pixelg
Tomasz Hryniewicz - wiceprezes zarządu w Grupie Azoty

Czat z przedstawicielem Grupy Azoty, panem Tomaszem Hryniewiczem, wiceprezesem zarządu

Dyskusja odbyła się dnia: 16.04.2021, godziny 14:00
Tomasz Hryniewicz - wiceprezes zarządu w Grupie Azoty: Zaraportowaliśmy dobre wyniki finansowe i operacyjne za rok 2020, mimo bardzo trudnych okoliczności makroekonomicznych Tomasz Hryniewicz - wiceprezes zarządu w Grupie Azoty

W piątek, 16 kwietnia 2021 roku, o godz. 14:00 odbędzie się czat z Tomaszem Hryniewiczem wiceprezesem zarządu Grupy Azoty odpowiedzialnym m.in. za: kontroling, finanse, zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym oraz relacje inwestorskie, prezesem zarządu Grupy Azoty Puławy. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi przez spółki z Grupy Azoty w 2020 roku.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Tomaszem Hryniewiczem, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania będą wyniki spółki za 2020 rok.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
 • moderator: Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie, przedłuża się konferencja wynikowa Grupy Azoty dla analityków, w której udział bierze pan Tomasz Hryniewicz. Z tego powodu rozpoczęcie czatu opóźni się o przynajmniej 15 minut. Dziękujemy za cierpliwość.
 • Tomasz Hryniewicz: Szanowni Państwo, przepraszamy za małe spóźnienie związane z przedłużoną konferencją dla analityków. Za chwilę startujemy.
 • anty_teresa: Co będzie surowcem do produkcji tworzyw biodegradowalnych i jaka będzie ich cena w porównaniu do normalnych tworzyw?
  Tomasz Hryniewicz: Tworzywa biodegradowalne to takie, które rozkładają się pod wpływem czynników środowiskowych takich jak: temperatura, fermentacja itd. Natomiast surowcami do ich produkcji mogą być zarówno surowce kopalne typu ropa naftowa, gaz ziemny jak i biosurowce, np. bioetanol wytwarzany z roślin. Dużą rolę będą odgrywać oczywiście surowce pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych przetworzone do postaci podobnej do ropy naftowej.
 • Michał: Czy widać istotną poprawę marż w tworzywach i w chemii w ostatnich tygodniach/miesiącach?
  Tomasz Hryniewicz: W ostatnich tygodniach obserwujemy poprawę marż na rynku tworzyw.
 • Michał: Czy marże w tworzywach znacząco wzrosły w ostatnim czasie dzięki wyższym cenom poliamidu, czy ze względu na równoczesny wzrost cen benzenu i fenolu, nie należy spodziewać się poprawy wyników w najbliższym czasie?
  Tomasz Hryniewicz: Główną przyczyną wzrostu cen tworzyw jest wysoki popyt. Wzrostowi cen towarzyszy równoczesny wzrost cen surowców.
 • Krystian Brymora (BDM): - czy oprócz rekompensat (69 mln PLN) i wpływów z TA 4.0 (9 mln PLN), spółka odnotowała w 4Q20 nietypowe zdarzenia o charakterze jednorazowym ?
  Tomasz Hryniewicz: Na poziomie skonsolidowanym nie było - poza określonymi w pytaniu - innych istotnych zdarzeń jednorazowych.
 • Szymon Struzik: Czy Grupa Azoty będzie w stanie udźwignąć ciężar inwestycji w Polyolefins i jednocześnie wypełnić założenia Zielonego Ładu, co na pewno będzie wiązało się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi?
  Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty wniosła już do projektu „Polimery Police” cały wymagany wkład w formie wpłat kapitału i pożyczek podporządkowanych i ma zabezpieczone źródła finansowania w zakresie ewentualnego finansowania dodatkowego o charakterze gwarancyjnym. Aktualnie nie są zakładane dodatkowe nakłady na realizację tej inwestycji, dlatego też zagadnienia związane z „Zielonym Ładem” będą priorytetowym kierunkiem nakładów inwestycyjnych Grupy w najbliższych okresach. Grupa planuje finansować wymagane działania zarówno z dostępnych środków własnych, jak również z dostępnych środków unijnych oraz krajowych przewidzianych na finansowanie transformacji energetycznej. Możliwa jest także realizacja projektów dotyczących Zielonego Ładu z udziałem innych partnerów biznesowych.
 • Gość: Czy Państwa zdaniem odbicie na bieli tytanowej w IV kw. ma charakter trwały i niskie marże odeszły już w zapomnienie?
  Tomasz Hryniewicz: Biorąc pod uwagę wyniki bez wpływu testu, sytuacja na ryku bieli w 1Q21 daje podstawę do poprawy wyników. Popyt na biel utrzymuje się na wysokim poziomie, w 1Q21 spodziewany jest także wzrost cen bieli tytanowej.
 • Michał: Czy Spółka zamierza aktualizować rezerwy w 2-4Q21 z tyt. rosnących cen CO2? Czy wyższe rezerwy na CO2 będą miały negatywny wpływ na EBITDE w 2-4Q21?
  Tomasz Hryniewicz: Spółka zabezpieczyła wcześniej w kontraktach terminowych niedobór uprawnień do emisji CO2 na rok 2021, a tym samym nie przewiduje się negatywnego wpływu obserwowanego od początku roku wzrostu notowanych cen rynkowych uprawnień do emisji na wyniki i EBITDA spółki w 2021 roku.
 • Gość: Jaki był w IV kw. udział w sprzedaży nawozów spełniających wymagania Zielonego Ładu?
  Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty wprowadziła na rynek krajowy mocznik z inhibitorem ureazy (Pulrea), który ma ograniczać emisję amoniaku do atmosfery oraz wprowadziła do sprzedaży nawozy wieloskładnikowe typu Fosfarm, które wpisują się w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Nawozy stanowiły w Q4 niewielki udział wolumenowy, ale będzie on rozwijany w 2021 r.
 • Gość: Jak Grupa Azoty zamierza zrekompensować brak dopłat do CO2 w najblizszych latach? Jak widać wynik za 2020 jest zbudowany głównie przez rekompensaty z tego tytułu.
  Tomasz Hryniewicz: W głównej mierze liczymy, iż następne lata będą „wolne” od rożnego rodzaju turbulencji rynkowych które w znaczącym stopniu podniosło ryzyko prowadzenia biznesu zwłaszcza w naszych segmentach B2B (Tworzywa, Melamina), które dość mocno odczuły okres pandemiczny.
 • Michał: Jaki jest udział Grupy Azoty (łącznie z konsolidowanymi Policami) w equity w Polimerach Police?
  Tomasz Hryniewicz: Udział Grupy Azoty łącznie z Grupą Azoty ZChP w kapitale zakładowym GA Polyolefins wynosi 64,93 proc.
 • Gość: Czy budowa bloku węglowego przy obecnych cenach uprawnień do emisji CO2 ma uzasadnienie ekonomiczne?
  Tomasz Hryniewicz: Tak, jako jedyne aktualnie dostępne źródło zasilania w na dzień dzisiejszy dla tej lokalizacji w tej ilości.
 • Michał: Czy ceny frachtu negatywnie wpływają na któryś z segmentów?
  Tomasz Hryniewicz: Ogólnie ujmując, sytuacja kosztowa dla dostaw morskich poprawia się, gdyż ceny frachtów po rekordowych wzrostach ostro spadają i osiągają w niektórych rejonach świata nawet poziomy z roku 2018 czy 2019.

