pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 16.11.2012, godziny 10:45
Sławomir Horbaczewski – wiceprezes Marvipol SA Sławomir Horbaczewski – wiceprezes Marvipol SA
BAHOLDING

16 listopada o godz. 11:00 zapraszamy na czat inwestorski ze Sławomirem Horbaczewskim, wiceprezesem Marvipol SA. Wiceprezes odpowie na pytania dotyczące oferty akcji niemych serii I uprzywilejowanych co do dywidendy – pierwszej oferty publicznej akcji niemych w historii Giełdy Papierów Wartościowych, jak również bieżącej działalności Grupy Marvipol oraz planów i perspektyw jej rozwoju na najbliższe lata.

Grupa Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów. W 2011 r. nabywców znalazło ponad 500 mieszkań i lokali użytkowych wybudowanych przez spółkę. Obecnie Grupa Marvipol prowadzi 5 inwestycji mieszkaniowych, w ramach których powstaje blisko 2 tys. mieszkań i lokali użytkowych. Marvipol jest również generalnym importerem lub wyłącznym przedstawicielem na Polskę marek samochodów Aston Martin, Caterham, Jaguar, Lotus, Land Rover i Range Rover. Ofertę Grupy uzupełnia sieć ręcznych i automatycznych myjni samochodowych Robo Wash.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam wszystkich Użytkowników na czacie inwestorskim z wiceprezesem spółki Marvipol SA. Spółka przeprowadza pionierską na naszym rynku ofertę, proponuje akcje z gwaranowaną dywidendą. O szczegóły oraz o sytuację w branży możecie Państwo pytać przez najbliższe półtorej godziny.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach. Gość w ciągu 1,5 godziny postara się odpowiedzieć na jak najwięcej zadanych przez Państwa pytań.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Trzy najciekawsze pytania będą nagrodzone abonamentem do StockWatch.pl. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ostatnich minutach czatu.
 • Sławomir Horbaczewski: Serdecznie witam na czacie spółki Marvipol SA i zapraszam do zadawania pytań oraz wspólnej rozmowy.
 • piter123 niepotwierdzony: Czy wypłata dywidendy jest gwarantowana?
  Sławomir Horbaczewski: Co do zasady dywidendy nie mogą być gwarantowane w sensie formalnym w polskim systemie prawnym, jednak zarówno spółka jak i większościowy akcjonariusz zarówno zadeklarowali, jak i dołożą wszelkich starań faktycznych by te dywidendy były wypłacane. Stosowne zobowiazanie Pana Mariusza Książek znajduje się w opubikowanym prospekcie emisyjnym Spółki.
 • piter123 niepotwierdzony: Czy spółka będzie mieć dość zysku, by co rok wydawać ponad 10 mln zł na dywidendę zakładając, że sprzeda całość akcji?
  Sławomir Horbaczewski: Zgodnie z opublikowanymi w dniu 13 września prognozami na lata 2012-2013, w okresie objętym prognozami - tak. Ponadto Zarząd Spółki jest przeświadczony, że podobna sytuacja będzie mieć miejsce co najmniej do roku 2020, natomast formalnie będziemy mogli to stwierdzić, gdy opublikowane zostaną prognozy na poszczególne kolejne lata.
 • piter123 niepotwierdzony: Czy będzie można kupić akcje w innym domu niż Noble?
  Sławomir Horbaczewski: Moim zdaniem tak. Spodziewam się, że w najbliższym czasie Noble Securities, oferujący akcje Marvipol SA, publikować będzie stosowne komunikaty o składzie członków konsorcjum dystrybucyjnego.
 • znawca: Jak będzie można odróżnić akcje nieme od "zwykłych" podczas notowań na GPW ?
  Sławomir Horbaczewski: Zgodnie z informacjami znajdującymi się w prospekcie, akcje nieme będą notowane osobno, pod innym kodem. Dopiero w 2020 r. nastąpi ich zamiana w proporcji jeden na jeden akcji niemych na akcje zwykłe.
 • milioner: Mam rachunek w DM BOŚ. Mogę się zapisać na Wasze akcje ?
  Sławomir Horbaczewski: Obiecuję poprosić kolegów z Noble Securities, aby na pewno DM BOŚ został zaproszony do konsorcjum dystrybucyjnego. Także ze swojej strony sugeruję również zwrócić się do DM BOŚ, aby był tym zainteresowany.
 • piter123 niepotwierdzony: Nie rozumiem tej gwarancji od Prezesa Książka - kiedy otrzymam od niego akcje jeśli nie wypłacona zostanie dywidenda?
  Sławomir Horbaczewski: Tak jak to zostało opisane w prospekcie, w takiej szczególnej sytuacji, po upływie trzyletniego okresu prawa do wyrównania, będą Państwo uprawnieni do otrzymania przedmiotowych akcji zablokowanych przez pana Mariusza Książek na rachunku inwestycyjnym w Noble Securities.
 • obligatariusz: Dlaczego emitujecie akcje a nie obligacje? Czy gwarantowana dywidenda nie zachwieje waszą kondycją finansową? Co sie stanie jak zabraknie spółce pieniędzy na dywidendę ?
  Sławomir Horbaczewski: Akcje co do zasady są księgowane w bilansie spółki jako kapitał, natomiast obligacje jako zobowiazanie, to jest fundamentalna różnica. Dywidenda nie zachwieje naszą kondycją finansową, ponieważ dywidendę wypłaca się z zysku, a więc jeżeli takowy zysk jest to spółka ma dobrą sytuację finansową. Ponadto, proszę zwrócić uwagę na rozpoczęcie publikowania przez Spółkę prognoz na najbliższy okres (vide nasz komunikat z 13 września br.). Moim zdaniem w bardzo trudnej do wyobrażenia sytuacji "jak zabraknie spółce pieniędzy na dywidendę" - akcjonariuszom z akcji niemych przysługuje w pierwszej kolejności tzw. 3-letnie prawo do wyrównania, a następnie prawo do otrzymania akcji zwykłych zablokowanych przez Mariusza Książek na rachunku w Noble Securities.
 • piter123 niepotwierdzony: Po co chcecie inwestować w myjnie skoro ich wyniki są bliskie zera od dawna?
  Sławomir Horbaczewski: Te wyniki od 1997 r. są i były co do zasady jednak dodatnie. Wydaje się nam, iż clou sprawy tkwi w tym, by sieć była znacząco większa, tak by osiągać efekt skali. Nasze doświadczenie w tym segmencie jest już kilkunastoletnia, osoby które tym się zajmują mają unikalną wiedzę i potrafią panować nad kosztami, co jest fundamentalne w tej branży. Moim zdaniem nasz problem polegał do tej pory na tym, że nie mieliśmy wystarczajacej determinacji, by skalę tej sieci powiększyć. Dziś rozpoczęliśmy ten proces, nie tylko otwiorzyliśmy już pierwszą myjnię poza Warszawą (w Koninie), to jeszcze w najbliższych miesiącach otworzymy kolejną w Warszawie, na Grochowie i 6 już realizowanych poza Warszawą. Zatem wydaje mi się, że to jest dobra strategia, aby ten segment również stał się istotny z punktu widzenia naszych wyników.
 • piter123 niepotwierdzony: Czy plan przejęcia innego dewelopera jest wciąż aktualny?
  Sławomir Horbaczewski: Wielomiesięczne prace, które podjeliśmy w tym obszarze przekonały nas, że w branży deweloperskiej na pierwszym miejscu są indywidualne kompetencje poszczególnych kluczowych osób w naszej organizacji. Dając im możliwość realizowania większych projektów, na parametrach które dzisiaj klienci akceptują, osiągniemy szybciej większą skalę prowadzonej działalności, nie narażając się na ryzyka związane z przejęciem innego podmiotu gospodarczego.
 • krewa: Czym spowodowana była rotacja Panów Nizio i Książka z zarządu do RN i odwrotnie?
  Sławomir Horbaczewski: Moim zdaniem nie tyle była to rotacja, co powrót pana Mariusza Książek do funkcji Prezesa Zarządu, którą sprawował uprzednio przez 14 lat.
 • SW-fan: Na czym polegają akcje nieme i czy można nimi handlować na parkiecie tak jak zwykłymi? Co z dywidendą jeżeli spółka nie będzie miała zysku?
  Sławomir Horbaczewski: Akcje nieme są w KSH od 2000 r., zatem sami byliśmy zaskoczeni, że nikt do tej pory na nie nie spojrzał w sensie możliwości ich emitowania, zwłaszcza będąc spółką giełdową. Akcje są popularne na innych rynkach, bardzo znane firmy korzystają z nich na co dzień. Przewidujemy, iż naszymi akcjami niemymi, w wypadku powodzenia oferty, będzie można handlować na rynku głównym GPW tak jak zwykłymi, będą one notowane osobno pod innym kodem.
  Tak jak uprzednio napisałem, w wypadku braku zysku w danym roku, co nie wydaje mi się prawdopodobne, akcjonariuszowi z akcji niemych w pierwszej kolejności przysługuje tzw. 3-letnie prawo do wyrównania, a następnie, w równie mało prawdopodobnym wypadku niepojawienia się dywidendy w tym 3-letnim okresie, prawo do otrzymania akcji zwykłych zablokowanych przez Mariusza Książek zablokowanych na rachunku w Noble Securities.
 • trigger: Czy spółka planuje w przyszłości kolejne emisje akcji niemych?
  Sławomir Horbaczewski: Jeżeli obecna oferta zakończy się powodzeniem, w co głęboko wierzę, nie sądzę abym rekomendował kolejną emisję naszych akcji niemych, co nie oznacza że nie będę zachęcał innych emitentów do wejścia na ten bardzo dobry moim zdaniem rynek innych instrumentów niż akcje zwykłe. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, iż nasz prospekt emisyjny jest tzw. prospektem 3-częściowym, tzn. ma dokument rejestracyjny co do zasady ważny przez rok, zatem nie tylko w odniesieniu do bieżącej oferty. Dokument ofertowy odnosi się jedynie do bieżącej oferty. Nie można wykluczyć, iż poprosimy naszego partnera, Noble Securities, aby w wypadku rozsądnego powodzenia oferty akcji niemych zastanowić się nad przeprowadzeniem oferty publicznej obligacji, tak jak to zapowiadaliśmy.
 • sasky: Dlaczego Marvipol zdecydował się na ofertę akcji niemych? Jakie są plusy dla inwestorów-nabywców tych papierów?
  Sławomir Horbaczewski: Staramy się zawsze odpowiadać na potrzeby tych z Państwa, którzy chcą od życia więcej. Wydaje mi się, że akcje nieme są instrumentem dla takich właśnie osób. Z jednej strony otrzymujecie Państwo coroczną możliwość otrzymywania dywidendy o 13 proc. stopie (!!!!!). Z drugiej strony, macie Państwo w ręku akcję, która nie tylko została przez biuro wyceniona wyżej niż wyznaczona cena, co zresztą mnie bardzo ucieszyło (wyznaczona cena to 12,30, a cena oszacowana przez biuro maklerskie w raporcie analitycznym to ponad 13 zł). Ponadto te akcje są nieme tylko w sensie bieżących, operacyjnych decyzji WZA, natomiast akcjonariusze niemi mogą oczywiście dbać o swoje interesy przy kluczowych dla Spółki głosowaniach wyszczególnionych w KSH. Zatem jest to instrument, moim zdaniem, bardzo atrakcyjny dla inwestorów.
 • Grisza niepotwierdzony: Czy dywidenda od akcji niemych będzie wypłacana niezależnie od uzyskiwanych przez spółkę zysków?
  Sławomir Horbaczewski: Co do zasady dywidenda wypłacana jest z osiąganych przez spółkę zysków, jednak przewidzeliśmy w statucie tzw. prawo do wyrównania (obecne w KSH), ponadto pan Mariusz Książek udostępnił, poprzez zablokowany rachunek w NS, swoje akcje jako zabezpieczenie.
 • trigger: Jak Pan ocenia perspektywy rynku deweloperskiego w kontekście kończącego się programu "rodzina na swoim" i konserwatywnego podejścia banków do udzielania kredytów na zakup mieszkań?
  Sławomir Horbaczewski: Jako deweloper zawsze zwracaliśmy uwagę, że najlepiej czujemy się na rynku stabilnym, zresztą zaczynaliśmy kilkanaście lat temu kiedy sytuacja na rynku deweloperskim była bardzo trudna. Zatem dla nas prowadzenie działalności gospodarczej w niezwykle trudnych warunkach nie jest niczym niezwykłym. Jeśli tylko nie będzie nadmiernego rozejścia się obiecywań Rządu w sprawie programu "Mieszkanie dla młodych" z faktyczną realizacją i wdrożeniem go w życie, to rynek będzie zachowywał się stabilnie. Natomiast banki muszą co do zasady być konserwatywne w swoim podejściu, taka jest natura banku jako takiego. Tym z Państwa, którzy żywią nadmierny entuzjazm wobec banków przypomnę starą brytyjską anegdotę, że "Bank to instytucja, która pożyczy parasol przy pięknej pogodzie, a zabierze go jak tylko pojawią się pierwsze oznaki pogorszenia pogody".
 • trigger: Jak wysoki jest strukturalny niedobór mieszkań na terenie na którym działa spółka?
  Sławomir Horbaczewski: Marvipol funkcjonuje na rynku warszawskim, który jest ewidentnie najbardziej perspektywicznym rynkiem w Polsce. Pomimo ogólnie niejednoznacznej sytuacji demograficznej w naszym kraju, według wszystkich znanych mi przewidywań, do roku 2050 w Warszawie nie tylko będzie się zwiększała liczba mieszkańców, ale również będzie się zdecydowanie poprawiał ich standard życia, stan majątkowy. Zatem aktualne badania rynku mieszkań potwierdzają iż utrzymanie kosztów prowadzonej działalności deweloperskiej pod kontrolą, a zatem możliwość oferowania klientom mieszkania w cenie akceptowanej przez rynek, jest dla nas najważniejsze.
 • sasky: Pytanie odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym - czy to już totalny dołek, czy też mieszkania na rynku jeszcze potanieją. Dla przykładu podam, że Gant rozpoczął właśnie kampanię wyprzedaży, gdzie oferuje rabaty 8-10 proc.
  Sławomir Horbaczewski: Wbrew dominującemu na rynku poglądowi, najważniejszą częścią składową mieszkań na rynku są koszty samej działki, a także generalnego wykonawcy (Marvipol buduje poprzez generalnego wykonawcę, nie ma w swojej strukturze firmy budowlanej, co jest naszym zdaniem w interesie klientów). Zatem proszę o rozważenie, czy rzeczywiście firmy budowlane (Generalni Wykonawcy), są w stanie jeszcze bardziej obniżać ceny swoich usług? Czy właściciele działek budowlanych są lub będą zainteresowani aby taniej niż obecnie sprzedawać je deweloperom? Marże które są realizowane w projektach deweloperskich odpowiadają w pierwszej kolejności ryzyku prowadzonej działalności deweloperskiej, przeciętny projekt deweloperski trwa wiele lat, zatem w większości wypadków rozpoczynany jest w innej rzeczywistości gospodarczej, a w innej kończony. Cykl koniunkturalny biegnie swoją drogą, a swoją biegnie cykl realizacji projektów deweloperskich. Zarządzanie ich wspólzależnością ich jest fundamentalne dla powodzenia dewelopera, a nie jest to zadanie proste.
 • MZK: Witam, spółka ma bardzo małą płynność akcji na giełdzie, czy jest jakaś szansa by mogło się to poprawić w najbliższym czasie?
  Sławomir Horbaczewski: Jest olbrzymia szansa, jeśli Państwo obejmiecie całą ofertę akcji niemych. Wydaje się że wówczas nie tylko akcje nieme będą bardzo płynnym instrumentem na giełdzie, ale przełoży się to też pozytywnie na płynność naszych akcji zwykłych.
 • Stefa niepotwierdzony: Dlaczego spółka zdecydowała się na emisję akcji niemych, czyli instrumentu nieobecnego jeszcze na polskim rynku, a więc o bardzo małej świadomości inwestorów o korzyściach lokowania kapitału w ten instrument, zamiast iść w kierunku emisji akcji zwykłych lub obligacji?
  Sławomir Horbaczewski: Marvipol właściwie od 1996 r., a więc od początku prowadzenia działalności gospodarczej, zawsze był innowacyjny i szukał tych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby osób chcących od życia więcej. Moim zdaniem, akcje nieme są znacznie ciekawszym instrumentem od akcji zwykłych, świadomość inwestorów będzie tym szersza, im więcej różnych instrumentów będzie na rynku.
 • Szwagier niepotwierdzony: W IIIQ nastąpił spory spadek zysku z działalności operacyjnej, jakie są tego powody?
  Sławomir Horbaczewski: Proszę o wzięcie pod uwagę, iż istotnym segmentem działalności gospodarczej Marvipol SA jest działalność deweloperska, która pozwala na uwzględnianie przychodów w rachunku w momencie przekazywania lokali klientom. Zatem w kwartałach, w których nie rozliczamy inwestycji deweloperskich, takich przychodów nie raportujemy. Aż do III kw. br. nie mieliśmy tylu inwestycji deweloperskich, aby w każdym kwartale rozliczać którąś z nich. Wydaje się, że poczynając od IV kw. br. będziemy zasadniczo już w każdym kwartale rozliczać, jeżeli nie w całości inwestycję deweloperską, to poszczególny jej etap. Zatem zwiększenie skali prowadzonej działalności gospodarczej umożliwi nam bardziej regularne raportowanie przychodów z segmentu deweloperskiego.
 • ms118611 niepotwierdzony: Dlaczego akcje nieme a nie po prostu obligacje? Sam Pan kiedyś mówił, że emisja akcji jest najdroższą metodą pozyskania kapitału, dlaczego zatem nie wypuścić kolejnej serii obligacji? Czyżby niechęć do wypłaty odsetek?
  Sławomir Horbaczewski: Podtrzymuję pogląd, że emisja akcji jest istotnie najdroższą metodą pozyskania kapitału. Niemniej jednak aby emitować obligacje (instrument dłużny), musimy w pierwszej kolejności zwiększyć kapitały własne. W dzisiejszych realiach rynkowych emisja akcji zwykłych nie byłaby dla rynku tak atrakcyjna jak emisja akcji niemych. Zresztą, emitując akcje nieme, w sensie formalnym emitujemy instrument udziałowy jakim jest akcja, powiększamy swoje kapitały, polepszamy swoją pozycję negocjacyjną wobec banków, z drugiej strony oferujemy rynkowi instrument w sensie ekonomicznym o wielu cechach obligacji, jak np. b. wysoka dywidenda - 13 proc. przy jednoznacznie gołębiej polityce RPP, staje się coraz bardziej atrakcyjne. Zakładając powodzenie akcji niemych zaoferujemy rynkowi nową jakość, przyciągiemy do siebie inwestorów bardziej świadomych, a więc tych, na jakich w długiej persektywie nam najbardziej zależy.
 • MZK: Szykujecie nową emisję bez prawa poboru, do kogo bedzie skierowana, jaka bedzie cena emisyjna i na co zostaną przeznaczone środki?
  Sławomir Horbaczewski: Nowa emisja akcji niemych jest skierowana do tych inwestorów, którzy poszukują innowacyjnych instrumentów finansowych, jednak bezpiecznych co do zasady i umożliwiających osiąganie wielorakich korzyści z zainwestowanego kapitału. Cena emisyjna podana w prospekcie to 12,30 zł, zatem przewidywana stopa dywidendy to 13 proc. Środki zostaną przeznaczone na wszystkie 3 segmenty prowadzonej przez Marvipol SA działalności: deweloperską - na zakup bardzo atrakcyjnie dziś wycenianych gruntów pod nowe projekty, dalszy rozwój sieci myjni, w tym przy sklepach Kaufland w całej Polsce, dalszy rozwój sieci sprzedaży i serwisowania samochodów Land Rover, Jaguar czy Aston Martin. PRzypomnę, że poprzez spółki zależne jesteśmy generalnym importerem tudzież wyłącznym dealerem dla Land Rover, Jaguar, Aston Martin. Caterham i Lotus.
 • Bartek niepotwierdzony: Czy Spółka odczuwa spowolnienie w sprzedaży budowanych mieszkań?
  Sławomir Horbaczewski: Rynek jest rzeczywiście bardzo wymagający, ale naszym zdaniem to naturalna i zdrowa kolej rzeczy. Pamiętajmy że łatwy rynek usypia, im bardziej rynek jest wymagajacy, tym bardziej jesteśmy, bo musimy być, efektywni.
 • Gość niepotwierdzony: Gdyby pan był inwestorem, to wolałby pan kupić akcje Marvipolu z gwarantowaną dywidenda, czy obligacje Marviplu
  Sławomir Horbaczewski: Najchętniej stworzyłbym sobie portfel mieszany, odpowiednio ustalając proporcje między akcjami Marvipol SA uprzywilejowanymi co do dywidendy i obligacjami Marvipol SA. Przypomnę, że większość naszych obligacji jest notowana na Catalyst, co umożliwia ich zakup zarówno na rynku pierwotnym jak i w każdym momencie na rynku wtórnym. Zresztą, emitowaliśmy już do tej pory trzy serie obligacji zamiennych na akcje, co świadczy o tym, że zawsze poszukiwaliśmy rozwiązań najbardziej atrakcyjnych zarówno dla inwestora jak i dla siebie. Pogodzenie interesów inwestora z interesami emitenta to chyba klucz do sukcesu na rynku kapitałowym.
 • Gość niepotwierdzony: Prośba o krótki komentarz do wyników finansowych za III kw. - skąd strata netto, jakie są perspektywy na IV kwartał? Czy 2012 r. zamkniecie na plusie?
  Sławomir Horbaczewski: Podkreślaliśmy w sprawozdaniu finansowym, że jest ono zgodne z prognozami opublikowanymi 13 września br., strata netto wynika z braku rozliczenia w III kw. nawet fragmentu jakiejkolwiej inwestycji deweloperskiej, co zresztą jest bardzo charakterstyczne dla branży deweloperskiej, że w kwartałach w których zgodnie z MSR 18 nie rozpoznajemy przychodów z działalności deweloperskiej, wyniki nie są dodatnie. W IV kw. br. rozpoczniemy rozliczanie jedej z dużych inwestycji deweloperskich, zgodnie z opublikowanymi prognozami rok 2012 r. zamkniemy na plusie.
 • MZK: Ten rok jest trudny dla deweloperów, a przyszły zapowiada się wcale nie lepiej. Jakie macie prognozy jeśli chodzi o własne wyniki na 2013 rok?
  Sławomir Horbaczewski: Zgodnie z prognozami opublikowanymi w dniu 13 września br. zarówno 2012 jak i 2013 zamkniemy na plusie, w szczególności w 2013 r. wyniki dodatnie będą znaczące, bardzo Pańśwa proszę o spojrzenie do zakładki "raporty bieżące" w naszej sekcji dla inwestorów strony www.marvipol.pl
 • ms118611 niepotwierdzony: Czy Marvipol zamierza w tak trudnych dla deweloperów czasach inaczej rozłożyć akcenty, tzn. skupić się bardziej na branży motoryzacyjnej, która przecież również jest w najtrudniejszej sytuacji od kilku lat?
  Sławomir Horbaczewski: Wydaje się, iż zarówno segment deweloperski jak i segment motoryzacyjny są fundamentalnie zdrowe, proszę wziąć pod uwagę, iż tacy deweloperzy jak Marvipol nigdy nie budowali i wciąż nie budują mieszkań bez ich równoległej sprzedaży (w sensie podpisywania umów przedwstępnych). Zatem w Polsce my nie mamy takiej sytuacji, jak w niektórych innych krajach Unii, gdzie pobudowano zbyt dużo mieszkań bez zwracania uwagi na możliwość ich sprzedaży. Zresztą moim zdaniem najbardziej negatywny wpływ na rynek deweloperski w Polsce miało wejście na ten rynek w latach 2004-2008 nieprzewidywalnych inwestorów zagranicznych, którzy nadmiernie podbili ceny nieruchomości, zaburzając funkcjonowanie rynku, nic nie wnosząc w sensie merytorycznym. Natomiast w branży motoryzacyjnej Marvipol SA funkcjonuje w specyficznej niszy, gdzie popyt jest bardzo stabilny, wręcz stwierdziłbym, że jest on w dużej mierze uniezależniony od cyklów koniunkturalnych.
 • Szwagier niepotwierdzony: W SF za IIIQ rubryka Kontrakty terminowe Forward jest pusta. Oznacza ro, że spółka nie zawierała kontraktów, czy też wyszła na nich na zero?
  Sławomir Horbaczewski: Co do zasady my nigdy nie zawieraliśmy i nie zawieramy innych kontraktów forward niż zabezpieczających marżę handlową na realizowanych kontraktach handlowych. Są to kontrakty w spółkach zależnych segmentu motoryzacyjnego, gdzie z oczywistych względów prowadzimy transakcje handlowe rozliczane w walucie obcej.
 • abc niepotwierdzony: Czy kwota/procent dywidendy będzie co rok stała?
  Sławomir Horbaczewski: Tak, zgodnie z informacjami opublikowanymi 14 listopada w prospekcie, będzie to 13 proc. stopa dywidendy w stosunku do ceny emisyjnej akcji niemej. Przy cenie 12,30 będzie to nie mniej niż 1,60 zł.
 • Stefa niepotwierdzony: Czy Spółka sondowała rynek inwestorów instytucjonalnych pod kątem zainteresowania ofertą akcji niemych?
  Sławomir Horbaczewski: Co do zasady prowadzimy nieustający dialog z rynkiem finansowym, wydaje sie nam że rynek poszukuje innych instrumentów niż dotychzasowe, niestety emitenci jednak nie są gotowi oferować rynkowi takich innowacyjnych instrumentów. W Grupie Marvipol prowadziliśmy dłuższy dialog wewnętrzny zanim zdecydowaliśmy się na akcje nieme. Nie była to decyzja przypadkowa czy podjęta pod wpływem chwili, wiosną tego roku prowadziliśmy takie dość intensywne rozmowy. Po raz pierwszy, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, nie wszyscy pośrednicy na rynku finansowym byli zainteresowani współpracą w tym zakresie, co mnie dziwi biorąc pod uwagę malejące przychody na rynku finansowym. Widzę tutaj duży wpływ zamykania się instytycji finansowych na realny rynek, za dużo transakcji pośrednicy robią dziś między sobą, zamykając Emitentom dostęp do rynku.
 • Grisza niepotwierdzony: Czy Noble sporządzi przy okazji oferty jakąś analizę Marvipolu, która będzie ogólnie dostępna?
  Sławomir Horbaczewski: Z dużą radością zauważyłem takową analizę w środę, 14 listopada, na stronie Noble Securities. Za zgodą kolegów z NS zamieściliśmy ją również na naszej stronie, w zakładce Raporty Analityczne w sekcji dla inwestorów. Zapraszam gorąco na naszą stronę www.marvipol.pl
 • Stefa niepotwierdzony: Czy ze względu na dywidendowy charakter akcji Spółka spodziewa się dużego obrotu na rynku wtórnym akcji?
  Sławomir Horbaczewski: Oczekuję dużego popytu na akcje nieme, jest to korzystny instrument właściwie pod każdym względem dla inwestora. Sądzę że będzie podlegał bardzo dużemu obrotowi na rynku wtórnym, ponieważ to w skrócie jest tak, jakby Państwo wsiedli do windy jadącej w górę, majac na każdym piętrze możliwość przejścia do windy obok, również mogącej jechać w górę, ale znacznie szybciej.
 • abc niepotwierdzony: Czy akcje nieme są tańszym rozwiązaniem pozyskania funduszy niż emisja obligacji?
  Sławomir Horbaczewski: Dla nas jako emitenta jest to droższy instrument, jest to również instrument mniej dogodny dla akcjonariuszy dotychczasowych, gdyż oddaje jednak część udziałów w kapitale spółki. Niemniej jednak z pubktu widzenia Emitenta, Marvipol SA powiększa kapitały własne, umożliwia pozyskanie nowych, bardzo wartościowych akcjonariuszy, poprawia wskażniki ekonomiczne spółki, co jest szalenie istotne także dla banków kredytujących spółkę, ale również dla nabywców mieszkań, którzy coraz częściej zwracają uwagę na kondycję dewelopera. Albert Einstein powiedział, że "Aby stawić czoła nowym wyzwaniom trzeba myśleć na wyższym poziomie niż w tym momencie, kiedy te wyzwania się pojawiły". Zatem Marvipol SA dochodząc już do tego momentu, kiedy znacznie zwiększył skalę prowadzonej działalności, równocześnie stworzył sobie kolejne możliwości dlaszej ekspansji i generowania zysku, musi w pierwszej kolejności zwiększyć kapitały własne, aby nadal korzystać z instrumentów dłużnych.
 • ChiefMike: Marvipol można kupić w DM, Bossa. Czy spółka zakłada spadek cen nieruchomości ?
  Sławomir Horbaczewski: Bardzo jestem z tego faktu zadowolony, że Dom Maklerski BOŚ SA uwzględnia nas w swojej działalności, dla mnie jest to jeden z najbardziej aktywnych i przyjaznych dla inwestorów detalicznych domów maklerskich, zresztą o bardzo ustabilizowanej i otwartej kadrze. Co do nieruchomości - moim zdaniem wszystko ma swoje granice, również spadek cen.
 • Grisza niepotwierdzony: Spółka ma też podobno sprzedawać obligacje. Kiedy jest to planowane i jaki jest ich kupon?
  Sławomir Horbaczewski: Po uplasowaniu akcji niemych, opierajac się na dokumencie rejestracyjnym który umożliwia nam powrót na rynek kapitałowy w perspektywie 12 miesięcy, bierzemy to po pod uwagę, tak jak to zapowiadaliśmy wcześniej. Jednak jes za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje w tym zakresie. Dziś najważniejsze jest dla nas pełne powodzenie emisji akcji niemych, zdajemy sobie sprawę, że również z punktu widzenia rynku jest to kluczowe wydarzenie. Jeżeli zainteresujemy akcjami niemymi, w pzypadku pełnego powodzenia oferty, kolejnych emitentów, to stworzymy nową jakość na rynku kapitałowym.
 • Jarek niepotwierdzony: Jakie spółka ma przewidywania co do kształtowania się cen mieszkań w Warszawie?
  Sławomir Horbaczewski: Naszym zdaniem nie ma już miejsca na dalsze obniżki cen, zresztą nasz Prezes Mariusz Książek, większościowy akcjonariusz, niedawno zwrócił uwagę w mediach na to, że rynek będzie teraz poszukiwał okazji do racjonalnego odbicia się w górę. Deweloperzy rozpoczynający dzisiaj budowę i oferowanie inwestycji, bazują na znacznie niższej bazie kosztowej niż jeszcze kilka lat temu. Zarówno sprzedawcy działek jak i firmy budowlane zachowują się dziś znacznie bardziej rozsądnie niż w okresie boomu nadmiernie pobudzonego przez inwestorów zagranicznych.
 • Stefa niepotwierdzony: Jak możemy przeczytać w licznych publikacjach prasowych są Państwo pionierami na polskim rynku kapitałowym, który przeprowadza emisję akcji niemych. Czy decydując się na emisję tych instrumentów, inspirowali się Państwo przykładem konkretnego podmiotu, który dokonał emisji akcji niemych na rynku zagranicznym?
  Sławomir Horbaczewski: Jest wiele bardzo ciekawych przykładów, proszę spojrzeć w puerwszej kolejności na rynek niemiecki, giełdę we Frankfurcie, gdzie instrument ten jest bardzo popularny i wręcz trochę nawet szkoda, że wcześniej nie zaczął funkcjonować w Polsce.
 • Ala niepotwierdzony: No właśnie. Chyba wiele osób mających rachunki w innych biurach czeka na informacje o konsorcjum. Jestem zainteresowana aby i w DM PKO BP można było zapisać się na akcje
  Sławomir Horbaczewski: Bardzo dziękuję za ten sygnał, zaraz po czacie poproszę kolegów z NS aby konsorcjum dystrybucyjne było jak najszersze, sam od wielu lat mam rachunek w Banku PKO BP.
 • Blondi niepotwierdzony: Czy w przyszłości planowane są dodatkowe emisje obligacji lub akcji, czy uzależniacie Państwo kolejne ruchy od "sukcesu" tej emisji?
  Sławomir Horbaczewski: Bardzo ważna jest dla nas ta konkretna emisja akcji niemych, zakładam że jej powodzenie będzie pełne i ze swojej strony nie przewiduję rekomendowania kolejnych emisji akcji w najbliższym czasie. Myślę, że zarówno pan Mariusz Książek, większoścowy akcjonariusz, jak i koledzy z zarzadu Spółki podzielają mój pogląd. Co innego jeżeli chodzi o emisję obligacji - tutaj musimy być bardzo skupieni na uwzględnieniu interesów banków jak i naszych przyszłych potencjalnych obligatariuszy. Zatem będziemy korzystać zarówno z kredytów bankowych jak i obligacji.
 • georgio: czy to prawda, że stopa dywidendy od akcji niemych ma być bardzo wysoka?
  Sławomir Horbaczewski: Tak, wydaje się nam, że 13 proc. stopa dywidendy jest bardzo atrakcyjna dla akcjonaruszy, ponadto pamiętajmy cały czas, że cena akcji może również korzystnie kształtowac się dla inwestorów na rynku wtórnym. Z punktu widzenia inwestorów akcja niema ma bardzo wiele cech wspólnych z obligacjami zamiennymi, niemniej jednak w naszym konkretnym wypadku stopa dywidendy jest istotnie wyższa niż rentowność obligacji zamiennych.
 • abc niepotwierdzony: Czemu akcje nieme wyceniono są po 12.30, a nie jak zwykłe które są na gpw po 9zł ?
  Sławomir Horbaczewski: Proszę o wzięcie pod uwagę, iż są to inne akcje. Nie są one tożsame, zresztą będą notowane na GPW pod innymi kodami jako odrębny instrument finansowy.
 • Gość niepotwierdzony: W jaki sposób będzie można wyjść z inwestycj i w akcje nieme Marvipolu jeżeli w arkuszu nie będzie większych ofert kupna tak jak w tej chwili na akcjach Marvipolu. Czy będzie można je sprzedać np. Noble jak to zostanie rozwiązane w przypadku gdy będę chciał sprzedać pilnie akcje za 500 tys. zł Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  Sławomir Horbaczewski: Ponieważ i tak przekroczyłem już czas dwóch godzin przeznaczonych przez Redakcję na czat, odpowiem na to pytanie jako ostatnie, jednak jeśli Państwo potwierdzicie redakcji, że czat powinien być potwórzony, bardzo chętnie za tydzien lub dwa będę ponownie do Państwa dyspozycji.
  Zatem co do powyższego pytania - jesteśmy przeświadczeni, że zarówno dotychczasowe zainteresowanie jak i charakter tego instrumentu spowodują że bardzo trudno będzie zaspokoić popyt. Nie sądzę aby nie było dalszego wtórnego zainteresowania tym instrumentem.
 • Sławomir Horbaczewski: Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za zainwestowany w nasz czat czas i proszę bardzo o zajrzenie na stronę www.Marvipol.pl tudzież www.NobleSecurities.pl, mamy tam zarówno prospekty emisyjne, raport analityczny który mnie szczególnie ucieszył, prezentację jak i folder korporacyjny, z którego jesteśmy szczególnie dumni, bo dopiero wczoraj wieczorem go skończyliśmy :)
 • moderator: Ja również dziękuję wszystkim Inwestorom za niezwykle aktywny udział oraz Gościowi za znaczne przedłużenie zaplanowanego czasu i obszerne odpowiedzi. Za najciekawsze pytania nagrody otrzymują: Sasky, SW-fan oraz Milioner. Prosimy o kontakt przez facebooka lub pod adresem biuro@stockwatch.pl. Do zobaczenia na kolejnych czatach!
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,36% +25 071,75 zł 45 071,75 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy