pixelg
Akcje Alumast SA [ALUMAST] na giełdzie - Akcjonariat i wskaźniki finansowe

Alumast SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe

ALU 1,05 (+0,00%)

Firma jest wiodącym producentem rozwiązań oświetleniowych i konstrukcyjnych opartych o tworzywo kompozytowe i aluminium dla branży kolejowej, infrastruktury drogowej, reklamowej oraz energetycznej. Alumast tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą niemiecka spółka Alumast GmbH, rosyjska Alumast RU, SWE Sp. z o.o., Energy Composites Sp. z o.o. Spółka jest eksporterem obecnym w ponad 30 krajach, a jej kluczowym rynkiem jest obecnie Europa oraz Ameryka Południowa i Bliski Wschód. Kompozytowe produkty Alumastu, jak żerdzie energetyczne, maszty flagowe, słupy oświetleniowe, i świetlne charakteryzują się brakiem wartości złomowej, są więc atrakcyjną propozycją – rozwiązaniem dla modernizacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i ulicznej – narażonej na nieustanne kradzieże. Także dzięki niskim kosztom utrzymania – gwarancje serwisowe i ubezpieczenie produktu - stanowią o bezpieczeństwie kosztowym inwestycji.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2020 rok Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Zbigniew Szkopek (wraz z COMHOP sp. z o.o. i AET sp. z o. o.) 3 964 965 50,25% 4,16 mln zł 2020-12-07
Krzysztof Stanik 1 610 000 20,40% 1,69 mln zł 2019-10-15
RAZEM 5 574 965 70,65% 5,85 mln zł  