  Co do wpływu na poszczególne segmenty grupy, to oceniam, że wpływ, jeżeli będzie odczuwalny, to relatywnie na niskim poziomie, choćby ze względu na fakt, że rynkiem właściwym Grupy Azoty jest Europa.
 • Gość: Ile wynosi wskaźnik net debt/EBITDA w Grupie z uwzględnieniem długu na projekt Polimery Police?
  Tomasz Hryniewicz: Naszym zdaniem podawanie tego typu informacji nie jest miarodajne, z uwagi na fakt, iż projekt Polimery Police realizowany jest w formule project finance bez regresu do Grupy.

  Wkład kapitałowy i poziom pożyczek podporządkowanych jakie Grupa Azoty udzieliła Spółce GA Poliolefin jest uwzględniony we wskaźniku który - pragniemy przypomnieć - na dzień 31.12.2020 nie przekracza poziomu 2.1.
 • Gość: Kiedy segment tworzyw odzyska rentowność na poziomie zysku operacyjnego? Czy w I kw. delty z notowań były bardziej korzystne niż w IV kwartale?
  Tomasz Hryniewicz: Wyniki segmentu tworzyw uległy znaczącej poprawie i spodziewamy się, że ta sytuacja się utrzyma w dłuższym czasie. Spready pomiędzy cenami sprzedaży a notowaniami surowców w Q1 2021 są wyższe od spreadów z Q4 2020.
 • Gość: Witam. Co Zarząd sądzi obecnej wycenie akcji Spółki? Czy są one obecnie niedowartościowane biorąc pod uwagę dobre wyniki za rok 2020 i dobrą koniunkturę na giełdzie wśród innych spółek przemysłowych.
  Tomasz Hryniewicz: Zarząd spółki dokłada wszelkich starań w celu budowy wartości dla akcjonariuszy, czego rezultatem są m.in. zaraportowane dobre wyniki finansowe i operacyjne za rok 2020, mimo bardzo trudnych okoliczności makroekonomicznych.

  Aktualnie w zaawansowanej fazie jest opracowanie aktualizacji strategii na lata 2021-2030. W ocenie zarządu, konsekwentnie podejmowane działania winny znaleźć odzwierciedlenie w wycenie akcji spółki.
 • Gość: Czy Spółka ma już zabezpieczone wszystkie prawa do emisji CO2 na 2021? Ile wynoszą w przybliżeniu roczne koszty zakupu dodatkowych jednostek?
  Tomasz Hryniewicz: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie: Spółka zabezpieczyła wcześniej w kontraktach terminowych cały niedobór uprawnień do emisji CO2 na rok 2021. Koszty zakupu tych jednostek na rok 2021 (tj. wykonania wcześniej zawartych kontraktów terminowych kształtować) się będą na poziomie ponad 14 mln EUR.
 • Gość: Jaką średnioroczną EBITDĘ będą generować Polimery Police po uruchomieniu w 2023?
  Tomasz Hryniewicz: Poziom średniorocznej EBITDA generowanej przez Polimery Police będzie w dużej mierze zależny od poziomu efektywnego spreadu pomiędzy surowcem a produktem: propanem a polipropylenem, które są wyceniane comiesięcznie i zależą od warunków rynkowych. Prognozy zawarte w modelu finansowym spółki wskazują na solidne podstawy Projektu i pozwalają na generowanie istotnie dodatnich przepływów pieniężnych.
 • inwestor_2k: Surowce, materiały i usługi drożeją w zawrotnym tempie. Czy nakłady na Polimery Police wzrosną względem pierwotnych szacunków?
  Tomasz Hryniewicz: Projekt Polimery Police jest realizowany w formule EPC LSTK („Zaprojektuj i wybuduj, za cenę ryczałtową pod klucz”), to znaczy m.in., że zapisy kontraktowe zabezpieczają spółkę przed potencjalnym wzrostem cen surowców, materiałów i usług.
 • Gość: Witam Czy nowa strategia zakłada konsolidację działów z poszczególnych firm i ewentualną redukcję zatrudnienia?
  Tomasz Hryniewicz: Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 jeszcze powstaje. Zmieści w sobie strategie segmentów biznesu i strategie funkcjonalne obszarów wsparcia. Wśród ważnych rozdziałów Strategii funkcjonalnych będzie również rozdział „Ludzie Azotów”, a w nim poruszymy rozwój kapitału ludzkiego, politykę personalną, ochronę danych osobowych.
 • AT: Czy po aktualizacji założeń i zmiany ścieżek cenowych związanych z pandemią COVID19 strategiczne cele rentowności EBIT i EBITDA się nie zmieniły?
  Tomasz Hryniewicz: Trzymamy się dotychczasowej strategii oraz wyników EBIT i EBITDA. Ewentualne zmiany ogłosimy w nowo tworzonej strategii.
 • gość: Skoro są Państwo pozytywni na marże w tworzywach, chemii i nawozach, to dlaczego dzisiaj na PAP Spółka wypowiedziała się o negatywnych perspektywach, przez wzrost kosztu surowców?
  Tomasz Hryniewicz: Raczej sporych wyzwaniach, tak, z racji na nie pewność co do wpływu COVID-19 zarówno na ceny surowców jak i zawirowania rynkowe
 • Gość: Czy gdyby nie spadek stóp procentowych spółka byłaby zmuszona do dokonywania odpisów na instalacji tworzyw?
  Tomasz Hryniewicz: Pragniemy zaznaczyć, iż w okresie sprzed obniżki stóp także nie widzieliśmy konieczności dokonywania odpisów w segmencie Tworzywa.
 • Gość: Biorąc pod uwagę realizację inwestycji z zakresu Green Deal, czy rozważacie zamianę paliwa na gaz z węgla w Elektrowni Puławy, tak jak zrobił to PKN Orlen w Elektrowni Ostrołęka?
  Tomasz Hryniewicz: Na tę chwile nie ma alternatywy dla tej lokalizacji w takim zapotrzebowaniu - opisywałem w poprzedniej odpowiedzi.
 • Gość: Dlaczego ZAK rozwija własne centrum B+R, a nie prowadzicie tych badań na poziomie grupy?
  Tomasz Hryniewicz: Grupa rozwija swoje kompetencje w zakresie własnego B+R w różnych lokalizacjach i w sposób profilowany oraz uzależniony od potrzeb biznesowych i trendów rynkowych i regulacyjnych.

  I tak centrum B+R w Tarnowie specjalizuje się w badaniach dotyczących tworzyw i nawozów oraz jako jednostka nadrzędna koordynuje prace badawcze w całej Grupie.

  W Puławach rozwijane są kompetencje B+R sprofilowane na biotechnologie, natomiast wspomniane centrum B+R w Kędzierzynie będzie dedykowane produktom OXO (specyficznych dla ZAK) oraz paliwom alternatywnym w tym wodorowi.
 • Gość: Jak nowy zarząd ocenia decyzję o rozbudowie mocy wytwórczych w tworzywach, które podjęto w ubiegłych latach?
  Tomasz Hryniewicz: To była bardzo dobra decyzja.
 • Gość: Jaką część praw do emisji macie zabezpieczonych na rok 2022 i 2023?
  Tomasz Hryniewicz: Obecnie poziom zabezpieczenia przez spółkę niedoboru uprawnień do emisji na rok 2022 kształtuje się na poziomie ponad 30 proc., natomiast na rok 2023 spółka nie zabezpieczała dotąd niedoboru uprawnień.
 • Gość: O ile proc. wyższe marże notujecie na poliamidzie modyfikowanym?
  Tomasz Hryniewicz: Marże na poliamidzie modyfikowanym są wyższe w odniesieniu do Q4 2020.
 • Gość: Czy dobrze zrozumiałem podczas konferencji, że spółka dokonała rozwiązania odpisów? Czy to rozwiązanie jest widoczne także w wynikach skonsolidowanych?
  Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty przeprowadziła testy na utratę wartości na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, w wyniku których nie stwierdzono konieczności dokonywania ani rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

  Rozwiązania odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego miały natomiast miejsce na poziomie spółek zależnych - Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Puławy - o czym spółki te poinformowały w swoich sprawozdaniach finansowych oraz w raportach bieżących. Ze względu na inne wartości majątku na poziomie spółek zależnych i na poziomie skonsolidowanym, co wynika z wycen majątku dokonywanych przy nabyciu spółek zależnych, zdarzenia te nie miały wpływu na skonsolidowane dane finansowe GK Grupa Azoty za 2020 rok.
 • Gość: Czy w nowej strategii trzeba się spodziewać znacznych wydatków na proekologiczne rozwiązania?
  Tomasz Hryniewicz: Wszystko wskazuje na to, że w dekadzie 2021-2030 regulacje prawne, unijne i krajowe, będą jeszcze bardziej rosły w znaczenie dla przemysłu, zwłaszcza chemicznego. Na szczęście są one zbieżne z oczekiwaniami społecznymi w Europie, więc rośnie też grono naszych klientów, którzy są zainteresowani produktami, spełniającymi ekologiczne oczekiwania. Zatem zmienia się logika nie tylko nasza, ale i naszych konkurentów. Nasze plany inwestycji obejmują oczywiście wydatki proekologiczne, nie aż tak jednak przytłaczające, jak mogło się wydawać na pierwszy rzut oka.
 • Gość: Ceny pszenicy, rzepaku, czy kukurydzy notowały w 4Q najwyższe ceny od wielu lat. Dlaczego nie przełożyło się to na ceny nawozów?
  Tomasz Hryniewicz: Podwyżki cen zawsze działają z opóźnieniem do podwyżek cen płodów rolnych, dlatego będą one miały większe znaczenie w Q1 2021 r.
 • Gość: Dzień Dobry Panie Prezesie, czy wysokie ceny zbóż miały przełożenie na ceny nawozów w I kw. jak te ceny wyglądały r/r i q/q? Czy Azotom udało się wykorzystać tę jak się wydaje dobrą sytuację i w najważniejszym, pierwszym kwartale roku uda się pokazać bardzo dobry wynik w tym segmencie?
  Tomasz Hryniewicz: Ceny zbóż to jedne z szeregu czynników, jakie bierzemy pod uwagę przy polityce cenowej. Nie możemy ujawnić szczegółowych danych, ale należy podkreślić, że ceny zbóż sprzyjały kształtowaniu się cen na nawozy. Ceny zbóż odnotowywały kilkuletnie maksima i mamy nadzieję, że sami rolnicy wykorzystali te sprzyjające warunki.
 • Gość: Czy odnotowujecie obecnie jakieś utrudnienia transportowe w eksporcie?
  Tomasz Hryniewicz: Incydentalnie.
 • Michał: Czy marże/spready w tworzywach w 1Q21 sa wyższe niż w 4Q20?
  Tomasz Hryniewicz: Tak, marże w tworzywach w 1Q2021 są wyższe niż w 4Q2020
 • Gość: Dlaczego tak wyraźnie spadły przychody Spółki? Zarząd zapowiadał że po przejęciu Compo przychody wzrosną do poziomu 12 mld, a są na poziomie 10.5 mld?
  Tomasz Hryniewicz: Działalność Grupy Azoty w 40 proc. opiera się na biznesach B2B, w których ceny produktów w dużej mierze odzwierciedlają poziomy cen surowców, co przy historycznie niskich notowaniach ropy naturalnie wpłynęło na obniżkę naszych cen. Dodatkowo należy wspomnieć, iż ww. biznesy też odczuły ograniczony popyt, co przełożyło się na mniejsze wolumeny sprzedaży w takich biznesach jak tworzywa, melamina.
 • Gość: Jaka obecnie część pracowników przebywa na zwolnieniach, kwarantannie, izolacji? Czy odczuwacie braki kadrowe związane z kolejną falą pandemii?
  Tomasz Hryniewicz: W spółkach Grupy Azoty do tej pory nie notowaliśmy i nie notujemy zwiększonych braków kadrowych w związku z kolejną falą pandemii.

  Wdrożone sposoby mitygacji ryzyk rozszerzania się zachorowań zadziałały w stopniu pozwalającym na zachowanie ciągłości produkcji i ciągłości pracy wsparcia.
 • Gość: Czy prognozowane ceny dla instalacji polimerów na przyszłe lata zmieniły się w wyniku pandemii?
  Tomasz Hryniewicz: Jeżeli chodzi o ceny polipropylenu, spółka bazuje na długoterminowych prognozach renomowanych doradców rynkowych. Na chwilę obecną spółka nie zakłada zasadniczych zmian w długofalowych trendach cenowych.
 • Gość: Jaki był koszt wyemitowanych gazów cieplarnianych, które zostaną rozliczone w tym roku? Jaki procent emisji mieliście darmowy i jaki przewidujecie udział darmowych uprawnień w tym roku?
  Tomasz Hryniewicz: Łączny koszt emisji CO2 za 2020 rok wyniósł ponad 130 mln zł. Uprawnienia do emisji za 2020 rok zostały w pełni zabezpieczone. Za 2020 rok Grupa uzyskała nieodpłatnie nieco ponad 1/2 wymaganych uprawnień do emisji, reszta została zakupiona na rynku. Grupa prowadzi aktywną politykę zabezpieczenia kosztów emisji CO2, niemniej ponieważ Grupa nie publikuje prognoz finansowych, dane w tym zakresie na rok 2021 nie mogą być ujawniane.
 • Gość: Czy w 2 kwartale obserwowany jest dalszy wzrost cen nawozów, czy raczej szczyt jest za nami i teraz nastąpi stabilizacja, ewentualnie jakaś korekta?
  Tomasz Hryniewicz: W przypadku nawozów azotowych drugi kwartał roku w Europie i Polsce zawsze wiąże się z dołkiem cenowym. Niemniej poziom korekty będzie uzależniony m.in. od cen gazu i cen mocznika na rynkach światowych. W przypadku nawozów wieloskładniowych nie spodziewamy się znaczących korekt z uwagi na utrzymujące się wysokie cen DAP i NPK na rynkach światowych.
 • Raven: Czy biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne jak cena gazu, ceny uprawnień CO2 jest szansa na poprawę wyników w najważniejszym, czyli niedawno zakończonym I kw. roku?
  Tomasz Hryniewicz: Na pewno gaz nie był naszym sprzymierzeńcem w I kwartale. Niemniej aktywnie działamy, aby odpowiednio zaadresować to ryzyko. Prawa do emisji CO2 mamy na ten rok w przeważającej części pokryte kontraktami, co w sytuacji zwyżki cen na rynku będzie dla nas neutralne wynikowo.
 • Gość: Czy prace w Policach posuwają się zgodnie z harmonogramem, czy pandemia coś utrudnia w tym aspekcie?
  Tomasz Hryniewicz: Stan zaawansowania prac szacowany jest obecnie na ok. 55 proc. (zaawansowanie projektu obejmuje m.in. fazę projektowania, zamówienia i dostawy, prace konstrukcyjne). Postęp prac jest obecnie zgodny z aktualnie obowiązującymi harmonogramem realizacji inwestycji.
 • Gość: Witam, jak Państwo oceniacie wpływ pandemii na obecne i przyszłe wyniki? Obostrzenia nadal są przedłużane cierpi gastronomia i rolnictwo, czy w związku z tym zapotrzebowanie na nawozy i ich ceny nie odbiją się mocno negatywnie na wynikach spółki w obecnym i przyszłym roku? Jestem też ciekaw, jakie są założenia co do Polic, w jakim czasie inwestycja może się zwrócić? Ostatnie pytanie, czy oprócz rynku europejskiego spółka planuje zwiększać ekspansję na inne kontynenty? Nie obawiacie się np. zwiększonej konkurencji ze strony Chin w Europie?
  Tomasz Hryniewicz: W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, rok 2020 zakończył jedynie niewielkim pogorszeniem wyników finansowych w stosunku do roku poprzedniego.

  Dzisiaj miała miejsce konferencja wynikowa, podczas której szeroko został omówiony wpływ pandemii. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją inwestorską, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Znajdą w niej Państwo również odpowiedzi m.in. na postęp prac przy Projekcie Polimery Police, jak również informacje o sytuacji rynkowej, w tym na rynku nawozowym.
 • Gość: Ile środków spółka pozyskała w ramach różnych tarcz?
  Tomasz Hryniewicz: W roku 2020 kwota 284 mln zł, z tego tarcza antykryzysowa 65 mln zł. Pozostała kwota to rekompensaty za wzrost cen uprawnień do emisji CO2.
 • Gość: Jaką marzę generuje dział compoundingu? Czy Spółka zwiększyła w ostatnim roku sprzedaż compoundów z poliamidów?
  Tomasz Hryniewicz: Marża na tworzywach modyfikowanych jest wyższa w odniesieniu do Q4 2020. Sprzedaż compoundów z PA6 w ostatnim roku wrosła odniesieniu do okresu wcześniejszego.
 • Gość: Ceny gazu w IQ były na TGE blisko 70 proc. wyższe r/r. Czy takich właśnie wzrostów należy się spodziewać w raporcie za IQ na poziomie kosztów surowca, czy cenę gazu jakoś zabezpieczyliście i będzie ona niższa?
  Tomasz Hryniewicz: Wzrost cen rynkowych gazu w I kwartale br. wynikał z równoczesnego wpływu zwiększonego w sezonie zimowym zużycia tego surowca, jak też z obserwowanego równolegle wzrostu cen surowców i produktów w związku przewidywaniami stopniowego ograniczania pandemii COVID.

  Grupa Azoty realizuję więc zakupy gazu po cenach rynkowych ale jednocześnie też realizowany jest stopniowy wzrost cen nawozów. Co istotne, oczekuje się naturalnego zmniejszenia zużycie gazu na świecie po okresie zimowym i w efekcie stopniowego spadku jego cen rynkowych.
 • Gość: Czy w 2021 odnotujemy szczyt wydatków inwestycyjnych w Grupie (CAPEX=3,7mldPLN) a w następnych latach będą już one stopniowo spadać?
  Tomasz Hryniewicz: W roku 2021 mamy kumulację wydatków na projekt Polimery Police w kwocie 1,8 mld zł oraz na energetykę w Puławach ponad 0,5 mld zł. Po odjęciu tych kwot pozostaje kwota 1,4 mld zł, która nie odbiega znacząco od planowanych łącznych wydatków CAPEX w latach ubiegłych.
 • Gość: Czy na 2020r. też mieli Państwo zabezpieczone ceny CO2? Jeśli tak, to dlaczego negatywny efekt z tego tyt w 4Q20 wyniósł 19 mln i 59 mln w całym 2020r?
  Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty prowadzi aktywną politykę zabezpieczania kosztów emisji CO2, zgodnie z którą zakupy uprawnień do emisji są dokonywane z wyprzedzeniem i tylko część uprawnień jest kontraktowana w trakcie danego roku. Obserwowane odchylenia wynikają z istotnego wzrostu cen uprawnień do emisji w II połowie 2020 roku.
 • Gość: Analizując sytuację sektora tworzyw w Spółce, gdzie cyklicznie spółka generuje straty i występują problemy z rentownością, czy nie uważacie iż niestety podobna sytuacji może występować w przyszłości w Polimerach Police, gdzie finalny produkt jest podobny.
  Tomasz Hryniewicz: Polipropylen jest uniwersalnym tworzywem sztucznym, wykorzystywanym w szerokim spektrum zastosowań, jeżeli chodzi o ilość segmentów rynku, co zapewnia większą odporność na wahania koniunkturalne w poszczególnych branżach.

  Prognozy rynku wskazują ponadto na stały wzrost zapotrzebowania na polipropylen w Europie, zaś inwestycja Polimery Police jest jedyną tego typu inwestycją realizowaną obecnie w Europie.
 • Gość: Skoro w tworzywach i chemii ma być lepiej, to skąd cytat Pana Prezesa w wywiadzie z PAP "Grupa Azoty zakłada zdecydowany wzrost cen surowców, co wpłynie na marże"?
  Tomasz Hryniewicz: Poprawa sytuacji rynkowej w tworzywach jest efektem wzrostu popytu. Ceny rynkowe są kształtowane w odniesieniu do aktualnej sytuacji podażowo-popytowej. Wzrost cen surowców nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na marże.
 • Gość: Panie Prezesie, czy nowa strategia będzie uwzględniała dalsze akwizycje/przejęcia, czy też wyłącznie rozwój organiczny Grupy?
  Tomasz Hryniewicz: Pracujemy starannie nad strategią 2021-2030. Istotne jest, że myślimy o strategii segmentowo, tj. o zarządzaniu Grupą dość samodzielnymi segmentami biznesu. Zobaczymy, czy strategie segmentów w istotnym stopniu będą wskazywać M&A jako istotne narzędzie przyszłej operacjonalizacji strategii.
 • Gość: Czy w podpisanych kontraktach na dostawy energii odczuliście mocno wzrost cen? Te ceny jakoś zabezpieczacie na rynku, czy to partner je zabezpiecza?
  Tomasz Hryniewicz: Od 2020 roku ceny energii w Polsce były poddane wysokiej zmienności sięgającej 20% . Wzrost cen energii elektrycznej w jest wprost powiązany z cenami uprawnień CO2.

  Zakup energii elektrycznej jest realizowany w ramach wspólnych postępowań zakupowych spółek grupy kapitałowej, na podstawie posiadanych planów zapotrzebowania na energię elektryczną i z zastosowaniem strategii zakupu polegającej na częściowym zakupie energii elektrycznej na kolejne 3 lata.

  Ceny zabezpieczają dostawcy energii elektrycznej.
 • Gość: Czy zachowana zostanie podmiotowość poszczególnych spółek?
  Tomasz Hryniewicz: Nie są mi znane jakiekolwiek rozważania nad zmianą obecnego stanu rzeczy.
 • Tomasz Hryniewicz: Szanowni Państwo. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za wszystkie pytania. Było ich bardzo dużo. Do zobaczenia na następnym czacie.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy