splaty ?
  Radosław Barczyński: Tak, wtedy mam standardową kolejność zaspokajania.
 • GMMB: Panie Radku, jakie są szanse i czy w ogóle są prowadzone (prokuratura) działania mające na celu odzyskanie środków wyprowadzonych ze spółki GBK poprzez tzw. "rolki" z zaprzyjaźnionymi TFI (Altus, Trigon ew. inne)? Precyzując, "rolki" to wielokrotna sprzedaż tych samych wierzytelności (przepakowanych w inny pakiet, o innej numeracji) po zawyżonej cenie. Zostało to podniesione, jako wątek poboczny, w trakcie zaskarżania transakcji zakupu EGB. Kwoty wyprowadzone w ten sposób były wielokrotnie większe niż tych 160mln "zarobionych" na EGB...
  Radosław Barczyński: Spółka zleciła audyt w tym zakresie. W oparciu o jego rezultaty będą podejmowane dalsze kroki prawne.
 • Mheavydrumm: Czy wybranie jednego bądź drugiego poziomu konwersji wierzytelności na akcje będzie miało wpływ na wysokość udziału w dodatkowych środkach, które zostaną potencjalnie odzyskane po zatwierdzeniu układu ?
  Radosław Barczyński: Tak. Wyższa konwersja = więcej akcji = wyższy udział w odzyskanych roszczeniach.
 • MA: Czy RW/RN zamierza podejmować jakiekolwiek działania, które umożliwiłyby wznowienie notowań GBK? P. Dąbrowski deklarował, że najchętniej wycofałby spółkę z giełdy - w takim przypadku uzyskanie straty podatkowej przy wyborze wyższej konwersji będzie istotnie utrudnione i kosztowniejsze, a wymienia Pan ten punkt jako istotną zaletę wyboru konwersji.
  Radosław Barczyński: To jest jest niezależna wprost od RN, a tym bardziej RW.
 • GMMB: Czy RW sprawdzało w Min Fin szansę na jakieś specjalne rozwiązanie pozwalające na rozliczenie straty z obligacji np. ze zwykłego PIT (36/38) a nie tylko z dochodów z inwestycji finansowych? Dla absolutnej większości pasywnych inwestorów, nie ma szansy aby skorzystać z tego odpisu... Czy ten temat był badany w trakcie rozmów z Min Fin albo innymi organami?
  Radosław Barczyński: RW poprosiła o analizę prawną w tym zakresie - kancelarie prawne zrezygnowały z tego zlecenia, gdyż uznały, że uzyskanie ogólnej interpretacji jest przy obecnych przepisach niemożliwe.
 • Gość: Jaki jest sens pozostawania w PPU skoro zarzad, kurator i RW otwarcie mówią o odsprzedazy portfeli i zaprzestaniu działalnosci operacyjnej? Czy raczej nie powinno zostać otwarte postepowanie likwidacyjne? Wtedy Abris nie dostałby nic a portfele moznaby sprzedac i tak. Nie generowałoby by to kosztów operacyjnych spolki wiec wydaje sie to jak najbardziej sensowny ruch. A wracajac do konwersji wierzytelnosci na akcje. Wierzyciele musza załozyć rachunki maklerskie co generuje koszty a akcji na GPW zbyć nie mozna bo nie zapowiada się na wznowienie raportowania. Jaki jest sens takiego ruchu?
  Radosław Barczyński: Opisywany scenariusz to wariant likwidacyjny z pojawieniem się na rynku dużej podaży portfeli. Dosyć ryzykowne jest zakładanie, że w takim wariancie uzyska się większą spłatę.
 • JanuszSłupek: jaka była wartość obligacji wykupionych w 1 połowie 2018 r. oprocentowanych ponad 5%? Podobno była grupa wykupionych obligatariuszy z oprocentowaniem 28% zaraz przed kwietniowym kryzysem.
  Radosław Barczyński: Nie posiadam takiej informacji.
 • Mheavydrumm: Ponawiam pytanie, na które nie otrzymałem odpowiedzi : Czy przy zastosowaniu mechanizmu cash-sweep wybranie jednego bądź drugiego poziomu konwersji wierzytelności na akcje będzie miało wpływ na wysokość udziału w dodatkowych środkach, które zostaną potencjalnie odzyskane po zatwierdzeniu układu ? Poziom nieumorzonych wierzytelności jest taki sam (10 %), różnica jest tylko taka, że jeden obligatariusz ma akcje objęte za 66 % wierzytelności, a drugi za 3 % wierzytelności.
  Radosław Barczyński: Dokładnie tak. Stąd decyzja obligatariusza który wariant jest wg niego bardziej korzystny. RW nie potrafi ocenić, czy dany wierzyciel ma szansę na odszkodowanie od dystrybutora. Pojawiły się informacje prasowe o ugodach z Idea Bank, więc okazuje się to być możliwe.
 • Gość: Panie Radku czy w radzie nadzorczej Getback jest pan nadal jedynym nie pobierającym pensji ?
  Radosław Barczyński: Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w RN jest uchwalane przez WZA. Jeżeli nie widnieje raport o przyznaniu wynagrodzenia za RN, to nie może być ono pobierane. To także dotyczy mnie.
 • JanuszSłupek: Jaki jest obecnie stan rozmów z wierzycielami zabezpieczonymi?
  Radosław Barczyński: Spółka osiągnęła porozumienie co do warunków umorzenia części wierzytelności w przypadku kilku wierzycieli zabezpieczonych, ale pod warunkiem zawarcia transakcji z inwestorem. Są wśród nich banki. Myślę, że jesteśmy w połowie drogi.
 • Radosław Barczyński: Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu, za liczne pytania oraz konstruktywną i kulturalną interakcję. Mam nadzieję, że chociaż w części mogłem odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania i wyjaśnić najważniejsze elementy złożonych przez Nadzorcę Sądowego propozycji układowych. Serdecznie pozdrawiam!
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl dziękuję za udział i merytoryczną dyskusję. Czat miał trwać 1,5 godziny, a ostatecznie wydłużył się aż do 2,5 godz. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania w StockWatch.pl oraz do dyskusji na forum: https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-370485_Porozumienie-obligatariuszy-GetBack-SA.aspx#370485

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +56,84% +11 367,42 zł 31 367,42 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d