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Shoper SA 47,00 zł 363,39 mln zł 2021-06-28
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,30% +33 660,31 zł 53 660,31 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
anty_teresa: Omówienie sprawozdania finansowego Alumast SA po IV kw. 2015 r. Choć spóła faktycznie radziła sobie nieco lepiej niż [b]Omówienie sprawozdania finansowego Alumast SA po IV kw. 2015 r.[/b]Choć spóła faktycznie radziła sobie nieco lepiej niż w roku ubiegłym, to mimo wszystko efekty związane z udzieloną pomocą są średnio-zadawalające, a sam IV kwartał roku wypadł słabo.[delay=120]Przypomnę, że Alumast w 2009 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu w związku z egzekucją Przez Bank DZ Polska należności wynikających z zabezpieczenia cen aluminium i kursu EUR, przy czym spółka kwestionowała istnienie tychże zobowiązań. Na skutek wniosku instytucje finansujące wypowiedziały umowy kredytowe. Ostatecznie układ z wierzycielami zawarto po około 2 latach, czyli w czerwcu 2011. r. Oczywiście funkcjonowanie spółki w upadłości układowej nie jest proste choćby ze względu na postrzeganie przez dostawców, brak możliwości udziału w przetargach itd. Sprzedaż siadła do około 8,5 mln zł rocznie i stan taki trwał aż do roku 2012 kiedy przychody wzrosły z 8,1 do 9,3 mln zł. Rok później sprzedaż wzrosła do 9,9 mln.Niestety w 2014 r. sprzedaż siadła[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/03/Alumast-przychody-zbns.png[/img]czego powody zarząd spółki motywował w ten sposób:[quote]Spółka nie miała odpowiedniego źródła pokrycia rosnącego zapotrzebowania na kapitał finansujący aktywa obrotowe, dlatego poziom przychodów i zysku ze sprzedaży w 2014 jest niższy w porównaniu do 2013 rok. Forsowanie wzrostu przychodów bez odpowiedniego wyposażenia w kapitał obrotowy mogło skończyć się powrotem do nadmiernego zadłużenia i wzrostem ryzyka nie wykonania postanowień zawartego układu[/quote]Wyjaśnienie można uznać za wystarczające, bo wzrost spółki najczęściej oznacza także wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Pod koniec roku dzięki emisji akcji, a także przede wszystkim dzięki dotacji na restrukturyzację problem płynności zniknął. Na koniec 3 kwartału 2014 r. spółka posiadała już dodatnie saldo kapitału obrotowego i dodatni kapitał własny. 06 listopada sąd poinformował o wykonaniu układu, co umożliwiło wykreślenie informacji o upadłości z KRS i otworzyło przed spółką możliwość udziału w przetargach publicznych. Wydawało się, że wszystkie przeszkody do dynamicznego wzrostu zostały usunięte. W roku 2015 spółka uzyskała przychody na poziomie 11,5 mln zł po wzroście o 23 proc. Można dyskutować czy to wartość zadawalająca, bo przecież w 2013 r. z ujemnym kapitałem obrotowym z ograniczeniami przetargowymi i finansowymi spółka wzrosła o 15 proc. Przez ostatnie 3 lata spółka utrzymywała cały czas podobne marże brutto w przedziale 38,5-40,5 proc. Biorąc pod uwagę, że na koniec roku 2014 spółka podpisała umowę dystrybucyjną ze spółką Benito, a sam udział obrotu towarami rósł szybciej niżeli produktami utrzymanie (a nawet zwiększenie marży o 0,5 punku procentowego) marży w 2015 r. należy uznać za sukces. Zysk brutto wzrósł o 883 tys. i wyniósł 4,46 mln zł. Niestety także mocno wzrosły koszty organizacji. Te dotyczące sprzedaży zwiększyły się aż o 47 proc. natomiast koszty ogólnego zarządu o 11,3 proc. Pomimo tego, że spółka wzrosła pod względem przychodów jej wynik na sprzedaży zwiększył się względem poprzedniego roku o ponad 83 proc. to warto zauważyć, że podobny zysk na tym poziomie rachunku wyników Alumast miał także w 2013 r. – 803 tys. wobec 816 tys. w 2015.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/03/Alumast-wyniki.png[/img]W relacji do roku 2013 mamy 16 proc. wzrost sprzedaży 11 proc. wzrost wyniku brutto (efekt niższej marży), ale także wzrost o 63 proc. kosztów i sprzedaży i o 7 proc. kosztów ogólnego zarządu. A zatem patrząc tylko na wyniki roczne można powiedzieć, że koszty generowania wzrostu (koszty sprzedaży) zjadły większość osiągniętego wzrostu. Pytanie na ile trwały jest to wzrost i jak mocno powtarzalne są koszty sprzedaży może dać nam analiza wyników w ujęciu kwartalnym. Na poniższym wykresie zamieściłem wynik na sprzedaży w funkcji przychodów[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/03/Alumast-kwartalnie.png[/img]Widać wyraźnie, że wynik ostatniego kwartału wypadł znacznie poniżej linii regresji, natomiast wynik IV kwartału poprzedniego roku znacznie powyżej. W ostatnim raporcie kwartalnym możemy przeczytać, że [quote]Niższy poziom zysku w IV kwartale 2015 roku w porównaniu do IV kwartału 2014 roku jest wynikiem wyższych kosztów związanych z: zatrudnieniem, rozbudową struktur sprzedaży, wzmocnienie działu projektowego i B+R, większą aktywnością w zakresie promocji produktów Spółki - uczestnictwo w targach, konferencjach, pozycjonowanie stron internetowych, budowa sklepów internetowych.[quote]A zatem słaby był zwłaszcza IV kwartał, do czego przyczyniły się wspomniane koszty organizacji. Zwróćmy uwagę, że koszty sprzedaży wyniosły w IV kwartale ponad 34 proc. kosztów rocznych (w 2014 – 30 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu 30 proc. (w 2014 r. 27 proc.). Niestety wzrost kosztów ogólnego zarządu gdzie spodziewam się obciążeń z B+R może mieć charakter stały, natomiast koszty marketingowe które poszły prawdopodobnie przez koszty sprzedaży są bardziej kontrolowalne. Na wzrost kosztów ogólnego zarządu może także mieć wpływ jeszcze jedna czynność, choć w raportach spółka twierdzi, że jest wręcz odwrotnie. Otóż 30 kwietnia Alumast kupił za prawie 3 mln zł od swojego akcjonariusza nieruchomość w której do tej pory realizował produkcję. Co ciekawe to właśnie Hotel Polonia brał udział w emisji akcji wymaganej do dotacji, a parę miesięcy później spółka nabyła za podobną kwotę (tzn. udział własny) co emisja wspomniany budynek. Niestety bez spojrzenia w konkretne dokumenty nie sposób tej informacji zweryfikować.Jeśli chodzi o koszty sprzedaży, to można powiedzieć, że spółka zainwestowała w IV kwartale w rozwój, poniosła tego koszty, co nie musi mieć jeszcze odzwierciedlenia w wynikach. To co może martwić, to niższe przychody pomimo zdjęcia barier w kapitale czy wpisów w KRSie i w sumie już jakichś efektów prowadzonych działań marketingowych. Jeśli do tego dodamy korzystne relacje kursowe, to zmartwienie poziomem obrotów jest tym większe. Niestety spółka nie wyjaśnia co się stało i czy zjawisko spadku obrotów zaobserwowane w IV kwartale ma charakter trwały.Wróćmy jednak do szerszej perspektywy aby nabrać odpowiedniej perspektywy na wycenę spółki. Wynik EBIT i wynik netto zarówno w roku 2014 i 2015 są dopalone przez zdarzenia jednorazowe. W 2014 r. spółka dostała dotację na spłatę zobowiązań w kwocie ponad 4 mln zł, natomiast w tym roku przez wynik przeszedł efekt zawarcia ugody z DZ Bankiem, co dało ekstra 1 mln zł. Z tego powodu do liczenia wskaźników C/Z wynik netto obydwu okresów się nie nadaje. Po korekcie o milion z banku dostajemy wynik netto w kwocie około 300 tys. zł, co implikuje C/Z na poziomie prawie 30, czyli oczekiwanie rynku co do silnego wzrostu wyniku, co ma swoje pewne podstawy. Niestety cieniem kładzie się na tym ostatni kwartał.Jeśli chodzi o projekt z NCBiR to udział własny w kwocie 1,2 mln wydaje się obecnie bardzo duży. W kasie spółki jest tylko 140 tys zł. Z drugiej strony w 2015 r. spółka pokazała około 900 tys. EBITDA, choć sama działalność nie przyniosła gotówki - przepływy w okolicy zera. Można zatem powiedzieć, że kwota udziału własnego raczej mocno ograniczy możliwości wzrostu biznesu przynajmniej jeśli chodzi o finansowanie własne, a nie kredytem. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/Alumast,wykres-swiece,wycena.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,05 1,01 0,96
Zmiana +0,00% +1,11% +0,63%
Open-Close +9,38% +0,31% -0,93%
High-Low 8,57% 4,57% 4,14%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,01 0,00
Transakcja [szt.] 2 1,8 2,65
Średnia transakcja [pln] 28,1728,17 104,95333333333333333333333333104,95 625,66962264150943396226415094625,67
Wolumen [szt.] 5454 189,8189,8 1724,051,72t
Obrót [pln] 56,3456,34 188,916188,92 1658,02451,66t
Obrót pozytywny 93,18% 22,94% 44,26%
Obrót negatywny 6,82% 77,06% 31,18%
Obrót neutralny 0,00% 0,00% 24,56%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 <0,01 0,07
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 0,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 164 miesięcy
Liczba akcji 7 890 551
Free float 29,35%
Kapitalizacja 8,29 mln zł
Wartość księgowa 2,75 mln zł
Zysk operacyjny 12m -1,91 mln zł
Przychody 12m 10,39 mln zł
Zysk netto 12m -1,88 mln zł
Główny akcjonariusz
Zbigniew Szkopek (wraz z COMHOP sp. z o.o. i AET sp. z o. o.) 50,25%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
NCIndex 0,03%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 3,01
Kroczące C/ZO -4,33
Kroczące C/P 0,80
Kroczące C/Z -4,40

Zmiana 12m 12,90%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 36,63%
Beta kursu -0,09

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) -0,45
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 23-06-2021
Dane finansowe z dnia: 03-06-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy